Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những hạn chế của phương pháp Hàm nhận (Receiver Function) khi trạm địa chấn đáy biển OBS bị nghiêng
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2022
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
2 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông tính năng cao rắn nhanh dùng cho thi công theo công nghệ in 3D.
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/07/2022
Tăng Văn Lâm<tvlam>
Tải tệp đính kèm
3 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cọc đường kính nhỏ micropile gia cường nền móng công trình dân dụng và công nghiệp
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/07/2022
Bùi Văn Đức<bvduc>Nguyễn Xuân Hải,Bùi Quang Huy,Đỗ Ngọc Huy
Tải tệp đính kèm
4 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Automatic Earthquake Detection and Phase Picking in Muong Te, Lai Chau Region: An Application of Machine Learning in Observational Seismology in Vietnam
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2022
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
5 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đặc điểm cấu trúc lớp vỏ Trái đất quanh đới tách giãn Biển Đông theo các kết quả phân tích phương pháp Hàm nhận (Receiver Function)
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2022
Trần Danh Hùng<tdhung01>
Tải tệp đính kèm
6 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng chất kết dính không xi măng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/07/2022
Tăng Văn Lâm<tvlam>
7 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đinh đất gia cường nền đất dưới móng nông biệt thự sườn đồi
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 01/07/2022
Bùi Văn Đức<bvduc>Võ Đình Trọng,Nguyễn Khoa Linh,Kai Vilaiyang
Tải tệp đính kèm
8 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành quản trị TMĐT với một số chuyên đề về kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 30/06/2022
Lê Đình Chiều<ldchieu>
9 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn trường của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 30/06/2022
Lê Đình Chiều<ldchieu>
10 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu nano và ứng dụng
30/06/2022
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm