Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
71 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ITA-AITES WTC 2020, 1st Symposium for young tunnellers of Asia
Thời gian thực hiện từ 11/09/2020 đến 15/05/2021
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Nguyễn Tiến Dũng
Tải tệp đính kèm
72 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
HĐ 028/HĐ PTM/2020
15/05/2021
Đỗ Thị Hải<dthai>Đỗ Văn Bình<dvbinh>
Tải tệp đính kèm
73 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Cách mạng công nghiệp 4.0 với vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị
15/05/2021
Trần Thị Phúc An<ttpan>Đoàn Thị Hà Trang,Lê Thị Yến<ltyen>,Trần Thị Lan Anh,Ngô Thu Hiền,Đinh Thị Thúy Hường,Đàm Công Ích,Trần Văn Tùng
74 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thi công kết cấu bê tông dưới nước bằng phương pháp vữa dâng
14/05/2021
Nguyễn Xu&#226;n M&#227;n<nxman>
Tải tệp đính kèm
75 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
ỨNG DỤNG BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO TRONG XÂY DỰNG NHÀ NHIỀU TẦNG
14/05/2021
Nguyễn Xu&#226;n M&#227;n<nxman>
Tải tệp đính kèm
76 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các phương pháp thu hồi In đi
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 13/05/2021
Phạm Văn Luận<pvluan>
Tải tệp đính kèm
77 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Chi bọt ếch (Glochidion), hoá học các hợp chất triterpenoid và hoạt tính gây độc tế bào ung thư của ba loài Glochidion eriocarpum, Glochidion glomerulatum và Glochidion hirsutum ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 03/08/2020 đến 12/05/2021
Vũ Kim Thư<vkthu>Nguyen Van Thang
78 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia 2021
Thời gian thực hiện từ 01/03/2021 đến 08/05/2021
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
79 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
2D and 3D numerical analysis of segmental tunnel linings using a Beam-Spring and Solid-Interface methods
02/05/2021
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
80 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và kết quả học tập của sinh viên khi học tập theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 15/09/2020 đến 30/04/2021
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>