Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
61 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Brown Amphibole as Tracer of Tectono-Magmatic Evolution of the Atlantis Bank Oceanic Core Complex (IODP Hole U1473A)
04/06/2023
Nguyễn Khắc Du<nkdu>
Xem trang web...
62 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Du lịch địa chất và triển vọng phát triển ở Việt Nam. Lấy ví dụ với Công viên địa chất Lạng Sơn và di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Quảng Bình
Thời gian thực hiện từ 01/05/2023 đến 02/06/2023
Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm
63 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Construction Practice of Water Conveyance Tunnel under Complex Geotechnical Engineering Conditions
01/06/2023
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
64 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Change of Temperature Field Around Different Drainage Structures in Cold Region Tunnel Based on Model Testing
01/06/2023
Nguyễn Ch&#237; Th&#224;nh<ncthanh>
Tải tệp đính kèm
65 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp chống mòn bề mặt kim loại tay khấu máy đào lò chợ trong khai thác than hầm lò
01/06/2023
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
66 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn ôn luyện đội tuyển Olympic cấp Quốc gia môn Ứng dụng tin học trong thiết kế chi tiết máy
01/06/2023
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
67 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tính toán thiết kế chi tiết bánh răng tiêu chuẩn trong thay thế sửa chữa
01/06/2023
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
68 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tìm hiểu thực trạng kinh tế chia sẻ ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
01/06/2023
Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>
Tải tệp đính kèm
69 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tính toán, thiết kế kết cấu cơ khí máy in 3D Core XY
01/06/2023
Phạm Thị Thủy<ptthuy>
70 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, phân tích dữ liệu Netflix và trực quan hóa dữ liệu trong Tableau
Thời gian thực hiện từ 23/03/2023 đến 01/06/2023
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>