Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
51 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu và mô phỏng hiện tượng khuếch tán chất khí bằng ngôn ngữ python
25/04/2022
Tống B&#225; Tuấn<tbtuan>
52 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn Đội tuyển OLP Đại số cấp QG 2022
Thời gian thực hiện từ 21/04/2022 đến 23/04/2022
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
Tải tệp đính kèm
53 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ảnh hưởng của các nhân tố trong thanh toán điện tử đến ý định mua hàng trực tuyến và quyết định chi trả của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 19/04/2022
Lê Văn Chiến<lvchien>
54 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu dự báo cường độ nén bê tông sợi thép bằng mô hình trí tuệ nhân tạo
18/04/2022
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
55 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử chuyên đề xây dựng hệ thống thanh toán điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 10/04/2022
Lê Văn Chiến<lvchien>
56 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ PYTHON VÀ ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING TRONG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO ĐỘ LÚN CÔNG TRÌNH
Thời gian thực hiện từ 15/09/2021 đến 06/04/2022
Nguyễn Việt H&#224;<nvha>
Tải tệp đính kèm
57 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp "Xây dựng chiến lược Digital marketing cho doanh nghiệp X"
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 01/04/2022
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
58 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu một số rủi ro và sự cố khi xây dựng công trình trong khu vực có hang động
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 01/04/2022
Nguyễn Xu&#226;n M&#227;n<nxman>
Tải tệp đính kèm
59 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử- chuyên đề" áp dụng email marketing cho doanh nghiệp ...."
Thời gian thực hiện từ 01/04/2022 đến 01/04/2022
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
60 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân tích ảnh vệ tinh với Python
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 30/03/2022
Phạm An Cương<pacuong>
Tải tệp đính kèm