Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
41 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
lol
lol
20/05/2024
Nguyễn Văn Lâm<nvlam>
42 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Đánh giá hiệu quả ứng dụng ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 xác định mất rừng: Thí điểm khu vực huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
20/05/2024
Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyen Vinh Phu
Xem trang web...
43 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Conference on Sustainability and Emerging Technology
SOIL QUALITY OF SOME TYPICAL SLOPING LAND USES IN AGRICULTURE AND AFORESTATION IN BACH THONG DISTRICT, BAC KAN PROVINCE
19/05/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Phạm Khánh Huy<pkhuy>
44 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn
Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) hỗ trợ công tác quản lý và đánh giá hiện trạng sử dụng nước dưới đất tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
19/05/2024
Đỗ Thị Phương Thảo<dtpthao>,Dương Thị Ngọc TuyềnHồng Minh Hoàng, Mạch Phương Thảo, Hứa Ngọc Huỳnh Trang, Huỳnh Văn Quốc, Lê Tấn Lợi
Xem trang web...
45 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí KHCN Xây dựng
Nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông bọt-khí với cấu trúc dị hướng trên cơ sở bột nhôm và chất tạo bọt EABASSOC
18/05/2024
Tăng Văn Lâm<tvlam>Võ Đình Trọng, Hồ Anh Cương
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
46 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM», № 5/2024
MODALITY IN HO CHI MINH’S SPEECH “THE CALL FOR NATIONAL RESISTANCE AGAINST FRENCH COLONIAL” IN 1946
18/05/2024
Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>
Tải tệp đính kèm
47 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Khoa học trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
Giáo dục tinh thần dân tộc cho sinh viên Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
18/05/2024
Trần Thị Phúc An<ttpan>Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
48 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng
NGHIÊN CỨU TÍNH KHỐI LƯỢNG XÚC BỐC TẠI MỎ LỘ THIÊN TỪ ĐÁM MÂY ĐIỂM 3D THÀNH LẬP BẰNG ẢNH MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI
17/05/2024
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Trần Đình Trọng
Tải tệp đính kèm
49 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
COGNITIO RERUM
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО СИМПЛЕКСНОМУ МЕТОДУ
16/05/2024
Hoàng Ngự Huấn<hnhuan>Đào Xuân Hưng<dxhung>
Tải tệp đính kèm
50 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Xác định độ sâu đáy biển từ dị thường trọng lực
15/05/2024
Đinh Xuân MạnhNguyễn Văn Sáng<nvsang>
Tải tệp đính kèm