Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
131 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá công tác quản lý môi trường mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh
30/07/2021
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm
132 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu xử lý và tái sử dụng nước thải làng nghề tái chế nhôm Yên Bình, Nam Định
Thời gian thực hiện từ 26/05/2021 đến 30/07/2021
Nguyễn Ho&#224;ng Nam<nhnam>
Tải tệp đính kèm
133 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tái sử dụng đá thải và tro bay dùng cho chèn lò bằng thủy lực nhằm bảo vệ công trình bề mặt trước tác động tiêu cực của hoạt động khai thác hầm lò khu vực cánh nam mỏ Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 30/07/2021
Nguyễn Phi Hùng<nphung>
Tải tệp đính kèm
134 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu một số mô hình TMĐT mới hiện nay
Thời gian thực hiện từ 30/06/2021 đến 30/07/2021
Phạm Kiên Trung<pktrung>
135 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hoá trong GDTC cho SV.
30/07/2021
L&#234; Viết Tuấn<lvtuan01>
136 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sơ đồ nguyên lý mạch thuỷ lực xy lanh ép chính trên máy ép thuỷ lực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 30/07/2021
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
Tải tệp đính kèm
137 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Tính toán chỉnh định các giá trị bảo vệ Rơle kỹ thuật số lắp đặt trên các máy cắt 35kV, 6kV
30/07/2021
Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>Đỗ Như ý<dny>,Đào Thị Thủy<dtthuy01>
138 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng phần mêm ETAP thiết kế hệ thống nối đất trong trạm biến áp 110/22kV
Thời gian thực hiện từ 28/10/2020 đến 30/07/2021
Hồ Việt Bun<hvbun>
Tải tệp đính kèm
139 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lựa chọn một số bài tập nhằm tăng cường sức bền chuyên môn môn học Bóng chuyền cho sinh viên
Thời gian thực hiện từ 19/11/2020 đến 30/07/2021
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
140 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, thiết kế máy truyền cấp giấy
30/07/2021
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>Đỗ Văn Thuỷ, Trần Ngô Vũ Minh
Tải tệp đính kèm