Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
121 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (HTDLQG): Khai thác khoáng sản
Thời gian thực hiện từ 12/07/2023 đến 12/07/2023
Nguyễn Anh Tuấn<natuan>Phạm Văn Việt<pvviet>
Xem trang web...
122 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Lập trình Game cho sinh viên mới học lập trình
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 11/07/2023
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
123 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ô nhiễm môi trường không khí tại tỉnh Quảng Ninh do các hoạt động công nghiệp
11/07/2023
Trần Anh Qu&#226;n<taquan>
Tải tệp đính kèm
124 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng mô hình thí nghiệm mô tả hoạt động của bộ điều tốc tua-bin thuỷ lực
11/07/2023
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>Trương Đình Đức, Cao Xuân Trường, Nguyễn Đăng Nam, Tạ Đình Thứ
Tải tệp đính kèm
125 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thuật toán kiến (phần 2)
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 11/07/2023
Dương Chí Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
126 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng mô hình thiết bị hỗ trợ hàn ống thép
11/07/2023
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Tuyển Khánh, Nguyễn Ngọc Linh
Tải tệp đính kèm
127 Phản biện bài báo trên tạp chí quốc tế
Deep Reinforcement Learning-Based Sum-Rate Maximization for Uplink Multi-User SIMO-RSMA Systems
11/07/2023
L&#234; Hồng Anh<lhanh>
Tải tệp đính kèm
128 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
XÂY DỰNG ỨNG DỤNG NHẬN DIỆN BIỂN BÁO GIAO THÔNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
11/07/2023
L&#234; Hồng Anh<lhanh>
129 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Thuật toán kiến
Thời gian thực hiện từ 01/09/2022 đến 11/07/2023
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
130 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Thuật toán kiến (phần 1)
Thời gian thực hiện từ 01/08/2022 đến 11/07/2023
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm