Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
121 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Nghiên cứu, tính toán thiết kế thang thoát hiểm cá nhân dành cho tòa nhà dân dụng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2023 đến 09/07/2024
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
122 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Dao động uốn của trục Laval
09/07/2024
Đinh Công Đạt<dcdat>
Tải tệp đính kèm
123 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hiện trạng chất thải điện tử và giải pháp quản lý
Thời gian thực hiện từ 18/03/2024 đến 09/07/2024
Phạm Khánh Huy<pkhuy>
Tải tệp đính kèm
124 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân tích tĩnh của dầm công xôn micro dưới tác dụng của lực tĩnh điện
09/07/2024
Phạm Ngọc Chung<pnchung>
Tải tệp đính kèm
125 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Python trong Excel
09/07/2024
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
126 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phân tích đáp ứng tĩnh điện trong hệ MEMS với hiệu ứng điện thế thoát
09/07/2024
Phạm Ngọc Chung<pnchung>
Tải tệp đính kèm
127 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Ứng dụng hệ chuyên gia xây dựng bài toán đưa ra lời khuyên dinh dưỡng cho trẻ em
09/07/2024
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>
128 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Dao động xoắn trong các hệ truyền động
09/07/2024
Đinh Công Đạt<dcdat>
Tải tệp đính kèm
129 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Truyền năng lượng không dây trong môi trường nước
09/07/2024
Bùi Hữu Nguyên<bhnguyen>
Tải tệp đính kèm
130 33. Hướng dẫn đề tài SV NCKH cấp Trường (Nghiệm thu từ mức đạt trở lên)
Tìm hiểu và xây dựng ứng dụng tìm điểm đỗ xe trong thành phố Hà nội
09/07/2024
Vương Thị Như Quỳnh<vnquynh>