Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu xác định dòng chảy mặt trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh thuộc dự án “Điều tra tổng hợp, các yếu tố hải dương, địa chất, môi trường vùng biển Trường Sa tỷ lệ 1:200.000
Thời gian thực hiện từ 18/06/2021 đến 30/12/2023
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Khương Văn Long,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Đỗ Văn Mong,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Hà<ntha001>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
2 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công thăm dò khoáng sản quặng chì - kẽm tại khu 2 mỏ Pắc Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn
Thời gian thực hiện từ 05/05/2022 đến 05/09/2023
Trần Trung Tới<tttoi>
Tải tệp đính kèm
3 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tình hình đảm bảo nguồn vốn tại các công ty cổ phần khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2023 đến 31/07/2023
Dương Thị Nh&#224;n<dtnhan>
4 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại hàng hóa song phương Việt Nam - Hàn Quốc
01/07/2023
L&#234; Thị Thu Hồng<ltthong>
5 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quản lý dự án đầu tư BĐS và các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư bất động sản
30/06/2023
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
6 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu khả năng ứng dụng lập trình Python trên Google Colab trong lĩnh vực viễn thám
30/06/2023
Phạm Thị Thanh H&#242;a<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
7 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương pháp tổng hợp và chế tạo vật liệu
30/06/2023
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm
8 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong giảng dạy các môn học Tiếng anh chuyên ngành
30/06/2023
Trần Hồng Hạnh<thhanh>
9 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của khai thác hầm lò tại khu vực Vũ Môn đến bề mặt địa hình mỏ than Mông Dương
30/06/2023
Phạm Đức Hưng<pdhung>
Tải tệp đính kèm
10 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về Marketing điểm đến du lịch
30/06/2023
Nguyễn Lan Ho&#224;ng Thảo<nlhthao>