Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3761 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Effects of phonons in the excitonic insulator state in the 2D extended Falicov-Kimball model
Thời gian thực hiện từ 01/08/2016 đến 04/08/2016
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Phan Văn Nhâm
Tải tệp đính kèm
3762 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Nâng cao chất lượng khoáng sản trong khai thác mỏ lộ thiên
02/08/2016
Hồ Sĩ Giao<hsgiao>Bùi Xuân Nam<bxnam>
Tải tệp đính kèm
3763 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khuyến mại và khuyến mãi trong Marketing của doanh nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/01/2016 đến 31/07/2016
Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>
3764 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Particle-bubble collision on fine particles flotation
11/07/2016
Hoàng Hữu Đường<hhduong>
3765 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Bảo Vệ Môi Trường Trong Khai thác mỏ hầm lò
10/07/2016
Trần Xuân Hà<txha>Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>
3766 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên
02/07/2016
Bùi Xuân Nam<bxnam>
3767 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất),
02/07/2016
Bùi Xuân Nam<bxnam>Đặng Vũ Chí<dvchi02>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Hoàng Tuấn Chung
3768 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thăm dò bổ sung nâng cấp trữ lượng khoáng sản sét làm gạch ngói Mỏ sét khu 8, thị trấn Thới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 04/04/2016 đến 02/07/2016
Phạm Trường Sinh<ptsinh>
3769 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xây dựng chương trình trách nhiệm xã hội của công ty than Nam Mẫu - TKV
30/06/2016
Phạm Ki&#234;n Trung<pktrung>
3770 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cách tiếp cận khác viết bài toán đối ngẫu
Thời gian thực hiện từ 01/02/2016 đến 30/06/2016
Phạm Ngọc Anh<pnanh01>
Tải tệp đính kèm