Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
11 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật HK2 2021-2022
10/06/2022
Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
12 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Tính toán, thiết kế và mô phỏng quá trình hoạt động máy phay CNC
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 01/06/2022
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
13 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập sinh viên tại Trường Đại học Mỏ- Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/05/2022
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
14 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ảnh hưởng của hình thức quảng cáo bằng Video trên mạng xã hội Facebook đến ý định mua sắm của sinh viên, nghiên cứu tại trường ĐH Mỏ -Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/10/2021 đến 31/05/2022
Nguyễn Thị Hường<nthuong>
15 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương chi tiết LVTN "Phát triển cộng cụ quảng cáo Facebook cho công ty....."
30/05/2022
Phạm Kiên Trung<pktrung>
16 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Ứng dụng hệ thống chatbot tự động hỗ trợ sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất
23/05/2022
Phạm Kiên Trung<pktrung>
17 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Phân tích nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp trên website tuyển dụng việc làm phổ biến ở Việt Nam
23/05/2022
Phạm Kiên Trung<pktrung>
18 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu về ngữ nghĩa và cách dùng cụm động từ GET trong tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 15/01/2022 đến 18/05/2022
Nguyễn Thị Thu Ph&#250;c<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
19 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Reasons for English-Vietnamese Code-switching in conversations of Vietnamese engineers
Thời gian thực hiện từ 01/11/2021 đến 18/05/2022
Nguyễn Thị Thu Ph&#250;c<nttphuc>
20 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình dự báo chuỗi thời gian tài chính bằng DeepLearning
17/05/2022
Nguyễn Thu Hằng(nthang01)