Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD 2020
Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn
22/11/2022
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Learning & Education
Determination of air leakage of auxiliary ventilation ducting system in Vang Danh underground mine
01/06/2022
Đặng Phương Thảo<dpthao>Bui Van Duyen
Tải tệp đính kèm
3 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Giáo dục lý luận
Từ "quan điểm lấy dân làm gốc" đến "bài học về dân" trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng
01/06/2022
Trần Thị Lan Hương<ttlhuong>
4 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Tuyển tập hội nghị khoa học thường niên năm 2021
Reasons for English-Vietnamese Code-switching in conversations of Vietnamese engineers.
19/05/2022
Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
5 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)
SPIN-OFF BUSINESSES FOR CORE MISSION: COMMERCIALIZING UNIVERSITY TECHNOLOGY
18/05/2022
Nguyễn Đức MinhTrần Thị Hải Vân<tthvan>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>
Xem trang web...
6 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tài nguyên nước
Giám sát biến đổi độ cao mực nước ở thượng lưu sông Mê Kông bằng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam
17/05/2022
Nghiêm văn TuấnVũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>
Tải tệp đính kèm
7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
The Korean Institute of Communications and Information Sciences
A Study on the Dispersion Relations of the Left-hand Time-Modulated Metamaterial Waveguide Using Periodic Circuit Theory
17/05/2022 (Không tính điểm)
Ngoc Hung PhiBùi Hữu Nguyên<bhnguyen>,Alsaadi Abdulrahma,Jong-Wook Lee
Xem trang web...
8 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Ứng dụng công nghệ Blockchain trong chuỗi cung ứng ngành khai thác
17/05/2022
Nguyễn Thu Hằng<nthang01>, Nguyễn Thị Minh Hương
9 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNQT KH ứng dụng lần thứ 6 Đại học sư phạm quốc gia Tru vát, Nga
Enhancing interaction in online courses
17/05/2022
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
10 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNQT KH ứng dụng lần thứ 6, Đại học sư phạm quốc gia Chuvash, LB Nga
REASONS FOR ENGLISH - VIETNAMESE CODE-SWITCHING IN CONVERSATIONS OF VIETNAMESE ENGINEERS
17/05/2022
Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>Trịnh Thị Vân<ttvan>
Tải tệp đính kèm