Thông tin liên hệ

Mọi chi tiêt xin gửi về

Phòng Khoa học Công nghệ (P307, nhà C 12 tầng)

Điện thoại:
0243 8386437
Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn