Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
121 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số quy tắc chính tả cơ bản khi thực hành viết Tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 01/02/2021 đến 16/07/2021
Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc<ndlnphuc>
Tải tệp đính kèm
122 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tiềm năng và thách thức trong việc sử dụng và phát triển năng lượng điện mặt trời tại Việt Nam
16/07/2021
Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>
Tải tệp đính kèm
123 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
xác định trọng lượng đối trọng máy xúc Komatsu PC2000-8
16/07/2021
Đoàn Văn Giáp<dvgiap>
Tải tệp đính kèm
124 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc điểm môi trường ven biển Việt Nam đến độ bền của công trình hạ tầng cơ sở
15/07/2021
Phạm Đức Thọ<pdtho>
125 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu xác định nguồn gốc quặng vàng khu vực Trà Năng, Lâm Đồng trên cơ sở đặc điểm thành phần vật chất, cấu tạo, kiến trúc quặng
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 15/07/2021
L&#234; Thị Thu<ltthu>
126 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thi công khoan phụt xử lý nền 15 căn khu B (giai đoạn 1)
15/07/2021
Phạm Minh Tuấn<pmtuan>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
127 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tiếng ồn trực tuyến tại khu vực đô thị bằng công nghệ WebGIs và truyền dẫn không dây
Thời gian thực hiện từ 08/05/2020 đến 15/07/2021
Dương Thị Tâm<dttam>
Tải tệp đính kèm
128 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số 261/VPI (PAC)-TTNCMTĐC/HĐ-2020 ký ngày 26/11/2020 theo đơn đặt hàng số 6366/TB-VDKVN ngày 07/12/2020
15/07/2021
Ho&#224;ng Anh Dũng<hadung>
129 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Chẽ
Thời gian thực hiện từ 08/01/2021 đến 15/07/2021
Nguyễn Trường Xuân<ntxuan>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>,Đào Thị Hồng Thắm<dththam>
Tải tệp đính kèm
130 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu thuộc đề tài nghiên cứu TK, chế tạo thiết bị định vị GNSS
Thời gian thực hiện từ 04/01/2021 đến 15/07/2021
Dương Thị Tâm<dttam>
Tải tệp đính kèm