Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
61 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY TRONG TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỪ ẢNH UAV PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
14/06/2024
Phạm Trung Dũng<ptdung01>
Tải tệp đính kèm
62 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Xây dựng mô hình học máy dự đoán bệnh tim dựa trên tập dữ liệu HeartDisease
14/06/2024
Đặng Văn Nam<dvnam>
63 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu hệ thống đề xuất (Recommendation System) và ứng dụng xây dựng hệ thống đề xuất sách dựa trên các thông tin liên quan
14/06/2024
Đặng Văn Nam<dvnam>
64 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu đề xuất chỉ dẫn kỹ thuật phục vụ phân vùng nguy cơ hóa lỏng của đất
14/06/2024
Nguyễn Văn H&#249;ng(nvhung)
65 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu ảnh hưởng của trải nghiệm giao hàng chặng cuối tới sự hài lòng của khách hàng trong TMĐT B2C
13/06/2024
Phạm Kiên Trung<pktrung>
66 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phát huy giá trị thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong phát triển du lịch theo hướng bền vững
Thời gian thực hiện từ 01/12/2023 đến 13/06/2024
Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm
67 32. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Đạt Giải cấp tiểu ban)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của khí phóng xạ radon (222Rn; 220Rn) đến môi trường khu vực mỏ đồng Sin Quyền, Lào Cai
13/06/2024
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
68 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Tìm hiểu về tác động của các công nghệ mới trong du lịch như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và thực tế ảo đến việc tăng cường trải nghiệm khách hàng và phát triển du lịch.
Thời gian thực hiện từ 17/11/2023 đến 13/06/2024
Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm
69 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của bãi thãi khai thác, chế biến quặng đồng đến môi trường khu vực huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
13/06/2024
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>
Tải tệp đính kèm
70 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu sức hấp dẫn điểm đến du lịch Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng.
Thời gian thực hiện từ 17/11/2023 đến 13/06/2024
Đỗ Mạnh An<dman>
Tải tệp đính kèm