Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
31 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering
Radon concentrations and forecasting exposure risks to residents and workers in rare earth and copper mines containing radioactivity in northwest Vietnam
07/05/2022
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Trịnh Đình Huấn
Tải tệp đính kèm
32 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Sustainable Water Resources Management
Investigation of groundwater level fluctuations on the Ba river basin for water resources management and planning: a GIS‑based approach
04/05/2022
Dang Tuyet MinhBui Ngoc An,Trần Hồng Hạnh<thhanh>,Nguyễn Quốc Long,Trần Duy Kiều
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
33 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
Civil Engineering Journal
The Blast furnace slag properties at different grinding times and its effect on foam concrete properties
01/05/2022
Dien Vu KimTăng Văn Lâm<tvlam>,Sofya Ildarovna Bazhenova, Trong Chuc Nguyen, Minh Chien Do Van Loi Le, Van Duong Nguyen, Cong Ly Nguyen, Minh Thuan Hoang
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
34 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới giá quặng sắt thế giới
30/04/2022
Vũ Diệp Anh<vdanh>
35 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Dự báo khai thác dầu tầng chứa Oligoxen C, mỏ X, bể Cửu Long ứng dụng mô hình tăng trưởng logistic
30/04/2022
Bùi Thị Ngân<btngan>Lê Ngọc ánh<lnanh>,Nguyễn Duy Mười<ndmuoi>,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Trần Thị Oanh<ttoanh>
Xem trang web...
36 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Vietnam Journal of Mechanics
VIBRATION CONTROL AND CALCULATING INVERSE DYNAMICS OF THE RIGID-FLEXIBLE TWO-LINK MANIPULATOR T-R
30/04/2022
Nguyễn Văn KhangĐinh Công Đạt<dcdat>
37 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công thương ISSN 0866-7756
Tăng cường đổi mới sáng tạo tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
29/04/2022
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>
Tải tệp đính kèm
38 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Construction and Building Materials
Confined compressive behaviors of high-performance fiber-reinforced concrete and conventional concrete with size effect
28/04/2022
Nguyen Duy Liem DK Thai, NT Tran, TT Ngo,Lê Huy Việt<lhviet>
Xem trang web...
39 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Resources
Managerial Issues Regarding the Role of Natural Gas in the Transition of Energy and the Impact of Natural Gas Consumption on the GDP of Selected Countries
26/04/2022
Eleftherios ThalassinosLê Minh Thống<lmthong>,Trần Văn Hiệp<tvhiep>,Marta Kadłubek,Erginbay Ugurlu
Xem trang web...
40 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q1)
Mathematics
ROC Curves, Loss Functions, and Distorted Probabilities in Binary Classification
22/04/2022
Lê Bích Phượng<lbphuong>Zung Tien Nguyen