Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
31 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề cương học phần Luật hình sự Việt Nam
16/05/2022
Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>
Tải tệp đính kèm
32 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tính ổn định của hệ Polytopic có trễ
13/05/2022
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm
33 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ảnh hưởng nồng độ pha tạp, tạp chất Gd lên cấu trúc tinh thể và tính chất từ của vật liệu BiFeO3
13/05/2022
Đào Việt Thắng<dvthang>
Tải tệp đính kèm
34 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cập nhật một số chính sách pháp luật liên quan đến thương mại điện tử
Thời gian thực hiện từ 30/12/2021 đến 13/05/2022
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
35 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đảm bảo giá trị tối ưu cho hệ phương trình vi phân có trễ
13/05/2022
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm
36 Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Công nghệ địa không gian xây dựng dữ liệu 3D thành phố thông minh
13/05/2022
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>Phạm Thị Làn<ptlan>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>,Tống Sĩ Sơn,Lưu Thành Trung
37 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu mô hình phân tích dữ liệu dạng chuỗi thời gian, áp dụng cho bài toán dự báo doanh số và số lượng hàng bán từ dữ liệu bán hàng
11/05/2022
Dương Thị Hiền Thanh<dththanh>
38 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
“Một số vấn đề về đặc trưng, tiêu chí của nền kinh tế thị trường hiện đại.”
Thời gian thực hiện từ 10/11/2021 đến 10/05/2022
Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>
39 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập đề án đóng cửa mỏ đá sét thuộc địa phận xã Cộng Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong diện tích dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao, thương mại và đô thị Chí Linh
Thời gian thực hiện từ 22/11/2021 đến 10/05/2022
Phan Viết Sơn<pvson>Trần Thanh Hà<ttha>
Tải tệp đính kèm
40 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu sử dụng phế thải xây dựng trong bê tông
09/05/2022
Nguyễn Văn H&#249;ng<nvhung>