Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
131 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
11/07/2023
L&#234; Hồng Anh<lhanh>
132 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình động lực tay máy hai khâu rắn – đàn hồi
10/07/2023
Đinh Công Đạt<dcdat>
Tải tệp đính kèm
133 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương pháp đo vận tốc xung siêu âm (UPV) sơ bộ đánh giá cường độ và chiều sâu vết nứt BÊ TÔNG
Thời gian thực hiện từ 09/07/2023 đến 10/07/2023
Phạm Thị Nh&#224;n<ptnhan>
Tải tệp đính kèm
134 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số kết quả nghiên cứu vật liệu mới từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và định hướng ứng dụng
10/07/2023
Nguyễn Thị Linh<ntlinh>
Tải tệp đính kèm
135 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các đặc trưng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình và đề nghị định hướng ứng dụng
10/07/2023
Nguyễn Thị Linh<ntlinh>
Tải tệp đính kèm
136 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân hủy dư lượng thuốc kháng sinh bằng xúc tác quang
10/07/2023
Ngô Hà Sơn<nhson>
Tải tệp đính kèm
137 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nhiệt độ lò chợ mỏ than Dương Huy
10/07/2023
Nguyễn Văn Quang<nvquang>
Tải tệp đính kèm
138 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Xây dựng phần mềm tích hợp dữ liệu MKDC-ICT với LGSP-MONRE
Thời gian thực hiện từ 10/03/2023 đến 10/07/2023
Trần Trung Chuy&#234;n<ttchuyen>Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Nguyễn Hoàng Long<nhlong01>,Trần Thị Hòa<tthoa>,Đinh Bảo Ngọc<dbngoc01>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Nguyễn Thị Thanh<ntthanh>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Hồ Thị Thảo Trang<htttrang>,Đào Thị Hồng Thắm<dththam>
Tải tệp đính kèm
139 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông bọt từ hỗn hợp chất kết dính gồm xi măng Portland hỗn hợp, tro bay và xỉ lò cao kết hợp với chất tạo bọt EABASSOC
10/07/2023
Tăng Văn L&#226;m<tvlam>
Tải tệp đính kèm
140 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xác định một số thông số công nghệ tiết kiệm tài nguyên khi khai thác vỉa than dốc thoải và dày trung bình với đá vách khó sập đổ
10/07/2023
L&#234; Quang Phục<lqphuc>
Tải tệp đính kèm