Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
41 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
Combined effect of anisotropy and uncertainty on the safe mud pressure window of horizontal wellbore drilled in anisotropic saturated rock
22/04/2022
Tran Nam HungDo Duc Phi, Vu Minh Ngoc,Nguyen Thi Thu Nga,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Triệu Hùng Trường<thtruong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
42 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
Open Journal of Social Sciences
University Spin-Off: The Solution to Intellectual Property Commercialization in Universities
21/04/2022
Nguyễn Đức MinhTrần Thị Hải Vân<tthvan>
Xem trang web...
43 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu
Establishment of a suitable reference system ....
20/04/2022
Phạm Quốc Khánh<pqkhanh>Nguyễn Hà<nhha>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>,Nguyễn Quốc Long<nqlong>
Xem trang web...
44 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí vật liệu và xây dựng
Mới hình động lực robot song song 3RTR có khâu đàn hồi
20/04/2022
Đinh Công Đạt<dcdat>
45 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công nghiệp mỏ
Ổn định các đường lò dưới sâu trong đá yếu sử dụng hệ thống neo hai mức
20/04/2022
Trần Tuấn Minh<ttminh>Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
Tải tệp đính kèm
46 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học công nghệ mỏ
Nghiên cứu xác định mối quan hệ giữa hoạt động khai thác than và biến động lớp phủ khu vực Cẩm Phả bằng công nghệ địa không gian
20/04/2022
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Tải tệp đính kèm
47 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
International Journal of Low-Carbon Technologies
Effect of desiccation on ashcrete (HSDA)-treated soft soil used as flexible pavement foundation; zero carbon stabilizer approach
19/04/2022
Kennedy C OnyeloweSylvain Tome,Ahmed M Ebid,Thompson Usungedo,Bùi Văn Đức<bvduc>,Roland K Etim,Ifeanyi C Onuoha, Imoh C Attah
Xem trang web...
48 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q2)
Indian Geotechnical Journal
Numerical Investigation of the Horseshoe Tunnels Structural Behaviour
18/04/2022
Nguyễn Tài Tiến<nttien>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,daniel dias,Đặng Văn Kiên<dvkien>,Karasev Maxim Anatolyevich,Vilner Maria Aleksandrovna
49 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Số chuyên đề đặc biệt: Hội nghị Hoa học Toàn quốc Trái đất-Mỏ-Môi trương (EME 2021) lần thứ 4
Ứng dụng logic mờ phân chia đơn vị dòng chảy và dự báo độ thấm tầng đá vôi chứa khí bể Sông Hồng
15/04/2022
Nguyễn Hải AnNguyễn Văn Thịnh<nvthinh>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
50 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Kỷ yếu Hội nghi khoa học toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021
Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đinh đất trong gia cố ổn định hố móng đào sâu
15/04/2022
Hoàng Đình Phúc<hdphuc>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Chu Việt Thức