Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
71 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Áp dụng tính đơn điệu của hàm số trong giải phương trình và hệ phương trình
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 30/07/2020
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>
Tải tệp đính kèm
72 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu phát triển phần mềm tính toán dòng chảy 2 pha khí lỏng trong ống thẳng dựa trên các mô hình lý thuyết hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất
30/07/2020
CT: Nguyễn Thế Vinh; PB: Lê Quang Duyến, Nguyễn Viết Thắng
73 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất, tuổi thọ của máy
30/07/2020
CT: Phạm Đức Thiên; TK: Trần Viết Linh; PB: Nguyễn Đăng Tấn; UV: Nguyễn Thanh Tùng, Trần Đức Huân
74 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
TƯ VẤN KHẢO SÁT BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Số: 02/2020/CCNTT
Thời gian thực hiện từ 06/06/2020 đến 30/07/2020
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
75 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHỔ ĐỊA CHẤN NHẰM PHÁT HIỆN CÁC DÒNG SÔNG CỔ ĐỊNH HƯỚNG TÌM KIẾM CÁC BẪY DẦU KHÍ PHI CẤU TẠO
30/07/2020
Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>
76 Hướng dẫn SVNCKH
Xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ chăm sóc cây trồng
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 30/07/2020
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
Xem trang web...
77 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Công nghệ Khoan thăm dò
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 30/07/2020
nguyễn xuân thảoNguyễn Trần Tuân<nttuan>
78 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá (hầm lò) năm 2019 mỏ than Nam Mẫu - Công ty than Nam Mẫu _TKV
Thời gian thực hiện từ 25/09/2019 đến 30/07/2020
L&#234; Trọng Thắng<ltthang01>
Tải tệp đính kèm
79 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Kỹ thuật Khai thác khí thiên nhiên
Thời gian thực hiện từ 01/11/2019 đến 30/07/2020
Lê Quang Duyến<lqduyen>Nguyễn Thế Vinh,Phạm Văn Chung,Dương Thuý Hường,Trương Thị Thanh Thuỷ,Vũ Thiết Thach
Tải tệp đính kèm
80 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu tuyển tách, thu hồi kẽm trong xỉ lò nấu đồng của làng nghề đúc đồng, Hưng Yên
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 30/07/2020
Trần Trung Tới<tttoi>