Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
21 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công thăm dò khoáng sản phân tán nhỏ lẻ mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 03/08/2017 đến 03/08/2020
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
22 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Trích đo bản đồ địa chính cho các hộ gia đình, cá nhân tại 10 xã: Châu Cường, Châu Thành, Châu Hồng, Tam Hợp, Châu Lý, Thọ Hợp, Châu Thái, Đồng Hợp, Châu Lộc, Yên Hợp thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 01/10/2018 đến 03/08/2020
Trần Đình ThànhNgô Thanh Tuấn<nttuan01>,Thái Hải Âu<thau>,Phạm Thị Thanh Huyền, Trần Ngọc Cảnh, Nguyễn Quốc Trường, Nguyễn Thị Mai
Tải tệp đính kèm
23 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Đo đạc chỉnh lý bản đồ trên địa bàn Phường Phúc Lới. Q Long Biên, Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/11/2018 đến 03/08/2020
Ho&#224;ng Anh Tuấn<hatuan>
24 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Đồi Mươi và Rừng Nghè, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng. huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 05/09/2017 đến 03/08/2020
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
25 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng chương trình đo không gương máy toàn đạc điện tử đo chi tiết mỏ hầm lò
Thời gian thực hiện từ 20/02/2020 đến 03/08/2020
V&#245; Ngọc Dũng<vndung>
Tải tệp đính kèm
26 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Nghiên cứu đề xuất phương án khai thác hợp lý lò chợ vỉa l7 cánh Đông đảm bảo an toàn cho các công trình tại khu vực kho G9 cụm sàng và giảm thiểu tổn thất than Công ty Mông Dương – TKV
Thời gian thực hiện từ 06/12/2019 đến 03/08/2020
Phạm Đức Hưng<pdhung>Đỗ Anh Sơn<dason>,Vũ Trung Tiến<vttien>
27 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường khi khai thác tại các mỏ đá VLXD trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 03/08/2020
Lê Thị Thu Hoa<ltthoa>
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu thành phần ngô sinh khối ủ chua làm thức ăn cho bò H’mông
03/08/2020
Đỗ Thị Hải<dthai01>Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
29 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu khu hệ vi sinh vật cộng sinh với cỏ Vetiver trong xử lý đất ô nhiễm dioxin. Áp dụng tại khu vực sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thời gian thực hiện từ 01/05/2019 đến 03/08/2020
CT: Đỗ Vặn Bình; TK: Phan Thị Mai Hoa; PB: Đào Đình Thuần; UV: Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Phương Tải tệp đính kèm
30 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công thăm dò, trình duyệt báo cáo và nộp lưu trữ; Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, hồ sơ về môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp trình xin cấp phép khai thác mỏ talc thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 12/05/2019 đến 03/08/2020
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm