Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
41 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông nhẹ sử dụng bột nhôm và chất kết dính Geopolymer từ hỗn hợp tro bay, xỉ lò cao và phế thải nhà máy gốm sứ TOTO dùng trong công trình dân dụng và công nghiệp
08/06/2023
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Tải tệp đính kèm
42 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tổng quan về tính chất và khả năng ứng dụng bê tông bọt được chế tạo từ vật liệu trong nước
08/06/2023
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Tải tệp đính kèm
43 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ xin Giấy phép khai thác đá hoa khu mỏ Thung Lùn, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Thời gian thực hiện từ 06/12/2018 đến 08/06/2023
Phan Viết Sơn<pvson>Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm
44 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cảnh báo hành lang an toàn lưới điện sử dụng LiDAR hàng không
08/06/2023
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Tải tệp đính kèm
45 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm địa chất và chất lượng than khu mỏ Nam Mẫu, Uông Bí, Quảng Ninh
07/06/2023
Phan Viết Sơn<pvson>
46 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quản trị dữ liệu doanh nghiệp – Cơ hội và thách thức
07/06/2023
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
Tải tệp đính kèm
47 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm chất lượng cát trắng khu vực Phong Chương, tỉnh Thừa Thiên Huế và định hướng sử dụng
07/06/2023
Phan Viết Sơn<pvson>
48 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
AI và ứng dụng của nó trong hoạt động - định hướng phát triển của doanh nghiệp
07/06/2023
L&#234; Thanh Huệ<lthue>
49 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Công nghệ sản xuất gạch ceramic
07/06/2023
Tạ Thị To&#225;n<tttoan>
Tải tệp đính kèm
50 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thành lập tài liệu hướng dẫn sinh viên thực tập mẫu phần ngoại sinh và biến chất trong thực hành mẫu Khoáng sản
06/06/2023
Hoàng Thị Thoa<htthoa>