Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
11 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng công nghệ LoRa giám sát thông số môi trường nhà xưởng
01/07/2021
Tống Ngọc Anh<0903-17>
12 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thiết kế và chế tạo thiết bị đèn diệt khuẩn thông minh
01/07/2021
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>
13 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu giao thức ESP-NOW ứng dụng trong bài toán đo mức nước xe bồn
01/07/2021
Nguyễn Tiến Sỹ<0903-18>
14 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ giáo dục tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/06/2021
Lê Văn Chiến<lvchien>
15 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tính bị chặn bền vững của hệ điều khiển ngẫu nhiên
30/06/2021
Nguyễn Trường Thanh<ntthanh02>
Tải tệp đính kèm
16 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới mức học phí theo quan điểm của người học
30/06/2021
Lê Văn Chiến<lvchien>
17 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tích hợp công nghệ GPS và cảm biến, thành lập phần mềm xử lý số liệu và tính toán yếu tố bố trí công trình
Thời gian thực hiện từ 18/08/2020 đến 30/06/2021
Nguyễn Việt H&#224;<nvha>
18 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu, triển khai chức năng WebGIS công khai thông tin bản đồ giá đất xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc lên web
Thời gian thực hiện từ 30/06/2021 đến 30/06/2021
Nguyễn Thế C&#244;ng<ntcong>
19 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp cơ sở (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội nghị và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên tại trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 16/06/2021
Đinh Hải Nam<dhnam01>Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>
20 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tính chất multiferroics trong vật liệu có cấu trúc perovskite ABO3.
13/06/2021
Đào Việt Thắng<dvthang>