Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
91 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc để lựa chọn phương án cải tạo phục hồi môi trường phù hợp cho mỏ đá xây dựng Đông Núi Cô Tii, Thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/05/2024
Đỗ Ngọc Ho&#224;n<dnhoan>
92 38. Hướng dẫn sinh viên quốc tế thực tập (Internship); cộng tác với giảng viên quốc tế đến nghiên cứu (Visiting Researcher) tại Trường trong thời gian tối thiểu 0.5 tháng
Damian Cień, PhD candidate at AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland
Thời gian thực hiện từ 28/02/2024 đến 28/05/2024
Trần Quang Tuấn<tqtuan>
93 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số lời khen phổ biến trong tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 27/05/2024 đến 27/05/2024
Lethithuyha
Tải tệp đính kèm
94 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng sơ đồ tư duy trong lớp học Ngoại Ngữ nhằm phát triển kỹ năng nghe nói tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa Chất
Thời gian thực hiện từ 27/05/2024 đến 27/05/2024
Đặng Thanh Mai<dtmai>
95 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lời khen phổ biến trong tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 27/05/2024 đến 27/05/2024
Lê Thị Thúy Hà<lttha01>
96 44. Biên soạn Sách tham khảo
Biên soạn sách tham khảo
Thời gian thực hiện từ 01/11/2023 đến 23/05/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
97 45. Chương sách xuất bản tại NXB quốc tế uy tín có chỉ số ISBN
Chương sách xuất bản tại Nhà xuất quốc tế uy tín có chỉ số ISBN
Thời gian thực hiện từ 01/11/2023 đến 21/05/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>,user_5<user_5>
98 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG ĐẤT DỐC CỦA MỘT VÀI LOẠI HÌNH RỪNG SẢN XUẤT Ở MỘT SỐ VÙNG ĐẤT DỐC CỦA TỈNH BẮC KẠN
19/05/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
99 47. Giải pháp hữu ích
Giải pháp hữu ích
Thời gian thực hiện từ 01/11/2023 đến 18/05/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>
100 41. Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)
Huấn luyện đội tuyển Bóng rổ Nam Tham gia thi đấu Giải bóng rổ 3x3 sinh viên các Đại học, Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2024
Thời gian thực hiện từ 03/05/2024 đến 17/05/2024
Thái Việt Hưng<tvhung>Nguyên Trường Đông<ntdong>
Tải tệp đính kèm