Các hoạt động khoa học khác



STT Hoạt động khoa học Xem
71 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tổng hợp và ứng dụng chất lỏng ion trong thu hồi Pt từ dung dịch chloride
31/07/2021
B&#249;i Thị Lệ Thủy<btlthuy>
Tải tệp đính kèm
72 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu đánh giá diễn biến chất lượng một số nguồn nước mặt trên địa bàn thành phố Cao Bằng, bằng bộ chỉ số WQI
31/07/2021
Nguyễn Thị Hồng<nthong>
Tải tệp đính kèm
73 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng công nghệ IoT để xây dựng mô hình điều khiển và giám sát cho nhà thông minh
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Đặng Văn Ch&#237;<dvchi01>
74 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý vật tư sửa chưa ô tô cho chi nhánh Công ty Toyota
Thời gian thực hiện từ 10/11/2020 đến 31/07/2021
Nguyễn Tuấn Anh(ntanh01)
75 Hướng dẫn đội Thi sáng tạo KHCN (Thi Robocon, lái xe sinh thái)
Hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu HONDA EMC 2021
31/07/2021
Trần Viết Linh<tvlinh>
76 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Sách chuyên khảo: Hệ thống trạm GNSS quan trắc liên tục CORS
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Dương Vân Phong<dvphong>
Xem trang web...
77 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Các hợp đồng tư vấn môi trường
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 31/07/2021
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>
78 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Sách tham khảo Kinh tế học vi mô
31/07/2021 (Không tính điểm)
Nguyễn Thị Hồng Loan<nthloan>Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>,Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>,Phí Mạnh Cường<pmcuong>
Tải tệp đính kèm
79 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo của Khoa Kinh tế & QTKD Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/08/2020 đến 31/07/2021
Dương Thị Nhàn<dtnhan>
80 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Công nghệ tường lửa bảo vệ cho hệ thống mạng
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 31/07/2021
Đ&#224;o Anh Thư<dathu>