Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
31 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
COGNITIO RERUM
EXPERIENCING BLENDED LEARNING IN ENGLISH LESSONS AT HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY, VIETNAM
16/05/2023
Vũ Thái Linh<vtlinh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
32 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Quản lý giáo dục
Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học công lập: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
15/05/2023
Lê Thị Thu Hồng<ltthong>
33 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL
Hydro-mechanical-damage model for the secondary creep of fiber reinforced mortar at high stress-to-strength ratio
15/05/2023
Phạm Đức Thọ<pdtho>Luca Sorelli
Xem trang web...
34 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Hội thảo Khoa học và Thực tiễn Quốc tế lần thứ VII, “Thực trạng dạy học ngoại ngữ ở bậc đại học”
GAPS BETWEEN ESP TEACHING AT A TECHNICAL UNIVERSITY AND WORKPLACE’S REQUIREMENTS
15/05/2023
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm
35 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNQT KH ứng dụng lần thứ 7 Đại học sư phạm quốc gia Tru vát, Nga
EXPERIENCING CLASSKICK APPLICATION IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH ONLINE AT HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY
15/05/2023
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>
Tải tệp đính kèm
36 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
HNQT KH ứng dụng lần thứ 7 đại học sư phạm Tru vát, Nga
SUGGESTED PROCEGURES FOR ENGLISH - VIETNAMESE TRANSLATION OF GELOGICAL TEXTS - A LITERATURE REVIEW
15/05/2023
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc>
Tải tệp đính kèm
37 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Hội nghị Khoa học và Thực tiễn Quốc tế lần thứ VII
APPROACHING BLENDED LEARNING IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH AT HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY
15/05/2023
Vũ Thanh Tâm<vttam>
Tải tệp đính kèm
38 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS SCIENCE JOURNAL
Utilizing artificial neural networks to anticipate early-age thermal parameters in concrete piers
15/05/2023
Hoàng Việt Hải Đỗ Anh Tú,Phạm Đức Thọ<pdtho>
Xem trang web...
39 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Giáo dục
Vai trò của giáo dục đại học trong phát triển bền vững
11/05/2023
Đỗ Thị Vân Hà<dtvha>
Tải tệp đính kèm
40 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Khoa học Đất
Đánh giá tính dễ bị tổn thương do hạn hán tại lưu vực sông Gianh, Việt Nam
08/05/2023
Dương Anh Quân<daquan>Trần Thị Mai Anh
Tải tệp đính kèm