Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
91 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Tư vấn Xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Thời gian thực hiện từ 15/07/2019 đến 12/03/2021
Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>Nguyễn Quang Thắng<nqthang>,Cù Thị Thu Hà<cttha>
92 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Đại số tuyến tính
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 09/03/2021
NguyenvanngocNguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Đào Xuân Hưng<dxhung>,Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>,Lê Bích Phượng<lbphuong>,lê thị hương,Nguyễn Thị Hiền<nthien>
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vật liệu Composite trong xây dựng : Cấu tạo và phương pháp tính toán thiết kế
07/03/2021
Trần Mạnh Tiến<tmtien>
94 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Application of ANFIS hybrids to predict coefficients of curvature and uniformity of treated unsaturated lateritic soil for sustainable earthworks
Thời gian thực hiện từ 07/03/2021 đến 07/03/2021
Bùi Văn Đức<bvduc>
95 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Wetlands Ecology and Management
28/02/2021
Nguyễn Văn Trung<nvtrung>
Xem trang web...
96 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng KHCN ký về Công ty, Trung tâm (nộp 100 triệu đồng)
Thời gian thực hiện từ 01/07/2020 đến 19/02/2021
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>,user_6<user_6>,user_7<user_7>,user_8<user_8>,user_9<user_9>,user_10<user_10>
97 Hướng dẫn SVNCKH đạt giải nhì cấp Bộ
Hướng dẫn đề tài SV NCKH đạt giải cấp Bộ và tương đương - II (45)
18/02/2021
user_1<user_1>
98 Hướng dẫn đội Thi sáng tạo KHCN (Thi Robocon, lái xe sinh thái)
15. Hướng dẫn đội thi sáng tạo KHCN (Robocon, lái xe sinh thái, …) (100)
18/02/2021
user_1<user_1>
99 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
16. Hướng dẫn đội tuyển thi Olympic cấp Quốc gia (100)
18/02/2021
user_1<user_1>
100 Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 1 tháng
14. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 1 tháng (50)
18/02/2021
user_1<user_1>