Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3801 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xây dựng website tạo wordsearch
Thời gian thực hiện từ 15/02/2019 đến 23/05/2019
V&#245; Thị Thu Trang<vtttrang>Võ Thị Thương, Hoàng Thu Phương
3802 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quy luật cấu trúc và các tiêu chí dự báo các mỏ dầu khí trong đá móng bể Cửu Long.
23/05/2019
Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>
3803 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xu hướng sử dụng năng lượng sạch ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 23/05/2019
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>
3804 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Trạng thái ngưng tụ Bose-Einstein
22/05/2019
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
Tải tệp đính kèm
3805 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số thủ thuật học và ghi nhớ từ vựng trong tiếng Anh
22/05/2019
Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
3806 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, tính chất điện – từ của vật liệu multiferroic
22/05/2019
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm
3807 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường (Không tính điểm khoa học)
Triggered earthquake risk asessment in the quaries thuong tan iii, iv and adjacent area when the mining pit of 100m depth is impounded water
22/05/2019
Phan Thiên Hương<pthuong01>
3808 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu spinel CoFe2O4
Thời gian thực hiện từ 22/05/2019 đến 22/05/2019
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>
3809 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lý thuyết lượng tử về hiện tượng phân rã anpha và về định lý Geiger-Nutall
22/05/2019
Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>
3810 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành: Khó khăn và giải pháp: Phần 2
22/05/2019
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm