Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
1 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (tiếng Anh)
Determine attenuation coefficients of saturated sand from standard penetration test, applied to Nhon Hoi economic zone
30/11/2023
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Ngoc Ba Thai
Xem trang web...
2 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (tiếng Anh)
Unconfined compressive strength assessment of soil cement mixtures in Hai Duong city
30/11/2023
Do Hong ThangNguyễn Văn Phóng<nvphong01>
Xem trang web...
3 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Chloride ions diffusion in cracked concrete by experiment and lattice model
28/11/2023
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Tran The Truyen ,Van Vo Nam
Xem trang web...
4 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences
Evaluation of anti-seepage quality for the dam foundation of the Pac Ma hydropower project according to grouting method
28/11/2023
Nguyen Huu DuyNguyễn Thị Nụ<ntnu01>
Xem trang web...
5 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Journal of Mining and Earth Sciences.
Potential using of marine sand in Coastal Areas of Vietnam to create concrete for rural road
28/11/2023
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>,Nguyễn Ngọc Dũng<nndung>,Bui anh tuan ,chu van nghia,Đô Xuan Hiếu,Lê Văn Thái,Nguyễn Thị Lâm Phương ,Vũ Đình Tuán
Xem trang web...
6 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Phân tích chuyển dịch thẳng đứng vỏ Trái đất sử dụng hàm ANN từ kết quả xử lý chuỗi dữ liệu GNSS theo thời gian
28/09/2023
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Dương Vân Phong<dvphong>Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Viết Quân, Lý Lâm Hà
Tải tệp đính kèm
7 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Nghiên cứu phương pháp quy chuyển độ cao giữa hải đồ và bản đồ địa hình đáy biển dựa trên dữ liệu thủy triều tại khu vực Vịnh Bắc Bộ
28/09/2023
Nguyễn Đình HảiNguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Tiến Thành,Phạm Văn Tuấn, Bùi Văn Tòng
Tải tệp đính kèm
8 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Phương pháp trực quan hóa mô hình 3D địa hình đáy biển từ dữ liệu đo sâu hồi âm đa tia và dữ liệu thủy âm quét sườn
25/09/2023
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Đình HảiPhạm Ngọc Quang<pnquang>,Cao Hoàng Trưởng
Tải tệp đính kèm
9 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc trắc địa công trình vì sự phát triển bền vững (ESSD 2023)
Xây dựng lưới ô vuông dị thường mực nước biển từ số liệu đo cao vệ tinh SENTINEL-3A bằng phương pháp Collocation
22/09/2023
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Đỗ Văn Mong
Tải tệp đính kèm
10 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc trắc địa công trình vì sự phát triển bền vững (ESSD 2023)
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về giá đất, cơ chế vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu giá đất
21/09/2023
Nguyễn Thị Dung<ntdung>Nguyễn Thế Công<ntcong>,Trần Xuân Miễn<txmien>
Tải tệp đính kèm