Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO2019
Sử dụng mô hình số GEO5 phân tích giải pháp giữ ổn định vách hố đào tầng hầm dự án Lotte Mall, Tây Hồ, Hà Nội
18/09/2029
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Bình<dbbinh>,Phạm Thế Công
Tải tệp đính kèm
2 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD 2020
Nguyễn Thị Nụ, Bùi Trường Sơn
22/11/2022
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>
Tải tệp đính kèm
3 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q3)
ARCHIVES OF MINING SCIENCES
Optimal Choice of the Number of Ground Control Points for Precise DSM Generation Using Light-Weight UAV in Small and Medium-Sized Open-Pit Mine
30/10/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>Ropesh Goyal,Bùi Khắc Luyên<bkluyen>,Cao Xuân Cường<cxcuong>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01>,Bùi Xuân Nam<bxnam>
Tải tệp đính kèm
4 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Đánh giá độ chính xác mô hình số bề mặt mỏ lộ thiên thành lập từ dữ liệu máy bay không người lái có định vị tâm chụp ảnh bằng công nghệ đo động xử lý sau
20/10/2021
Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Tải tệp đính kèm
5 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Vietnam Journal of Hydrometerology
The advantage of using satellite data together with the hydraulic model in flood hazard assessment: A case study in Ca River downstream
01/08/2021
Dương Anh Quân<daquan>Trương Vân Anh,Bùi Ngọc Quý<bnquy>,Phạm Văn Hiệp<pvhiep>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Trương Xuân Quang,Trần Thị Mai Anh
Xem trang web...
6 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí cơ khí Việt Nam
Tính toán, thiết kế và xây dựng mô hình máy tách bùn có rotor kiểu elip.
31/07/2021
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>
Tải tệp đính kèm
7 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Iraqi Geology journal
Seismic Characteristics of Mud Diapir in Song Hong Basin, offshore Vietnam
31/07/2021
Lê Ngọc ánh<lnanh>
Tải tệp đính kèm
8 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
ERSD
Phân tích ảnh hưởng của biên dạng rotor kiểu elip tới khả năng làm việc của máy tách bùn
31/07/2021
Phạm Thị Thủy<ptthuy>Nguyễn Thanh Tùng<nttung02>,Phạm Tuấn Long<ptlong>,Đoàn Kim Bình<dkbinh>
9 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Mô hình địa chất ba chiều trong đánh giá các vỉa than ở mỏ Khe Chàm I, Quảng Ninh: Kỹ thuật và Ứng dụng
31/07/2021
Khương Thế Hùng<kthung>
10 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Xây dựng giao thức truyền dữ liệu lên server cho các trạm thu thập dữ liệu sử dụng Raspberry
30/07/2021
Uông Quang Tuyến<uqtuyen>Khổng Cao Phong<kcphong>,Đào Hiếu<dhhieu>