Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
21 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương
Sự khác biệt của tạo giá trị chia sẻ và trách nhiệm xã hội: nhìn từ mục đích, cách thức thực hiện và định hướng chính sách
01/06/2024
Phạm Thu Trang<pttrang01>
Tải tệp đính kèm
22 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn
Áp dụng phương pháp đánh giá đa tiêu chí để lựa chọn phương án phục hồi môi trường phù hợp cho mỏ đá xây dựng Đông núi Cô Tô, tỉnh An Giang
01/06/2024
Đỗ Ngọc Hoàn<dnhoan>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
23 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Bối cảnh địa chất, đặc điểm quặng hóa và triển vọng chì-kẽm khu vực Nà Bốp-Pù Sáp, Chợ Đồn, Đông Bắc Việt Nam
01/06/2024
Khương Thế Hùng<kthung>Ngô Xuân Đắc,Tạ Thị Toán<tttoan>,Phan Thị Thùy Dương
Xem trang web...
24 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa trong định hướng phát triển du lịch bằng mô hình AHP
01/06/2024
Phạm Thị Làn<ptlan>,Le Kim Dung
Xem trang web...
25 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
IN SITU
READING SKILLS IN ESP FOR TECHNICAL STUDENTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS
31/05/2024
Dương Thúy Hường<dthuong01>Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
26 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
IN SITU
IMPROVING PRONUNCIATION FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TECHNICAL UNIVERSITIES
31/05/2024
Dương Thúy Hường<dthuong01>Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
27 14. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q3)
Iraqi Geological Journal
Analysis Instability of the Riverbank: A Case Study of Tien Riverbank in Cai Be district, Tien Giang Province, Vietnam
31/05/2024
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyen Hoang Khuyen,Bùi Trường Sơn<btson>,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>
Tải tệp đính kèm
28 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng,
Nghiên cứu sử dụng tro bay và xỉ đáy lò của nhà máy điện rác ngôi sao xanh để chế tạo bê tông cường độ cao trong điều kiện phòng thí nghiệm
30/05/2024
Vũ Ngọc TrụTăng Văn Lâm<tvlam>,Hồ Anh Cương, Lại Ngọc Hùng
Tải tệp đính kèm
29 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN SITU»
TECHNIQUES IN MOTIVATING STUDENTS’ ENGAGEMENT IN LISTENING ACTIVITIES
28/05/2024
Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
30 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Tài Chính
Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Thanh Hóa
28/05/2024
Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Phạm Thành Chung
Tải tệp đính kèm