Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
51 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu đánh giá phát thải bụi TSP và đề xuất một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng môi trường không khí tại khu vực khai thác quặng apatit, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 18/06/2024
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc01>
52 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU PHÂN VÙNG NHẠY CẢM SINH THÁI TẠI THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ GIS KẾT HỢP AHP
Thời gian thực hiện từ 07/06/2024 đến 18/06/2024
Nguyễn Thị C&#250;c<ntcuc01>
53 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu tính toán ổn định mái dốc sân công nghiệp của Cụm công nghiệp Lăng Cao - Tân Yên - Bắc Giang
17/06/2024
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
54 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đề xuất nội dung phương pháp giảng dạy môn học Pháp luật quản lý xây dựng cho sinh viên ngành Quản lý xây dựng
17/06/2024
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
55 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Ảnh hưởng của công nghệ trí tuệ nhân tạo đến hành vi mua hàng trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử của khách hàng trên địa bàn Hà Nội
17/06/2024
Lê Văn Chiến<lvchien>
56 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết môn học bán lẻ điện tử
17/06/2024
Lê Văn Chiến<lvchien>
57 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Năng lượng gió trên thế giới và ở Việt Nam- Những tác động tới môi trường
Thời gian thực hiện từ 17/06/2024 đến 17/06/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>
58 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng khi mua sắm trên sàn thương mại điện tử Tiktokshop
17/06/2024
Lê Văn Chiến<lvchien>
59 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng bài giảng chương Thuốc điều trị rối loạn tâm thần
15/06/2024
Vũ Kim Thư<vkthu>
60 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu đề xuất chỉ dẫn kỹ thuật phục vụ phân vùng nguy cơ hóa lỏng của đất
14/06/2024
Nguyễn Văn H&#249;ng(nvhung)