Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
21 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Địa chất công trình - Địa kỹ thuật xây dựng phục vụ phát triển bền vũng khu vực miền Trung Tây Nguyên
Nghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật của phức hệ thạch học cát nguồn gốc sông biển Pleistocene trên (amSQ13) khu vực quận 1 thành phố Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị
13/05/2022 (Không tính điểm)
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Võ Nhật Luân,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Nguyễn Tấn Sơn
Tải tệp đính kèm
22 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu Hội nghi khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021
Phân tích ổn định khi thi công hầm metro trong điều kiện đất yếu của một số thành phố của Việt Nam
13/05/2022
Vũ Minh Ngạn<vmngan>Nguyễn Văn Luyến ,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Đào Thị Uyên<dtuyen>
Tải tệp đính kèm
23 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc ACEA-VietGeo 2021 Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững KV Miền trung và Tây Nguyên
Mô hình phân cấp thứ bậc (AHP): ứng dụng trong xây dựng bản đồ phân vùng nhạy cảm với xâm nhập mặn
13/05/2022
Phạm Thị Việt Nga<ptvnga>
Tải tệp đính kèm
24 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021: Địa chất công trình - Địa kỹ thuật và Xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực miền Trung và Tây nguyên
Nghiên cứu xác định thời điểm xuất hiện nứt bê tông do ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép làm việc trong môi trường biển
13/05/2022
Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Văn Đức<bvduc>
Tải tệp đính kèm
25 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Khoa học toàn quốc ACEA - VIETGEO 2021
Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ công tác quản lý và quy hoạch đất đai – Thực nghiệm tại khu vực thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
13/05/2022
Trần Hồng Hạnh<thhanh>Nguyễn Thành Đô
26 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
ĐỊa chất công trình-Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững khu vực Miền Trung và Tây Nguyên
Nghên cứu đặc điểm địa kỹ thuật của phức hệ thạch học cát nguồn gốc sông biển Pleistocene trên (amsQ13) khu vực quận 1, tp.Hồ Chí Minh phục vụ xây dựng công trình ngầm đô thị
13/05/2022
Nguyễn Văn Hùng<nvhung>Võ Nhật Luân,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Nguyễn Tấn Sơn
Tải tệp đính kèm
27 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
1. Phạm Thị Làn, Nguyễn Văn Trung, Lê Thị Thu Hà, Tống Sĩ Sơn, Ứng dụng công nghệ UAV xây dựng mô hình số bề mặt và bình đồ ảnh; thực nghiệm tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
13/05/2022
Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,Tống Sĩ Sơn
28 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới.
Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trường đại học Mỏ - Địa chất - Thực trạng và giải pháp.
12/05/2022
Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>
Tải tệp đính kèm
29 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới
Quan điểm Hồ Chí Minh về hợp tác quốc tế trong phát triển kinh tế Việt Nam- Giá trị lý luận và thực tiễn
12/05/2022
Lê Thị Yến<ltyen>
Tải tệp đính kèm
30 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
IMA Journal of Mathematical Control and Information
Finite-time H infinity control of linear singular fractional differential equations with time-varying delay
10/05/2022
P. NIAMSUPNguyễn Trường Thanh<ntthanh02>,vnphat
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm