Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
91 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí địa kỹ thuật
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao độ ổn định lò dọc vỉa than mức -103, vỉa 6 Đông mở rộng tầng mức -150 đến mức -80, mỏ Mạo Khê
02/05/2021
Ngô Doãn Hào<ndhao>
Tải tệp đính kèm
92 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC TIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY
BIÊN ĐỔI VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở VIỆT NAM TỪ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC ĐẾN NAY
01/05/2021
Nguyen văn phongNguyễn Thi Song Hà
Tải tệp đính kèm
93 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography
Impacts of Urban Land Cover Change on Land Surface Temperature Distribution in Ho Chi Minh City, Vietnam
01/05/2021
Lê Thị Thu Hà<lttha>Nguyễn Văn Trung<nvtrung>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Lã Phú Hiến<lphien>,Tống Thị Huyền Ái
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
94 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Công Thương
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế trong các trường đại học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội
01/05/2021
Lê Đình Chiều<ldchieu>Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>
95 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Journal of World Energy Law and Business
The competition possibility between renewable energy and fossil energy in Vietnam in the future
01/05/2021
Lê Minh Thống<lmthong>Trần Văn Hiệp<tvhiep>,Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>,Đỗ Hữu Tùng<dhtung>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
96 Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất (bản Tiếng Anh)
Tạp chí xây dựng
Sử dụng toán học hóa trong dạy học môn hình họa vẽ kỹ thuật
01/05/2021
Vũ Hữu Tuyên<vhtuyen>Đỗ Việt Anh<dvanh>
Tải tệp đính kèm
97 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Taoh chí công nghiệp mỏ
Tối ưu hóa kế hoạch khai thác dài hạn các mỏ đá vôi xi măng sử dụng lập trình tuyến tính số nguyên hỗn hợp
30/04/2021
Trần Đình Bão<tdbao>Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Phạm Văn Việt<pvviet>,Nguyễn Đình An<ndan>,Nhữ Văn Phúc<nvphuc>,Đoàn Văn Thanh
98 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Công thương
Các nhân tố ảnh hưởng đến mức học phí theo quan điểm người học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất
30/04/2021
Lê Văn Chiến<lvchien>Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
99 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đánh giá độ chính xác đo sâu đơn tia phục vụ thành lập bản đồ địa hình đáy biển
29/04/2021
Nguyễn Văn CươngNguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Nguyễn Thế Hiệp<nthiep>,Đặng Viết Hoan
100 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
International Journal of Advanced in Computer Sciences
Using RPM-GMM for TPS interpolation in MCC algorithm
28/04/2021
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
Tải tệp đính kèm