Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
71 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Giải pháp giảm thiểu rác thải bao bì trong TMĐT
31/05/2023
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
72 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm địa chất và khoáng hóa mỏ Au Pác Lạng, Ngân Sơn, Bắc Kạn
31/05/2023
L&#234; Xu&#226;n Trường<lxtruong>
73 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm khoáng vật, địa hóa kết vỏ, kết hạch sắt – mangan khu vực biển sâu Nam Trung Bộ
31/05/2023
Nguyễn Khắc Du<nkdu>
74 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đặc điểm thạch học, địa hóa tổ hợp mafic-felsic khu vực Đức Hạnh, Đồng Văn, Hà Giang
31/05/2023
Nguyễn Khắc Du<nkdu>
75 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Xanh hóa hoạt động vận tải hàng hóa: Kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho Việt Nam
31/05/2023
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
76 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Geochronological constraints on the geological history and gold mineralization in the Tick Hill region, Mt Isa Inlier
31/05/2023
L&#234; Xu&#226;n Trường<lxtruong>
77 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá nhận thức của sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất về vấn đề sống chung trước hôn nhân của nam, nữ sinh viên
31/05/2023
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
78 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng về lễ tiết tác phong cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất khi học giáo dục quốc phòng & an ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
Vũ Quang Hay<vqhay>
Tải tệp đính kèm
79 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản quân tư trang tại Cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
Trần Thanh Hanh<tthanh>
Tải tệp đính kèm
80 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản vũ khí trang bị khi học tập tại Cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/01/2023 đến 31/05/2023
Nghi&#234;m C&#244;ng Đĩnh<ncdinh>
Tải tệp đính kèm