Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
41 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ của siêu vật liệu meta cấu trúc chiral
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Tống Bá Tuấn
42 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xác định chỉ số đất xây dựng IBI từ dữ liệu viễn thám
31/05/2021
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>
Tải tệp đính kèm
43 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu sử dụng tro bay của nhà máy nhiệt điện chế tạo bê tông lấp đầy các vỏ hầm giao thông
31/05/2021
Đặng Văn Ki&#234;n<dvkien>
44 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng ăn uống cho sinh viên học tập tại cơ sở Lạng Sơn
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 31/05/2021
Nghi&#234;m C&#244;ng Đĩnh<ncdinh>
Tải tệp đính kèm
45 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 15/HDDVTV-2019
Thời gian thực hiện từ 21/12/2019 đến 29/05/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
Tải tệp đính kèm
46 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 83C/HĐ
Thời gian thực hiện từ 12/06/2020 đến 29/05/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Tạ Thị Thu Hường<ttthuong02>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>
Tải tệp đính kèm
47 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những cơ sở chế tạo hỗn hơp chất kết dính không xi măng dùng để thay xi măng poóc lăng truyền thống trong các công trình xây dựng
Thời gian thực hiện từ 28/05/2021 đến 29/05/2021
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Tải tệp đính kèm
48 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Investigation of the blast-induced rock fragmentation using multiple in-depth analysis systems
28/05/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
49 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xây dựng website quản lý đồ án tốt nghiệp cho khoa Công nghệ Thông tin
26/05/2021
Phạm Quang Hiển<pqhien>
50 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
COVID-19 and challenges to migrant workers in Southeast Asian Mining countries
26/05/2021
Nguyễn Thị Ho&#224;i Nga<nthnga>
Tải tệp đính kèm