Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
41 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập phương án và thi công thăm dò nâng cấp trữ lượng mỏ than Huổi Tao A, xã Pú Nhi và xã Noong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thời gian thực hiện từ 07/07/2021 đến 06/05/2022
Phan Viết Sơn<pvson>Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>,Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
Tải tệp đính kèm
42 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ xin Giấy phép khai thác đá hoa khu mỏ Thung Lùn, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 06/12/2018 đến 06/05/2022
Phan Viết Sơn<pvson>Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm
43 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Methodology used in ESP teaching at technical universities in Vietnam
Thời gian thực hiện từ 24/04/2022 đến 30/04/2022
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm
44 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu một số rủi ro và sự cố khi xây dựng công trình trong khu vực có hang động ( sinh viên Lào)
Thời gian thực hiện từ 13/10/2021 đến 30/04/2022
Nguyễn Xu&#226;n M&#227;n<nxman>
45 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khi sử dụng động cơ trục vít trong công tác khoan xiên các giếng khoan đường kính nhỏ tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro)
29/04/2022
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>
46 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát địa chất công trình dự án: Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 2 (giai đoạn thiết kế kỹ thuật)
Thời gian thực hiện từ 16/01/2021 đến 27/04/2022
Nguyễn Hữu TânLê Đức Vinh<ldvinh>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
47 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát địa chất công trình dự án: Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1 (giai đoạn thiết kế kỹ thuật)
Thời gian thực hiện từ 16/01/2021 đến 27/04/2022
Nguyễn Hữu TânLê Đức Vinh<ldvinh>,Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>
48 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Gói thầu số 5: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu huyện Bảo Thắng thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Thời gian thực hiện từ 28/08/2021 đến 27/04/2022
Lê Đức Vinh<ldvinh>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Đặng Lê Văn
49 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát địa chất công trình thủy điện Nậm Tăng 3, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái - Giai đoạn Nghiên cứu khả thi-thiết kế dự án
Thời gian thực hiện từ 10/07/2020 đến 27/04/2022
Trần Bá DuyLê Đức Vinh,Nguyễn Thanh Tuấn
50 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đội tuyển Olympic Giải tích
26/04/2022
Lê Bích Phượng<lbphuong>Nguyễn Thế Lâm<ntlam>,Phạm Tuấn Cường<ptcuong>,Đào Xuân Hưng<dxhung>,Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>