Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
91 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương
Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về phương pháp dạy học
18/06/2020
Lương Anh Hùng<lahung>Nguyễn Huy Thông<nhthong>
Tải tệp đính kèm
92 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí thể thao
Ứng dụng hệ thống bài tập chuyền bóng cao tay nội dung tự chọn bóng chuyền
18/06/2020
Lương Anh Hùng<lahung>Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
93 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Việt Nam hội nhập
"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay
18/06/2020
Lê Thị Yến<ltyen>
94 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường
Đổi mới chính sách tiền lương ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập hướng tới mức lương đảm bảo cuộc sống
Tiền lương tối thiểu vùng và khoảng cách với tiền lương đủ sống với nhu cầu tối thiểu
18/06/2020
Nguyễn Văn TrịPhạm Minh Hải<pmhai>,Đỗ Thị Hải Hà
Tải tệp đính kèm
95 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Nanotechnology
Wafer-level fabrication of individual solid-state nanopores for sensing single DNAs
17/06/2020
Hithesh K GattyMiao Zhang,Ilya Sychugov,Jan Linnros,Nguyễn Xuân Chung<nxchung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
96 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The XVI International Forum-Contest of Students and Young Researchers
UNDERGROUND RESOURCES IN THE SOUTHEAST ASIA SEA AND RELATED DISPUTE ISSUES
17/06/2020
Lê Thanh Huệ<lthue>
Tải tệp đính kèm
97 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển PID cho van tiết lưu điện – thủy lực trong hệ điều khiển lực ấn ty máy khoan xoay cầu CБШ-250T
15/06/2020
Lê Ngọc DùngĐặng Văn Chí<dvchi01>
Tải tệp đính kèm
98 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Ứng dụng dữ liệu viễn thám hồng ngoại nhiệt landsat trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt
15/06/2020
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Vũ Trần Linh
Tải tệp đính kèm
99 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học Quản lý và công nghệ
cấu trúc đầu vào cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam
15/06/2020
Nguyễn Thanh Thảo<ntthao>
100 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa: Thực trạng và giải pháp
15/06/2020
Lê Minh Thống<lmthong>Phạm Thị Kiều Oanh
Tải tệp đính kèm