Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD 2020
Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn
22/11/2022
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
ARCHIVES OF MINING SCIENCES
Optimal Choice of the Number of Ground Control Points for Precise DSM Generation Using Light-Weight UAV in Small and Medium-Sized Open-Pit Mine
30/10/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Ropesh Goyal,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Bùi Xuân Nam<bxnam>
Tải tệp đính kèm
3 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt mỏ lộ thiên thành lập từ dữ liệu máy bay không người lái có định vị tâm chụp ảnh bằng công nghệ đo động xử lý sau
20/10/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
4 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Hoá học và Ứng dụng
Nghiên cứu vai trò của Sorbitol và axit Adipic đối với màng polyme trên cơ sở casein/PVA
01/09/2021
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>Lê Đức Thọ,Hoàng Thu Hà,Nguyễn Hoàng Long,Phạm Thị MInh Tâm
5 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự (JMST) - Cần được chỉnh sửa
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ GHÉP CẦU PHƯƠNG BĂNG X TRÊN ỐNG SÓNG TÍCH HỢP CHẤT NỀN SIW
20/08/2021
Dương Tuấn Việt <Viện Ra đa/Viện KH-CN quân sự>Phan Thị Mai Anh<ptmanh>
Tải tệp đính kèm
6 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Applied Optics
Gold-black manufacture, microstructure, and optical characterization
04/08/2021
Đoàn Công Luận<dcluan>
7 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Vietnam Journal of Hydrometerology
The advantage of using satellite data together with the hydraulic model in flood hazard assessment: A case study in Ca River downstream
01/08/2021
Dương Anh Quân<daquan>Trương Vân Anh,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Trương Xuân Quang,Trần Thị Mai Anh
Xem trang web...
8 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí khoa học kỹ thuật mỏ - địa chất
Dự báo độ chứa khí mêtan trong các vỉa than khai thác từ mức -250 m đến -400 m của mỏ than Mông Dương
31/07/2021
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Nguyễn Viết Thắng<nvthang>
Tải tệp đính kèm
9 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí cơ khí Việt Nam
Tính toán, thiết kế và xây dựng mô hình máy tách bùn có rotor kiểu elip.
31/07/2021
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>
Tải tệp đính kèm
10 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD
Phân tích ảnh hưởng của biên dạng rotor kiểu elip tới khả năng làm việc của máy tách bùn
31/07/2021
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Tuấn Long<ptlong>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>