Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
141 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Đánh giá công tác quản lý môi trường mỏ than Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh
30/07/2021
Trần Thị Thanh Thủy<tttthuy01>
Tải tệp đính kèm
142 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sơ đồ nguyên lý mạch thuỷ lực xy lanh ép chính trên máy ép thuỷ lực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2020 đến 30/07/2021
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
Tải tệp đính kèm
143 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS TRONG TÍNH TOÁN LỰC CẮT CỦA RĂNG KHẤU MÁY ĐÀO LÒ
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
Tải tệp đính kèm
144 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TÁN XẠ e+e- CÓ SỰ THAM GIA CỦA U-HẠT TRONG MÔ HÌNH RANDALL-SUNDRUM
29/07/2021
Nguyễn Thị Hậu<nthau>
145 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu tính toán thiết kế hệ thống tay vơ máy đào lò
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
146 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu đặc điểm hình thành khí hydrocacbon ở khu vực cực Tây Siberia
29/07/2021
Bùi Thị Ngân<btngan>
Tải tệp đính kèm
147 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu cải tiến hệ thống trông xe HUMG
Thời gian thực hiện từ 03/11/2020 đến 29/07/2021
Ho&#224;ng Anh Đức<haduc>
148 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vấn đề can nhiễu của hệ thống mạng di động 5G
29/07/2021
Tống Ngọc Anh<0903-17>
149 Hướng dẫn đội Thi sáng tạo KHCN (Thi Robocon, lái xe sinh thái)
Hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu EMC 2021
29/07/2021
Nguyễn Thế Ho&#224;ng<nthoang>
150 Hướng dẫn SVNCKH từ mức đạt trở lên
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ jetgrouting trong xây dựng hạ tầng tại Việt Nam
29/07/2021
Vũ Minh Ngạn<vmngan>