Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
161 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG CỦA HÀM LỒI, TỰA LỒI (LÕM, TỰA LÕM) TRONG CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
Thời gian thực hiện từ 21/06/2021 đến 29/07/2021
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>
Tải tệp đính kèm
162 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xác định phân bố kích thước lỗ rỗng từ tài liệu thử vỉa RFT
29/07/2021
Bùi Thị Ngân<btngan>
Tải tệp đính kèm
163 Hướng dẫn đội Thi sáng tạo KHCN (Thi Robocon, lái xe sinh thái)
Hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu EMC 2021
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
164 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tay vơ máy đào lò
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
165 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Bàn về các giải pháp bảo mật của mạng wifi
29/07/2021
Cung Quang Khang<0903-08>
Tải tệp đính kèm
166 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vấn đề can nhiễu của hệ thống mạng di động 5G
29/07/2021
Tống Ngọc Anh<0903-17>
167 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cải tiến phương pháp dạy trong giảng dạy môn học AutoCAD.
29/07/2021
Phan Thị Mai Anh<ptmanh>
Tải tệp đính kèm
168 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁN XẠ e+e- CÓ SỰ THAM GIA CỦA U-HẠT TRONG MÔ HÌNH RANDALL-SUNDRUM
29/07/2021
Nguyễn Thị Hậu<nthau>
169 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thực hiện một phần lô thầu số 2:"Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phú Lương, thuộc dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Thái Nguyên"
Thời gian thực hiện từ 01/02/2019 đến 28/07/2021
Lê Đức Vinh<ldvinh>Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>,Nguyễn Mai Hà<nmha>,Đặng Lê Văn
Tải tệp đính kèm
170 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁN XẠ e+e- CÓ SỰ THAM GIA CỦA U-HẠT TRONG MÔ HÌNH SIÊU ĐỐI XỨNG
28/07/2021
Nguyễn Thị Hậu<nthau>