Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập hồ sơ khảo sát đánh giá chất lượng, tính trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Hồ Khe Đá xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/02/2022
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
2 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Hợp đồng số 14/2019/HĐKT-STNMT: Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 12/09/2019 đến 31/12/2021
Phạm Thế Huynh<pthuynh>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Trần Xuân Miễn<txmien>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>
Tải tệp đính kèm
3 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội nghị và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 16/06/2021
Đinh Hải Nam<dhnam01>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
4 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng điện từ của siêu vật liệu meta cấu trúc chiral
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Tống Bá Tuấn
5 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thăm dò và lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (đất, đá làm vậ liệu san lấp) tại khu vực núi Giá Sơn, núi Hữu Nghị, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 17/01/2019 đến 17/01/2021
ptsinhLê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
Tải tệp đính kèm
6 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Hợp đồng số 02-2019/TECOS-CODECO: Hoàn thiện Hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Lương thuộc dự án tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên
Thời gian thực hiện từ 04/10/2019 đến 31/12/2020
Phạm Thế Huynh<pthuynh>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Trần Xuân Miễn<txmien>
Tải tệp đính kèm
7 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng số 0905/2019/HĐKT - Điều tra, khảo sát, cắm mốc ranh giới bảo vệ và xây dựng bản đồ sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thời gian thực hiện từ 09/05/2019 đến 31/12/2020
Trần Đình Thành<tdthanh>Trần Thùy Dương<ttduong>,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Trần Xuân Miễn<txmien>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Phùng Minh Sơn<pmson>
8 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề khoan thăm dò địa chất trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 30/11/2020
Trần Thanh Hải<tthai>,Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>,Tô Xuân Bản<txban>,Phan Viết Sơn<pvson>,Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>,bùi hoàng ,đồng văn giáp,Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>
Tải tệp đính kèm
9 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 30/11/2020
Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Công Ngọc Thắng<cnthang>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Phạm Văn Chất ,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Lê Đức Vinh<ldvinh>Tô Xuân Bản<txban>
Tải tệp đính kèm
10 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Hợp đồng Xây dựng danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu nghề vận hành thiết bị chế biến dầu khí trình độ cao đẳng, trung cấp
Thời gian thực hiện từ 22/04/2020 đến 30/11/2020
Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>,Ngô Hà Sơn<nhson>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Lê Quang Duyến<lqduyen>,Phạm văn Chất,Lê Đức Vinh<ldvinh>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Công Ngọc Thắng<cnthang>Tô Xuân Bản<txban>
Tải tệp đính kèm