Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
31 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió mỏ than Quang Hanh
19/07/2020
Đào Văn Chi<dvchi>Trần Xuân Hà<txha>
Tải tệp đính kèm
32 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Applied Soft Computing
Soft computing models for predicting blast-induced air over-pressure: A novel artificial intelligence approach
19/07/2020
Hoang NguyenBùi Xuân Nam<bxnam>
Xem trang web...
33 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Tunnelling and Underground Space Technology
Evaluating and Predicting the Stability of Roadways in Tunnelling and Underground Space Using Artificial Neural Network-Based Particle Swarm Optimization
19/07/2020
Xiliang ZhangHoang Nguyen,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Hong Anh Le,Trung Nguyen-Thoi,Hossein Moayedi,Vinyas Mahesh
Xem trang web...
34 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Applying the Equivalent Plane Strain solution to design the soft soil improvement by vertical drains
17/07/2020
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>
Xem trang web...
35 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
E3S Web of Conferences 134
Reseach Old Rubber Tires Utilization to Increase the Life of Support in the Longwall at Quang Ninh Vietnam
17/07/2020
Nguyễn Phi Hùng<nphung>Nckhai; Kienta; Ducthangpham
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
36 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
E3S Web of Conferences 134
Reseach Old Rubber Tires Utilization to Increase the Life of Support in the Longwall at Quang Ninh Vietnam
17/07/2020
nphungNguyễn Cao Khải<nckhai>,Kienta; Ducthangpham
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
37 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Advanced Powder Technology
Direct synthesis of highly ordered Ti-containing Al-SBA-15 mesostructured catalysts from natural halloysite and its photocatalytic activity for oxidative desulfurization of dibenzothiophene
16/07/2020
Phạm Xuân Núi<pxnui>Doan Van Huan,Nguyen Ba Manh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
38 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth sciences
A 2-D numerical model of the mechanical behavior of the textile-reinforced concrete composite material
15/07/2020
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>,Xuân Hồng Vũ, Emmanuel Ferrier
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
39 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí địa kỹ thuật
LỰA CHỌN, THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG HỢP LÝ CHO LÒ DỌC VỈA 6+125 T.IIATV MỎ THAN NAM MẪU
15/07/2020
Ngô Doãn Hào<ndhao>
Tải tệp đính kèm
40 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nước
15/07/2020
Nguyễn Hồng HiếuVũ Lan Phương<vlphuong>,Trần Thị Thu Hằng,Trương Mai Hoa,Trương Quang Đại,Vũ Hải Ninh,Nghiêm Đức Bình
Tải tệp đính kèm