Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO2019
Sử dụng mô hình số GEO5 phân tích giải pháp giữ ổn định vách hố đào tầng hầm dự án Lotte Mall, Tây Hồ, Hà Nội
18/09/2029
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Bình<dbbinh>,Phạm Thế Công
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại
VÀI NÉT VỀ CHÍNH SÁCH TRANG BỊ QUỐC PHÒNG CỦA NHẬT BẢN
27/12/2020
Nguyễn Văn Phong<nvphong>
3 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
IMPC 2020 - 30th International Mineral Processing Congress
Mineral processing optimization using a particle-based approach
19/10/2020
Lucas Pereira Max Frenzel, Mahdi Khodadadzadeh, Raimon Tolosana-Delgado, Ahmad Hassandzadeh,Hoàng Hữu Đường<hhduong>,Juliana Livi Antoniassi, Giseli Ramos, Jens Gutzmer
4 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
IMPC 2020 - 30th International Mineral Processing Congress
Fine or coarse particle flotation in mineral processing? A critical and technological assessment of the recent flotation developments
19/10/2020
Ahmad HassandzadehHoàng Hữu Đường<hhduong>
5 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Engineering Analysis with Boundary Elements
Some analytical solutions for fluid flow in and around a single fracture in a porous formation based on singular integral equation
01/09/2020
A. PouyaVu Minh Ngoc,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyen Sy Tuan, To Quy Dong,Nguyen Trung Thoi
Xem trang web...
6 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Fire safety Journal
Mesoscale numerical modeling and characterization of the effect of reinforcement textile on the elevated temperature and tensile behaviour of carbon textile-reinforced concrete composite
04/08/2020
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Xuan Hong Vu,Emmanuel Ferrier
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
7 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển tỉnh Cà Mau trong 30 năm
03/08/2020
Trần Hồng Hạnh<thhanh>Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Trần Vân Anh<tvanh>
8 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Đánh giá mức độ nhạy cảm môi trường khu vực quần thể di sản Tràng An, tỉnh Ninh Bình
31/07/2020
Nguyễn Quốc Phi<nqphi>Nguyễn Quang Minh<nqminh>,Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>
Tải tệp đính kèm
9 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất
TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRONG TRẦM TÍCH TẦNG T2ađg TẠI BÃI GIẾNG KIỆN KHÊ, HÀ NAM
31/07/2020
Đỗ Văn Bình<dvbinh>Đỗ Thị Hải<dthai>,Đỗ Cao Cường<dccuong>,Đỗ Lan Anh; Hoàng Nam,Trần Thị Kim Hà<ttkha>
Tải tệp đính kèm
10 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
International Journal of Environmental Research and Public Health
Improving Breastfeeding by Empowering Mothers in Vietnam: A Randomised Controlled Trial of a Mobile App
31/07/2020
Binns CDoan TTD, Pham NM, Zhao Y, Dinh TPH, Bui TTH, Nguyen XH, Giglia R, Xu F, Lee A,Trần Trung Chuyên<ttchuyen>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm