Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
111 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đánh giá chất lượng sericit khu vực Bắc Yên, Sơn La và định hướng sử dụng
19/07/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>
Tải tệp đính kèm
112 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đồng đôla Úc tới giá quặng sắt thế giới
18/07/2021
Vũ Diệp Anh<vdanh>
113 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU TÂM LÝ NHÀ QUẢN TRỊ CẤP CAO TRONG DOANH NGHIỆP
Thời gian thực hiện từ 01/12/2021 đến 18/07/2021
Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>
Tải tệp đính kèm
114 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp khai thác than thuộc TKV - Áp dụng với công ty Than Cổ phần Than Cao Sơn
17/07/2021
Nguyễn Thị Huyền Trang<nthtrang01>
115 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Vũ Trọng Dũng, Nguyễn Anh Văn, Nguyễn Thế Dinh
Thời gian thực hiện từ 16/07/2021 đến 16/07/2021
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>
Tải tệp đính kèm
116 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số quy tắc chính tả cơ bản khi thực hành viết Tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 16/07/2021
Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc<ndlnphuc>
Tải tệp đính kèm
117 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các ứng dụng của đạo hàm và tích phân cấp phân số
16/07/2021
Bùi Thị Thúy<btthuy>
Tải tệp đính kèm
118 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tính toán thiết kế băng tải ép dùng trong vận tải than có góc dốc đến 60 độ
16/07/2021
Nguyễn Khắc Lĩnh<nklinh>
Tải tệp đính kèm
119 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng quan về nguồn năng lượng tái tạo
16/07/2021
Nguyễn Khắc Long<nklong>
Tải tệp đính kèm
120 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nguyễn KHắc HIếu
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 16/07/2021
Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>