Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
111 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu chế tạo tế bào điện phân oxit rắn ứng dụng cho quá trình sản xuất hydrogen từ nước để lưu trữ năng lượng tái tạo
31/07/2021
B&#249;i Thị Lệ Thủy<btlthuy>
Tải tệp đính kèm
112 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NEURAL NETWORK
31/07/2021
Lê Bích Phượng<lbphuong>
Tải tệp đính kèm
113 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đào tạo nguồn nhân lực ngành quản lý tài nguyên và môi trường, thách thức và cơ hội tại trường Đại học Mỏ - Địa chất
31/07/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
114 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ensemble Methods (I: Boosting)
31/07/2021
Lê Bích Phượng<lbphuong>
Tải tệp đính kèm
115 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguyên tắc thích hợp và cá biệt hoá trong GDTC cho SV.
30/07/2021
L&#234; Viết Tuấn<lvtuan01>
116 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sơ đồ nguyên lý mạch thuỷ lực xy lanh ép chính trên máy ép thuỷ lực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 30/07/2021
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
Tải tệp đính kèm
117 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Tính toán chỉnh định các giá trị bảo vệ Rơle kỹ thuật số lắp đặt trên các máy cắt 35kV, 6kV
30/07/2021
Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau>Đỗ Như ý<dny>,Đào Thị Thủy<dtthuy01>
118 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lựa chọn một số bài tập nhằm tăng cường sức bền chuyên môn môn học Bóng chuyền cho sinh viên
Thời gian thực hiện từ 19/11/2020 đến 30/07/2021
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
119 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tìm hiểu phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư bất động sản phục vụ công tác đầu tư kinh doanh bất động sản
Thời gian thực hiện từ 30/10/2020 đến 30/07/2021
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
120 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế mô hình kiểm tra và phân loại pin
30/07/2021
U&#244;ng Quang Tuyến<uqtuyen>Nguyễn Ngọc Quảng,Lê Đức Hậu,Phạm Quốc Hậu,Bì Quốc Vương,Nguyễn Duy Huy