Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
51 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy xẻ đá bằng lưỡi cưa vòng dùng để xẻ đá nguyên khối ứng dụng cho các cơ sở chế biến đá tự nhiên
31/07/2020
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Khổng Cao Phong<kcphong>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Đỗ Như ý<dny>,Trần Đức Huân<tdhuan>
52 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu công tác xây dựng bảng giá đất tại địa phương giai đoạn 2020-2024
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 31/07/2020
Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>
53 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu tay quay con trượt kết hợp với cam phẳng dùng cho máy mài lưỡi cưa vòng tự động có các bước lưỡi cưa khác nhau ứng dụng cho các cơ sở chế biến gỗ
31/07/2020
Nguyễn Đăng Tấn<ndtan>Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>,Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Đỗ Như ý<dny>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Hà Văn Thủy,Trần Đức Huân<tdhuan>
54 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Đánh giá biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 05/07/2020 đến 31/07/2020
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Tải tệp đính kèm
55 Hướng dẫn SVNCKH
Thiết kế chế tạo hệ thống quản lý rác thải dựa trên IoT ứng dụng trong đô thị thông minh (Smart City)
Thời gian thực hiện từ 31/10/2019 đến 31/07/2020
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>
56 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC TRÊN GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM SỐ 2 MỎ BẠCH HỔ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.
31/07/2020
Ho&#224;ng Anh Dũng<hadung>
Tải tệp đính kèm
57 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nâng cao năng lực nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng vật liệu xúc tác dị thể và vật liệu nano trong lĩnh vực lọc dầu sinh học, sản xuất năng lượng mới vì sự phát triển bền vững
31/07/2020
CT: Trần Thị Như Mai; UV: Lê Minh Cầm, Nguyễn Trần Hùng, Bùi Tất Thắng, Bùi Thị Lệ Thủy
58 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Luật đất đai 2013 - một số hạn chế sau 6 năm thi hành
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 31/07/2020
Nguyễn Thị Dung<ntdung>
59 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ảnh hưởng của độ cao bay chụp tới độ chính xác của mô hình DEM khu vực có địa hình biến đổi phức tạp
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 31/07/2020
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
60 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tuyển của máy tuyển tĩnh điện
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 31/07/2020
Phạm Văn Luận<pvluan>
Tải tệp đính kèm