Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
81 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu tính năng mới trong Visual Studio 2019 và ứng dụng
Thời gian thực hiện từ 29/07/2019 đến 29/07/2020
Phạm Văn Đồng<pvdong>
82 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu dự báo độ lún mặt đất khi xây dựng đường hầm bằng máy khiên đào trong điều kiện thành phố
Thời gian thực hiện từ 02/09/2019 đến 29/07/2020
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>Lý Văn Hương,Phạm Thị Phương,Trần Văn Đương,Bùi Thị Phương
Tải tệp đính kèm
83 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nâng cao hiệu quả khoan thăm dò ở khu vực vùng than Quảng Ninh
29/07/2020
Nguyễn Trần Tuân<nttuan>
84 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu định hướng cơ cấu học thuật lĩnh vực năng lượng và cơ khí ứng dụng, trên cơ sở các nhóm chuyên môn liên quan
29/07/2020
Lê Đức Vinh<ldvinh>Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Cúc Phương<vcphuong>
Tải tệp đính kèm
85 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Nghiên cứu xác định đường đặc tính hạ áp thực tế và chế độ làm việc liên hợp của các quạt gió chính đang sử dụng ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 10/02/2020 đến 29/07/2020
Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà ,Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Nguyễn Văn Quang<nvquang>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>,Lê Tiến Dũng<ltdung>
Tải tệp đính kèm
86 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Hoàn thiện phương pháp chống giữ cho lò chợ cơ giới hóa vỉa 6 mỏ than nam mẫu
Thời gian thực hiện từ 12/08/2019 đến 29/07/2020
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>
Tải tệp đính kèm
87 Hướng dẫn SVNCKH
ỨNG DỤNG STATCOM VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỂ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG VÀ NÂNG CAO ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 29/07/2020
Hồ Việt Bun<hvbun>
88 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Phương pháp tính ứng dụng và lập trình tính toán
Thời gian thực hiện từ 01/07/2019 đến 29/07/2020
Nguyễn Tuấn Anh<ntanh01>,Diêm Công Hoàng<dchoang>Vũ Thị Thường,Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>,Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>,Phạm Đức Hậu<pdhau>,Đào Anh Thư<dathu>,Trần Mai Hương<tmhuong>,Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>,Đặng Quốc Trung<dqtrung>
89 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
SỬ DỤNG GOOGLE EARTH ENGINE XÁC ĐỊNH BIẾN ĐỘNG RỪNG TỈNH HÀ TĨNH
28/07/2020
Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
90 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota altis
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 28/07/2020
Trần Viết Linh<tvlinh>