Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
81 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu ảnh hưởng của công tác khai thác cát sỏi đến biến động đường bờ sông Chu (đoạn chảy qua huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bằng dữ liệu viễn thám
26/06/2020
Vương Trọng Kha<vtkha>Trịnh Lê Hùng
Tải tệp đính kèm
82 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí dầu khí
OPTIMISING THE UNDER-REAMER STRING DESIGN FOR WELLS AT HAI THACH FIELD, NAM CON SON BASIN
26/06/2020
Hoang Thanh TungLê Quang Duyến<lqduyen>,Đào Thị Uyên<dtuyen>,Trần Hồng Nam,Nguyen Pham Huy Cuong
Tải tệp đính kèm
83 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khí tượng thủy văn
Các phương pháp chuẩn hóa dữ liệu thủy văn áp dụng cho trạm 74129 - Yên Bái
25/06/2020
Đặng Văn Nam<dvnam>Hoàng Quý Nhân, Ngô Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hiền
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
84 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Study on establishing a mining group of deposit and an exploration grid pattern for lead - zinc ore in Ban Lim area, Cao Bang province
25/06/2020
Lương Quang Khang<lqkhang>Khương Thế Hùng<kthung>,Nguyễn Văn Tưởng,Lê Thị Thu<ltthu>
85 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học và công nghệ Mỏ
Nghiên cứu ứng xử mái dốc khi sử dụng giải pháp gia cố băng công nghệ neo bê tông cốt thép
24/06/2020
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>
Tải tệp đính kèm
86 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Topical areas of fundamental and applied research XXIII
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL SITUATION AND FORECAST ENVIRONMENTAL FLUCTUATIONS AT AREAS OF COPPER MINING AND APATITE MINING ACTIVITIES IN LAO CAI PROVINCE, VIET NAM.
23/06/2020
Nguyễn Phương Đông<npdong>Nguyễn Phương<npphuong>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
87 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài Nguyên và Môi trường, số 12(338) ISSN 1859-1477
Nguy cơ xảy ra lũ bùn đá liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực Quỳ Hợp - Nghệ An
21/06/2020
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>
Tải tệp đính kèm
88 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công thương (ISSN: 0866-7756)
Nghiên cứu áp dụng công cụ Digital Marketing trong hoạt động tuyển sinh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
20/06/2020
Lê Văn Chiến<lvchien>Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
89 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Một số vướng mắc về xác định nguồn gốc đất trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
20/06/2020
Dương Hữu HuânĐặng Thị Hoàng Nga<dthnga>
Tải tệp đính kèm
90 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
XVI INTERNATIONAL FORUM-CONTEST OF STUDENTS AND YOUNG RESEARCHERS “TOPICAL ISSUES OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES” UNDER THE AUSPICES OF UNESCO
VGIS: an open source GIS server for real-time monitoring systems
19/06/2020
Đinh Bảo Ngọc<dbngoc>Lê Hồng Anh<lhanh>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>
Tải tệp đính kèm