Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
51 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
COGNITIO RERUM
Enhancing English speaking skills through Project-based learning method at Hanoi University of Mining and Geology
15/05/2024
Vũ Thanh Tâm<vttam>
Tải tệp đính kèm
52 21. Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Kinh doanh và công nghệ ( số 37/2024)
Thiết kế, chế tạo mô hình phân loại phôi thông minh sử dụng bộ điều khiển FLC phục vụ đào tạo sinh viên chuyên nghành tự động hoá và cơ điện tử.
13/05/2024
Nguyễn Văn LongNguyễn Thế Lâm<ntlam>
Tải tệp đính kèm
53 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Rừng và Môi trường
ÁP DỤNG SWOT ĐỂ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM MÀU TRONG NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM LÀNG LỤA VẠN PHÚC, HÀ NỘI
13/05/2024
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy>
Tải tệp đính kèm
54 08. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q1)
ISPRS International Geo-Information
Land Subsidence Susceptibility Mapping in Ca Mau Province, Vietnam, Using Boosting Models
11/05/2024
Trần Vân Anh<tvanh>Maria Antonia Brovelli,Khien Trung Ha,Dong Thanh Khuc,Duong Nhat Tran ,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
55 12. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q1)
Trees, Forests and People
Analyzing economic performance and value added distribution in the Luong bamboo value chain: A Case Study of Thanh Hoa Province, Vietnam
10/05/2024
Trần Văn Hiệp<tvhiep>La Thị Thắm,Lê Minh Thống<lmthong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
56 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The 13th Regional Meeting of the Society of Mining Professors
Research on sulfide-gold ore beneficiation using shaking table: A case study at a Ta Nang gold mine, Central Highland area – Vietnam
09/05/2024
Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>Phạm Thanh Hải<pthai>,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Lê Việt Hà<lvha>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
57 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Vietnam Journal of Adsorption and Catalysis
Green synthesis of HAp/CS@β-CD nanocomposite and its applications for bone cell proliferation
07/05/2024
Phạm Xuân Núi<pxnui>,Phạm Thị Yến Phi,Lê Thị Thúy Vy,Phan Trung Kiên, Nguyễn Văn Tèo,Trần Thị Ngọc Bích
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
58 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Vietnam Journal of Adsorption and Catalysis
Synthesis of CQDs/MIL-101(Cr) photocatalytic nanocomposite for degradation of RR-195
07/05/2024
Phạm Xuân Núi<pxnui>,Nguyễn Thị Hồng Vân,Nguyễn Thị Trà
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
59 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Science
Future climate projections for Vietnam: temperature and precipitation changes under SSP2-4.5 and SSP5-8.5 scenarios
06/05/2024
Trần Anh Quân<taquan>Đỗ Thị Hải<dthai>,Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>,nguyễn thị hồng ngọc
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
60 10. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q3)
Biodiversity
Land cover object change monitoring and environmental suitability confirmation in Cat Ba biosphere reserve of Vietnam
06/05/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Le Minh Hue,Nguyen Khanh Vy