Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
31 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Dịch danh từ hoá trong tài liệu tiếng Anh chuyên ngành địa chất bằng phương thức dịch biến đổi từ loại (transposition)
02/06/2021
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc>
32 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương môn học Marketing số - Chuyên ngành Quản trị marketing - Truyền thông
Thời gian thực hiện từ 10/12/2020 đến 02/06/2021
Phạm Ngọc Tuấn<pntuan>
33 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập giải pháp nâng cao độ ổn định các đường lò trong than, đất đá bở rời, mềm yếu thuộc công ty Than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 17/07/2020 đến 01/06/2021
Ngô Doãn Hào<ndhao>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
34 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo kết quả quan trắc chuyển dịch biến dạng tự động tuyến đập công trình thủy điện ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 05/04/2021 đến 01/06/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>
35 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ ổn định đường lò xuyên vỉa mức +131 khu Đồng Vông thuộc công ty Than Uông Bí-TKV
Thời gian thực hiện từ 25/06/2020 đến 01/06/2021
Ngô Doãn Hào<ndhao>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
36 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng các thông số cấu trúc khối đá đến hiệu quả sử dụng kết cấu chống vì neo trong xây dựng CTN
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 01/06/2021
Đỗ Ngọc Th&#225;i<dnthai>
Tải tệp đính kèm
37 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế, chế tạo module giám sát và điều khiển từ xa hệ thống điều hòa cục bộ cho 1 tầng nhà C12 tầng
01/06/2021
Nguyễn Trường Giang<0903-10>
38 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khảo sát tính chất của vật liệu nano ZnO với các thời gian ủ nhiệt khác nhau.
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 01/06/2021
Trần Thị H&#224;<ttha01>
39 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu khả năng tăng cường Raman của vật liệu nanocomposite ZnO/Au
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 01/06/2021
Trần Thị H&#224;<ttha01>
40 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ của siêu vật liệu meta cấu trúc chiral
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Tống Bá Tuấn