Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
1 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CÓ ĐỘ TRUYỀN QUANG CAO TỪ TRE THEO PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TIA TỬ NGOẠI (UV)
28/06/2024
Tống Thị Thanh Hương<ttthuong>
Tải tệp đính kèm
2 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Kỹ thuật phân cum dữ liệu không gian
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 31/12/2023
Trần Mai Hương<tmhuong>
3 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu xác định dòng chảy mặt trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh thuộc dự án “Điều tra tổng hợp, các yếu tố hải dương, địa chất, môi trường vùng biển Trường Sa tỷ lệ 1:200.000
Thời gian thực hiện từ 18/06/2021 đến 30/12/2023
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Khương Văn Long,Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Đỗ Văn Mong,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>,Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong02>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Nguyễn Thị Hà<ntha001>,Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
4 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng kinh tế số: 1209/2022/HĐKT
Thời gian thực hiện từ 12/09/2022 đến 01/12/2023 (Không tính điểm)
Trần Trung Tới<tttoi>
Tải tệp đính kèm
5 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÍ TƯỢNG ĐẦU VÀO CHO MÔ HÌNH PHÁT TÁN KHÍ THẢI TỪ ỐNG KHÓI
18/09/2023
Trần Anh Qu&#226;n<taquan>
6 Giải thưởng KHCN các cấp
Nghiên cứu khả năng chế tạo và sản xuất thử nghiệm bê tông "xanh" không xi măng trộn sẵn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn
Thời gian thực hiện từ 07/09/2023 đến 07/09/2023
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
7 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công thăm dò khoáng sản quặng chì - kẽm tại khu 2 mỏ Pắc Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn
Thời gian thực hiện từ 05/05/2022 đến 05/09/2023 (Không tính điểm)
Trần Trung Tới<tttoi>
Tải tệp đính kèm
8 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Công nghệ Trắc địa khám phá và khai thác Biển Đông
16/08/2023 (Không tính điểm)
Dương V&#226;n Phong<dvphong>
9 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Điều tra khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khai thác cắt, sỏi lòng sông; khu vực cấm, khu vực hạn chế việc lấn sông trừ mục đích công cộng, quốc phòng an ninh
Thời gian thực hiện từ 16/06/2022 đến 06/08/2023
Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Trần Đình Thành<tdthanh>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Trần Thùy Dương<ttduong>
10 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thực hiện một số công tác lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMBDự án xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II, huyện Yên Phong
Thời gian thực hiện từ 25/12/2021 đến 05/08/2023
Lưu Anh Tuấn<latuan>