Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
41 30. Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Fabrication of Au-doped mesoporous TiO2 supported on g-C3N4 as an efficient lightassisted oxidative desulfurization system for a model fuel
19/06/2024
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
42 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
NGHIÊN CỨU TỐI ƯU MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG THI CÔNG ĐƯỜNG HẦM BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN NỔ MÌN ĐỂ DỰ BÁO, TÍNH TOÁN DIỆN TÍCH GƯƠNG HẦM SAU KHI NỔ VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO
19/06/2024
Nguyễn Chí Thành<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
43 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu, thiết kế thiết bị hỗ trợ thi công chống lò trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
18/06/2024
Nguyễn Khắc Lĩnh(nklinh)Nguyễn Đức Vinh,Nguyễn Quyền Linh, Phùng Đức Phương
44 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Tính toán thiết kế và mô phỏng quá trình làm việc của máy in 3D
18/06/2024
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
Tải tệp đính kèm
45 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG NHẠY CẢM SINH THÁI TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS KẾT HỢP AHP
Thời gian thực hiện từ 07/06/2024 đến 18/06/2024
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc01>
46 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu, đề xuất giải khai thác hợp lý đảm bảo an toàn công trình trên mặt và giảm thiểu tổn thất tài nguyên Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin
18/06/2024
Phạm Đức Hưng(pdhung)
47 40. Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Olympic cơ học toàn quốc-Môn Thủy lực
18/06/2024
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
48 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng bài giảng học phần "Tiếng anh ngành Khoa học dữ liệu"
18/06/2024
Trần Thị Hòa<tthoa>
Tải tệp đính kèm
49 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Tìm hiểu về công nghệ in 3D và ứng dụng trong công nghiệp
18/06/2024
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
Tải tệp đính kèm
50 41. Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Giải điền kinh nam sinh viên các trường Đại học, CĐ, HV khu vực Hà Nội năm 2023
Thời gian thực hiện từ 27/10/2023 đến 18/06/2024
L&#234; Viết Tuấn<lvtuan01>Vũ Thị Hương Giang<vthgiang>
Tải tệp đính kèm