Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
61 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Đánh giá biến động sử dụng đất liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản khu vực Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Thời gian thực hiện từ 05/07/2020 đến 31/07/2020
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Tải tệp đính kèm
62 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở
Tính toán, thiết kế và chế tạo máy tách bùn rotor kiểu bánh elip
31/07/2020
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>,Khổng Cao Phong<kcphong>,Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>,Đỗ Như ý<dny>,Nguyễn Văn Xô<nvxo>,Trần Đức Huân<tdhuan>,Hà Văn Thủy<hvthuy>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>
63 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình Giải tích 2
Thời gian thực hiện từ 01/08/2019 đến 31/07/2020
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>Hoàng Ngự Huấn<hnhuan>,Phạm Ngọc Anh<pnanh01>,Lê Bích Phượng<lbphuong>
64 Hướng dẫn SVNCKH
Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Phương Nam
31/07/2020
Trần Tuấn Minh<ttminh>
65 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHỔ ĐỊA CHẤN NHẰM PHÁT HIỆN CÁC DÒNG SÔNG CỔ ĐỊNH HƯỚNG TÌM KIẾM CÁC BẪY DẦU KHÍ PHI CẤU TẠO
30/07/2020
Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>
66 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
TƯ VẤN KHẢO SÁT BÁO CÁO ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH Số: 02/2020/CCNTT
Thời gian thực hiện từ 06/06/2020 đến 30/07/2020
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
67 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thành lập bổ sung bản đồ cơ lý đá (hầm lò) năm 2019 mỏ than Nam Mẫu - Công ty than Nam Mẫu _TKV
Thời gian thực hiện từ 25/09/2019 đến 30/07/2020
L&#234; Trọng Thắng<ltthang01>
Tải tệp đính kèm
68 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Áp dụng tính đơn điệu của hàm số trong giải phương trình và hệ phương trình
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 30/07/2020
Phạm Tuấn Cường<ptcuong>
Tải tệp đính kèm
69 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu tuyển tách, thu hồi kẽm trong xỉ lò nấu đồng của làng nghề đúc đồng, Hưng Yên
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 30/07/2020
Trần Trung Tới<tttoi>
70 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất, tuổi thọ của máy
30/07/2020
CT: Phạm Đức Thiên; TK: Trần Viết Linh; PB: Nguyễn Đăng Tấn; UV: Nguyễn Thanh Tùng, Trần Đức Huân