Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
81 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ESRD 2020 Tuyển tập báo cáo, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 28
Hiện trạng thông gió khai trường mỏ khu Cao Thắng và định hướng trong tương lai
11/05/2021
Nguyễn Cao Khải<nckhai>Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>
Tải tệp đính kèm
82 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường (EME)
Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý 3D phục vụ cho thành phố thông minh ven biển – Hạ Long, Quảng Ninh trong bối cảnh CMCN 4.0
11/05/2021
Lê Thị Thu Hà<lttha>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Tải tệp đính kèm
83 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
Journal of the Polish Mineral Engineering Society
Experimental Investigation on the Performance of DJI Phantom 4 RTK in the PPK Mode for 3D Mapping Open - Pit Mines
11/05/2021
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Trần Trung Anh<ttanh01>,Bùi Xuân Nam<bxnam>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
84 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Phát triển chỉ số đất đô thị EBBI (Enhanced Built-up and Bareness Index) trên cơ sở kết hợp ảnh vệ tinh đa độ phân giải Landsat 8 và Sentinel 2 MSI
11/05/2021
Trịnh Lê HùngLê Thị Thu Hà<lttha>,Lê Đức Lộc,Nguyễn Thanh Long
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
85 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Phan Thi Thanh Huong, Do Thi Trang, Vu Kim Thu, Nguyen Thi Mai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem*
Four new triterpene glycosides from the aerial parts of Chenopodium album and their cytotoxic activity
10/05/2021
Phan Thi Thanh Huong,Phan Van KiemDo Thi Trang,Vũ Kim Thư<vkthu>,Nguyen Thi Mai,Nguyen Xuan Nhiem,Pham Hai Yen,Bui Huu Tai
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
86 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Tổng quan về một số phương pháp định tuổi thành tạo khoáng hoá
10/05/2021
Khương Thế Hùng<kthung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
87 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
DÂN TỘC VÀ THỜI ĐẠI
PHÁT HUY CÁC DI SẢN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH HÀ GIANG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG
09/05/2021
Nguyễn Văn Phong<nvphong>
Tải tệp đính kèm
88 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Sensors
Electromechanical response of smart ultra-high performance concrete under external loads corresponding to different electrical measurements
06/05/2021
Kim Min KyoungLê Huy Việt<lhviet>,Kim Dong Joo
Xem trang web...
89 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Engineering Geology
Rock mass statistical homogeneity investigation along a highway corridor in Vietnam
04/05/2021
Thanh Truong PhiPinnaduwa H.S.W. Kulatilake,Mawuko Luke Yaw Ankah,Desmond Talamwin Sunkpal,Xiaokang Zhao,Nguyễn Việt Hà<nvha>,Tung Duc Van
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
90 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu dự báo độ lún mặt đất khi thi công hai đường hầm song song trong đô thị bằng máy khiên đào
04/05/2021
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Nguyen Duc Truong
Tải tệp đính kèm