Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
31 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
COGNITIO RERUM
КТУАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ГОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ – ГЕОЛОГИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
27/05/2024
Lương Anh Hùng<lahung>
Tải tệp đính kèm
32 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2024
Chế tạo vật liệu (1-x)PbTiO3/xCoFe2O4 và nghiên cứu cấu trúc, tính chất từ của vật liệu
26/05/2024
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>
Tải tệp đính kèm
33 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải,
Đánh giá hiệu quả gia cường của bê tông cốt lưới dệt đối với cấu kiện bê tông cốt thép chịu hỏa hoạn
24/05/2024
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Nguyễn Thị Nguyệt Hằng,Phạm Đức Thọ<pdtho>
34 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Journal of Solid State Electrochemistry
Highly efficient electrochemical detection of 4‑nitrophenol based on electrode‑modified CuInS2@UiO‑66 nanocomposite
24/05/2024
Phạm Xuân Núi<pxnui>Phạm Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Bảo, Phạm Thị Thanh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
35 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2024
Nâng cao chất lượng giảng dạy cực trị hàm hai biến thông qua các bài toán thực tế
24/05/2024
Nguyễn Thùy Linh<ntlinh01>Phạm Ngọc Anh<pnanh01>,Nguyễn Thu Hằng<nthang02>,Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
Tải tệp đính kèm
36 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Xúc tác và hấp phụ trước thách thức chuyển dịch năng lượng
Loại bỏ Cd2+ trong môi trường nước bằng hydroxyapatit: nghiên cứu hấp phụ - giải hấp và thu hồi cadimi
23/05/2024
Lê Thị Duyên<ltduyen>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>,Hà Mạnh Hùng<hmhung>,Võ Thị Hạnh<vthanh>,Nguyễn Thị Thu Hiền<ntthien>,Vũ Kim Thư<vkthu>,Nguyễn Thị Kim Thoa<ntkthoa>,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>,Lê Thị Vinh<ltvinh>,Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Đinh Thị Mai Thanh ,Nguyễn Thị Lan Anh
Tải tệp đính kèm
37 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu KHCB năm 2024 tại Trường ĐH Giao thông vận tải
Nghiên cứu chiến lược học tập ngôn ngữ cuả sinh viên tại một trường ĐH thuộc khối kỹ thuật
23/05/2024
Trương Thị Thanh Thủy<tttthuy02>Trần Đình Thước<tdthuoc>
Tải tệp đính kèm
38 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMERCE AND DISTRIBUTION SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TRADE AND DISTRIBUTION
THE IMPACT OF RETURN POLICY ON CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY IN B2C E-COMMERCE IN VIETNAM
22/05/2024
Phạm Kiên Trung<pktrung>Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Lê Văn Chiến<lvchien>
Tải tệp đính kèm
39 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Ứng dụng dữ liệu đa phổ Sentinel-2 trong thành lập bản đồ sinh vật đáy khu vực quần đảo Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
22/05/2024
Lê Thị Thu Hà<lttha>,Nguyễn Quang MinhNguyễn Văn Trung<nvtrung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
40 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
European Journal of Science, Innovation and Technology
Toward Text-To-Speech in Low-Resource and Unwritten Languages by Leveraging Transfer Learning: Application in Viet Muong Closed Language Pair
21/05/2024
Phạm Văn Đồng<pvdong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm