Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
91 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu công nghệ tuyển tận thu quặng tinh sắt từ đuôi thải của xưởng tuyển sắt Kíp Tước – Lào Cai
29/05/2023
Phạm Thị Nhung<ptnhung>
92 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng Nói tiếng Hán giai đoạn cơ sở của trường Đại học Mỏ - Địa chất
29/05/2023
Trần Thị Thu Hiền<ttthien01>
Tải tệp đính kèm
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng quan về công nghệ tuyển và chế biến quặng sắt trên thế giới và ở Việt Nam
29/05/2023
Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm
94 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tính toán và mô phỏng điện – nhiệt của khối công suất trong xe điện
27/05/2023
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>
95 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế và chế tạo gương thông minh
27/05/2023
Tống Ngọc Anh<0903-17>
96 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo ăng-ten có độ định hướng cao cho thiết bị di động
27/05/2023
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>
97 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
VŨ THÁI LINH
Thời gian thực hiện từ 28/05/2022 đến 27/05/2023
Vũ Thái Linh<vtlinh>
98 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế, chế tạo module điều khiển động cơ một chiều không chổi than công suất nhỏ (P<100W)
27/05/2023
Nguyễn Trường Giang<0903-10>
99 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Kỹ thuật chốt sale và xử lý sự từ chối của khách hàng trong Marketing
Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 26/05/2023
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>
100 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu các mục tiêu và định dạng quảng cáo chính hiệu quả
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 26/05/2023
Nguyễn Thị Kim Ngân<ntkngan>