Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences.
Potential using of marine sand in Coastal Areas of Vietnam to create concrete for rural road
28/11/2024
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Ngọc Dũng<nndung>,Bui anh tuan ,chu van nghia,Đô Xuan Hiếu,Lê Văn Thái,Nguyễn Thị Lâm Phương ,Vũ Đình Tuán
Xem trang web...
2 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Evaluation of anti-seepage quality for the dam foundation of the Pac Ma hydropower project according to grouting method
28/11/2024
Nguyen Huu DuyNguyễn Thị Nụ<ntnu01>
Xem trang web...
3 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Chloride ions diffusion in cracked concrete by experiment and lattice model
28/11/2024
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Tran The Truyen ,Van Vo Nam
Xem trang web...
4 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Khí tường Thủy văn (số tiếng Anh)
Stress distribution under coal pillars in the case of multi-seam mining: A case study at Thong Nhat Coal Mine, Vietnam
01/09/2024
Lê Quang Phục<lqphuc>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>Lê Thị Thu Hà<lttha>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Đánh giá sự phù hợp của các công thức tính toán thay đổi lòng sông và vận chuyển bùn cát trong mô hình MIKE 21 đối với tuyến sông Hồng thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
26/06/2024
Trần Thị Ngọc<ttngoc>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Thị Thu Huyền<ntthuyen>
6 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Exploring the training results of machine learning models using different batch sizes and epochs: A case study with GNSS time series data
25/06/2024
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Lê Đức Tình<ldtinh>Huỳnh Nguyễn Định Quốc
Tải tệp đính kèm
7 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN BỐ CÂY TAM THẤT BẮC (Panax notogiseng (Burk) F. H. Chen) TẠI HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI
20/06/2024
Dương Anh Quân<daquan>,Tran Thi Mai AnhĐỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Nguyễn Thế Hùng,Hoàng Văn Hùng,Nguyễn Thị Mai Thảo,Dương Thị Minh Hòa,Nguyễn Đức Nhuận,Nguyễn Thùy Linh,Eitzinger Josef
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
8 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Rừng và Môi trường
Quản lý bền vững trong hoạt động khai thác cát thông qua mô hình Mike. Áp dụng cho khu vực khai thác cát tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
19/06/2024
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
9 13. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q2)
Mining Informational and Analytical Bulletin (Горный информационно-аналитический бюллетень)
Developing prediction models for the cross-sectional areas of tunnels during drilling and blasting (РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗА ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ТОННЕЛЯ ПРИ ВЕДЕНИИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ)
19/06/2024
Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,M.A. ZatsepinNguyễn Chí Thành<ncthanh>, Gospodarikov Alexandr
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
10 17. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 1
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu dự báo nguy cơ cháy rừng khu vực phía tây tỉnh Nghệ An từ dữ liệu địa không gian và kỹ thuật học máy
16/06/2024
Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Trịnh Lê Hùng,Lê Văn Phú