Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ khảo sát đánh giá chất lượng, tính trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Hồ Khe Đá xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/02/2022
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
2 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 14/2019/HĐKT-STNMT: Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 12/09/2019 đến 31/12/2021
Phạm Thế Huynh<pthuynh>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Trần Xuân Miễn<txmien>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>
Tải tệp đính kèm
3 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy bài chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam Xã hội chủ nghĩa
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/12/2021
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
4 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu các công cụ sử dụng trong áp dụng 5S
Thời gian thực hiện từ 15/12/2020 đến 15/12/2021
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
5 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội nghị và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 16/06/2021
Đinh Hải Nam<dhnam01>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
6 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khảo sát tính chất của vật liệu nano ZnO với các thời gian ủ nhiệt khác nhau.
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 01/06/2021
Trần Thị H&#224;<ttha01>
7 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu khả năng tăng cường Raman của vật liệu nanocomposite ZnO/Au
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 01/06/2021
Trần Thị H&#224;<ttha01>
8 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ của siêu vật liệu meta cấu trúc chiral
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Tống Bá Tuấn
9 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc của máy bơm dầu
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 31/05/2021
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>
10 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những cơ sở chế tạo hỗn hơp chất kết dính không xi măng dùng để thay xi măng poóc lăng truyền thống trong các công trình xây dựng
Thời gian thực hiện từ 28/05/2021 đến 29/05/2021
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Tải tệp đính kèm