Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
91 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Hoạt động kiến tạo hiện đại trong khu vực dòng chảy Sông Tiền và Sông Hậu, mối quan hệ với hiện tượng xói lở bờ sông
14/04/2024
Bùi Vinh Hậu<bvhau>Trần Thị Hồng Minh,Trần Thanh Hải<tthai>,Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Trần Quang Tuấn<tqtuan>,Bùi Thị Thu Hiền<btthien01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
92 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện
Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
14/04/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>
93 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
HỘI NGHỊKHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀCƠ KHÍ –ĐIỆN –TỰĐỘNG HÓA (MEAE2023)
IOT CHO CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC MỎ: THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG
13/04/2024
Khổng Cao Phong<kcphong>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
94 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Công thương
Thực hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn than - khoáng sản Việt Nam
12/04/2024
Nguyễn Thị Ngọc Anh<ntnanh01>
Tải tệp đính kèm
95 10. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q3)
Desalination and Water Treatment
Adsorption–desorption behavior of halloysite clay for Cu2+ ions and recovery of copper by electrodeposition method
04/04/2024
Lê Thị Duyên<ltduyen>Bùi Hoàng Bắc<bhbac>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
96 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
Промышленное и гражданское строительство
Дробленый песк из горных пород для производства бетонов и строительных растворов во Вьетнаме
01/04/2024
Tăng Văn Lâm<tvlam>Во Динь Чонг, Булгаков Б.И., Александрова О.В., Ляпидевская О.Б.
Tải tệp đính kèm
97 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Công thương, ISSN 0866-7756
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hướng tới phát triển bền vững gắn với kinh tế xanh
01/04/2024
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>
Tải tệp đính kèm
98 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí khoa học công nghệ mỏ
Lựa chon giải pháp và tích hợp công nghệ trắc địa phù hợp phục vụ đào lò đối hướng ở mỏ than hầm lò Hạ Long
01/04/2024
Võ Ngọc Dũng<vndung>
Tải tệp đính kèm
99 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất
Research on the factors affecting the product filtration efficiency in mineral processing plants
01/04/2024
Phạm Thanh Hải<pthai>Tạ Phương Anh,Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Phùng Tiến Thuật<ptthuat>,Trần Văn Được<tvduoc>,Vũ Thị Chinh<vtchinh>
Tải tệp đính kèm
100 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Journal of Mining and Earth Sciences
An experiment to determine the width of coal pillar when mining seams under hard-to-cave main roof conditions
01/04/2024
Lê Quang Phục<lqphuc>Đào Văn Chi<dvchi>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Phi Hùng<nphung>,Vũ Thái Tiến Dũng<vttdung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm