Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences.
Potential using of marine sand in Coastal Areas of Vietnam to create concrete for rural road
28/11/2024
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Ngọc Dũng<nndung>,Bui anh tuan ,chu van nghia,Đô Xuan Hiếu,Lê Văn Thái,Nguyễn Thị Lâm Phương ,Vũ Đình Tuán
Xem trang web...
2 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Evaluation of anti-seepage quality for the dam foundation of the Pac Ma hydropower project according to grouting method
28/11/2024
Nguyen Huu DuyNguyễn Thị Nụ<ntnu01>
Xem trang web...
3 16. Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Chloride ions diffusion in cracked concrete by experiment and lattice model
28/11/2024
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Tran The Truyen ,Van Vo Nam
Xem trang web...
4 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Khí tường Thủy văn (số tiếng Anh)
Stress distribution under coal pillars in the case of multi-seam mining: A case study at Thong Nhat Coal Mine, Vietnam
01/09/2024
Lê Quang Phục<lqphuc>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>Lê Thị Thu Hà<lttha>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Rừng và Môi trường
Ảnh hưởng của biến đối khí hậu đến kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn
28/07/2024
Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>
Tải tệp đính kèm
6 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Xây dựng (Bộ Xây dựng)
Effects of steel slag aggregates on mechanical and electrical resistivity characteristics of high-performance fiberreinforced concretes
23/07/2024
Lê Huy Việt<lhviet>MAI VAN CHUONG1, NGUYEN SY DUC1, NGUYEN NGOC HUNG1, NGUYEN DUY LIEM
Tải tệp đính kèm
7 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí công thương
Sự tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đối với sự hài lòng của người lao động thông qua ISO 26000
23/07/2024
Phạm Minh Hải<pmhai>
Tải tệp đính kèm
8 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc
ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ;: THỰC NGHIỆM KHU VỰC VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
22/07/2024
Nguyễn Thị Thu Hiền,Phạm Công An,Ngô Thị Diệu Thư,Lê Đức Hai,Hoang Manh Hai,Pham Van Tham,Phạm Thị Làn<ptlan>
Tải tệp đính kèm
9 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội thảo Khoa học Quốc tế về Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực – Lần thứ 13 (CITA 2024)
Evolving with Klinkenberg’s Idea (EKI) Algorithms for Automatic Identification of Sa Huynh Antique Glass Artifacts
20/07/2024
Ngô Hồ Anh KhôiPhạm Văn Triệu ,Trịnh Thế Lực<ttluc>,Trần Văn Thiên
Tải tệp đính kèm
10 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
Open Journal of Social Sciences
Current Situation and Solutions to Increase Social Criticism Participation of Science and Technology Organizations —Case Study of Affiliated Science and Technology Organizations of the Vietnam Union of Science and Technology Associations
19/07/2024
Trần Thị Hải Vân<tthvan>,nguyễn Quyết chiến
Xem trang web...