Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
11 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 8(4), April 2020, 1011 - 1
Land Subsidence in Cam Son Region of Vietnam and the Solutions to Minimize Its Negative Impacts to Construction Works
30/07/2020
Phí Hồng ThịnhNguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phí Trường Thành
Xem trang web...
12 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Lithos
Petrogenesis of scapolite-rich gabbro from the alkaline Cho Don complex in north-eastern Vietnam- mineralogical and geochemical implications
30/07/2020
Magdalena Dumanska-SlowikTomasz Powolny,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Wieslaw Heflik, Magdalena Sikorka-Jawarowska
Xem trang web...
13 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí cơ khí Việt Nam
Khảo sát đánh giá chất lượng điện áp mạng điện 6kV của Công ty than Mạo Khê
30/07/2020
Ngô Thanh Tuấn<nttuan01>
Tải tệp đính kèm
14 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
Iraqi Journal of Science (IJS)
Determination of Particles and Minerals Content in Soft Clay Soil of the Mekong Delta Coastal Provinces, Southern Vietnam for Inorganic Adhesives Stabilization
30/07/2020
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Đỗ Minh Toàn<dmtoan>,Phí Hồng Thịnh,Bùi Trường Sơn<btson>
Xem trang web...
15 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí KHCN xây dựng
Quy trình đo đạc và đánh giá độ chính xác của thiết bị định vị gnss động thời gian thực
28/07/2020
Trần Ngọc ĐôngNguyễn Hà<nhha>,Diêm Công Trang, Trần Mạnh Tuần, Nguyễn Văn Nghĩa, Đào Xuân Vương
16 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tài nguyên và Môi trường
Nghiên cứu hiện tượng lũ bùn đá tại thung lũng Tả Phời, TP.Lào Cai sử dụng mô hình Flow-R
28/07/2020
Nguyễn Quang Minh<nqminh>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
17 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of engineering
Research on Horizontal Coefficient of Consolidation of Vietnam’s Soft Soil
27/07/2020
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>,Đỗ Minh Ngọc
Xem trang web...
18 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and earth science
Study on the capability of treating Fe, Mn in the wastewater of several aquatic plant species
27/07/2020
Đỗ Thị Hải<dthai>Anh Kim Thi Bui,Son Thanh Le,Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Kien Tran Pham,Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>
Tải tệp đính kèm
19 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Kết quả tính toán tài về tài nguyên nước dưới đất Tây Nguyên
25/07/2020
Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>Ngô Tuấn Tú, Hà Hải Dương, Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Minh Tiến, Đặng Xuân Phong, Vũ Thị Minh Nguyệt
20 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of Optics
Resonance tuning effect using nanoparticle cluster configuration in the infrared regime
25/07/2020
Manh Cuong TranVan Hai Pham,Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Dinh Lam Vu,Huy Hoang Luc
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm