Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
21 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Kế Toán máy (Sách chuyên khảo - 3TC)
17/05/2022
Lê Thanh Huệ<lthue>Nguyễn Thu Hằng<nthang01>,Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>,Nguyễn Thế Bình<ntbinh02>,Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
22 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình học sâu đa hương thức trong phân tách dữ liệu video
17/05/2022
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>
23 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình dự báo chuỗi thời gian tài chính bằng DeepLearning
17/05/2022
Nguyễn Thu Hằng(nthang01)
24 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Tin học văn phòng nâng cao
17/05/2022
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>Nguyễn Thu Hằng<nthang01>,Vũ Thị Kim Liên<vtklien>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
25 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quản trị doanh nghiệp theo định hướng dữ liệu
17/05/2022
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
26 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các tính chất động lực của gel agarose bằng mô hình đạo hàm cấp phân số
17/05/2022
Bùi Thị Thúy<btthuy>
Tải tệp đính kèm
27 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề cương học phần Luật hình sự Việt Nam
16/05/2022
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề cương học phần luật tố tụng hình sự Việt Nam
16/05/2022
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm
29 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM
16/05/2022
Ng&#244; Văn Hưởng<nvhuong>
Tải tệp đính kèm
30 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề cương học phần lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
16/05/2022
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm