Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
81 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Assessing the economic value of copper mineral resources in Ta Phoi area, Lao Cai province
26/04/2024
nguyễn phươngVũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
82 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ VỚI XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH NGUỒN NĂNG LƯỢNG
Ứng dụng kỹ thuật bảo trì tiên đoán để nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết bị quay tại Nhà máy đạm Cà Mau
26/04/2024
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Đức Trung
Tải tệp đính kèm
83 17. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 1
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Soil nailing as a ground reinforcement method of a storey building constructed on weathered siltstone: Analytical and numerical evaluation
25/04/2024
Bùi Văn Đức<bvduc>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Piotr Osinski,Kennedy C Onyelowe,Nguyen Dang Trong,Somjai Yubonchit
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
84 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
12th World Bamboo Congress Taiwan
Innovative bamboo handicraft business models: case study in Chuong my district, Hanoi, Vietnam
22/04/2024
Trần Văn Hiệp<tvhiep>La Thi Tham,Lê Minh Thống<lmthong>,Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
85 21. Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Đặc san phát triển kinh tế xã hội số 5 (24) -2024
sự thú vị của yếu tố di truyền trong chu trình tô màu tác động tới công nghệ chuẩn đoán di truyền
21/04/2024
N.V.NgọcNguyễn Thu Hằng<nthang02>,Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>
Tải tệp đính kèm
86 17. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 1
Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Sử dụng ảnh Sentinel-1A đa thời gian để phát hiện lũ quét, thử nghiệm tại tỉnh Lào Cai
19/04/2024
Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>Ngô Hùng Long<nhlong>,Trần Anh Tuấn,Lê Minh Hằng
Xem trang web...
87 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc gia
Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc gia (có chỉ số ISBN)
17/04/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>
88 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Kỹ thuật Mỏ- Địa chất
Đặc điểm quá trình biến đổi thứ sinh đá cacbonat tuổi Mioxen bể Phú Khánh
17/04/2024
Nguyễn Thị Minh Hồng<ntmhong>
89 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Giáo dục & xã hội (ngành Giáo dục học 0.5; ngành Tâm lý học 0.75)
Những tác động của trí tuệ nhân tạo đến an ninh con người trong xã hội hiện đại
15/04/2024
Đỗ Thị Vân Hà<dtvha>
Tải tệp đính kèm
90 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Thiết bị giáo dục
Những nét đặc trưng trong dậm nhảy ở hai môn nhảy cao và nhảy xa, phương pháp giảng dạy ở giai đoạn dậm nhảy này.
15/04/2024
Nguyên Trường Đông<ntdong>Thái Việt Hưng<tvhung>
Tải tệp đính kèm