Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
11 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Đánh giá khả năng áp dụng thí nghiệm Slugtest và PST tính toán các thông số địa chất thủy văn
Thời gian thực hiện từ 12/11/2021 đến 12/11/2021
Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>
Tải tệp đính kèm
12 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Xác định hình dạng tiết diện và chống giữ công trình ngầm (hầm, lò) bằng neo
Thời gian thực hiện từ 01/08/2021 đến 12/11/2021
Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Ngô Đức Quyền
Tải tệp đính kèm
13 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện krông năng, tỉnh Đắc Lắc. Số 508/2020/HĐ/KRONGNANG-DLTTĐC
Thời gian thực hiện từ 06/08/2020 đến 30/10/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Vương Trọng Kha<vtkha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>
Tải tệp đính kèm
14 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khoan khảo sát địa chất CTXD_gói thầu 2: Xây dựng hệ thống cống bao sông Tô Lịch và tuyến cống chính. Dự án : Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá - TP Hà Nội
Thời gian thực hiện từ 18/03/2020 đến 18/09/2021
Trần Trung DũngThái Hải Âu<thau>
Tải tệp đính kèm
15 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 0905/2019/HĐKT - Điều tra, khảo sát, cắm mốc ranh giới bảo vệ và xây dựng bản đồ sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Thời gian thực hiện từ 09/05/2019 đến 03/09/2021
Trần Đình Thành<tdthanh>Phạm Thế Huynh<pthuynh>,Trần Thùy Dương<ttduong>,Nguyễn Thị Dung<ntdung>,Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>,Nguyễn Thế Công<ntcong>,Phạm Thị Kim Thoa<ptkthoa>,Đặng Thị Hoàng Nga<dthnga>,Trần Xuân Miễn<txmien>,Phùng Minh Sơn<pmson>,Nguyễn Thị Hiền<nthien02>,Đinh Hải Nam<dhnam01>
Tải tệp đính kèm
16 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch phân khu phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Số 201/HĐ-TVKSTK
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 03/09/2021
Nguyễn Thị Kim Yến<ntkyen>Trần Thùy Dương<ttduong>
17 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị
Thời gian thực hiện từ 28/05/2018 đến 31/08/2021
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>
18 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Xây dựng dữ liệu không gian địa chính phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc. Số 508/2020/HĐ/KRONGNANG-DLKGĐC
Thời gian thực hiện từ 06/08/2020 đến 30/08/2021
Lê Đức Tình<ldtinh>Vương Trọng Kha<vtkha>,Võ Ngọc Dũng<vndung>
19 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Khảo sát, đo vẽ thành lập bản đồ hiện trạng, tính toán trữ lượng Quí I/2021 mỏ đá vôi Lam Sơn và mỏ đá vôi Hang Nước
Thời gian thực hiện từ 25/01/2021 đến 30/08/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
20 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng tư vấn, số 16/2020/HĐTV- Nghiên cứu vị trí xác định dịch chuyển và biến dạng dự án xử lý sạt lở tại khu vực núi Vườn Già xã Trường Yên, huyện Hoa Lư
Thời gian thực hiện từ 12/01/2021 đến 30/08/2021
Vương Trọng Kha<vtkha>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Võ Ngọc Dũng<vndung>,Cao Xuân Cường<cxcuong>
Tải tệp đính kèm