Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
61 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân tích tác động từ công tác thi công đường hầm đô thị đến kết cấu ngầm công trình lân cận
28/03/2022
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
62 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
EFFECTS OF HYBRID POLYETHYLENE TEREPHTHALATE FIBRE AND FLY ASH ON MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE SLABS
01/03/2022
Lê Huy Việt<lhviet>
Tải tệp đính kèm
63 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Twin earth pressure balance tunneling – Experimental and numerical study of a soft soil urban case
28/02/2022
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>
Tải tệp đính kèm
64 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập hồ sơ khảo sát đánh giá chất lượng, tính trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Hồ Khe Đá xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/02/2022
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
65 Bằng độc quyền sáng chế
CÁCH BIỂU THỊ NHỮNG CÂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT TRONG TIẾNG ANH
07/02/2022
Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
66 Bằng độc quyền sáng chế
GIẢI THÍCH VÀ Ý NGHĨA VĂN HÓA CỦA BA ĐIỆU BỘ PHỔ BIẾN NHẤT TRONG CÁC NỀN VĂN HÓA
07/02/2022
Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
67 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vận tải đường ống và tiềm năng đào tạo kỹ sư Kỹ thuật đường ống của Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình
31/01/2022
Nguyễn Thanh Tuấn<nttuan02>
68 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng và triển khai chiến lược quảng cáo trên Google Ads
Thời gian thực hiện từ 01/01/2022 đến 31/01/2022
Lê Văn Chiến<lvchien>
69 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp số dự báo khả năng mất ổn định đối với đường lò chịu ảnh hưởng tải trọng động khi khai thác xuống sâu và đề xuất kết cấu chống giữ hợp lý
Thời gian thực hiện từ 06/10/2020 đến 31/01/2022
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>,Đào Văn Chi<dvchi>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Đinh Hải Nam<dhnam01>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Tăng Văn Lâm<tvlam>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Đào Văn Canh
Tải tệp đính kèm
70 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số lỗi thường gặp khi viết tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 22/01/2022 đến 22/01/2022
nguyễn ánh hoa
Tải tệp đính kèm