Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
81 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Gợi ý một số ứng dụng tạo trò chơi học tập trong giảng dạy trực tuyến
15/01/2022
Vũ Thái Linh<vtlinh>
Tải tệp đính kèm
82 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Alignment between ESP syllabus at a technical university and workplace's requirement_Part 2
15/01/2022
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm
83 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ƯU ĐIỂM CỦA BREAK-OUT ROOMS VÀ CHANNELS TRÊN MS TEAMS TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN
15/01/2022
Nguyễn Hồng V&#226;n<nhvan>
Tải tệp đính kèm
84 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nguồn gốc Ngôn ngữ Anh
15/01/2022
Trịnh Thị Vân<ttvan>
Tải tệp đính kèm
85 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng Quizlet trong học từ vựng tiếng Anh
15/01/2022
Vũ Thái Linh<vtlinh>
Tải tệp đính kèm
86 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TƯƠNG TÁC TRONG DẠY VÀ HỌC ONLINE
15/01/2022
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
87 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Scaffolding strategies in teaching writing skill
15/01/2022
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
88 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cải thiện kỹ năng nghe nói cho sinh viên thông qua phim
Thời gian thực hiện từ 15/01/2022 đến 15/01/2022
Đặng Thanh Mai<dtmai>
Tải tệp đính kèm
89 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
14/01/2022
B&#249;i Thị Th&#249;y Dương<bttduong>
Tải tệp đính kèm
90 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Suy nghĩ về “Dạy thật, học thật, thi thật” trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay
12/01/2022
Đặng Thị Thanh Tr&#226;m<dtttram>
Tải tệp đính kèm