Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
111 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Tài Chính
Kế toán dự phòng chi phí hụt hệ số, hụt cung độ tại các doanh nghiệp khai thác than
26/03/2024
Nguyễn Thị Minh Thu<ntmthu>
Tải tệp đính kèm
112 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Địa kỹ thuật
Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ bố trí hai đường hầm song song đến giá trị lún mặt đất
25/03/2024 (Không tính điểm)
Đỗ Ngọc Thái<dnthai>
Tải tệp đính kèm
113 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khí tượng thủy văn
Khảo sát kết quả xử lý dữ liệu GNSS sử dụng các dịch vụ trực tuyến
25/03/2024
Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>,Huỳnh Nguyễn Định QuốcNguyễn Văn Cương, Trần Đức Vinh, Thái Trung Quốc
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
114 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Địa kỹ thuật
Giải pháp cho quá trình khởi tạo và chạy thử TBM áp dụng tại dự án metro line 3 Hà Nội
25/03/2024
Nguyễn Văn QuangVõ Nhật Luân,Đỗ Ngọc Thái<dnthai>,Đào Quang Huy
Tải tệp đính kèm
115 17. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 1
Tạp chí Giao thông vận tải
Phương pháp trường pha sử dụng họ hàm suy biến cải tiến dự đoán tải trọng giới hạn gây phá hoại vật liệu giòn
20/03/2024
Vũ Bá ThànhNguyễn Bá Phong,Vũ Minh Ngạn<vmngan>
Tải tệp đính kèm
116 25. Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Bộ/Ngành/Tỉnh/Thành phố (có chỉ số ISBN)
Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Bộ/Ngành
Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Bộ/Ngành/Tỉnh/Thành phố (có chỉ số ISBN)
19/03/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>
117 13. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q2)
Quaternary Science Advances
Application of potential machine learning models in landslide susceptibility assessment: A case study of Van Yen district, Yen Bai province, Vietnam
19/03/2024
Trần Vân Anh<tvanh>Khúc Thành Đông,Trương Xuân Quang,Nguyễn An Bình,Phí Trường Thành
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
118 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí vật liệu và xây dựng
Nghiên cứu công nghệ tái sinh xốp polyurethane (PU) phế thải làm vật liệu cách nhiệt
18/03/2024
Đàm Thị Mỹ Lương Mai Ngọc Tâm , Mai Trọng Nguyên , Đỗ Minh Thới , Nguyễn Thị Vui ,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
Xem trang web...
119 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí thiết bị giáo dục
Lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm tăng hiệu quả thực hiện kỹ thuật phát bóng cao tay chính diện cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
18/03/2024
Lã Ngọc Linh<lnlinh>
Tải tệp đính kèm
120 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ»
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО НИТРОВАНИЯ АМИНОПИРАЗИНА
18/03/2024
Nguyễn Thu Hà<ntha02>,Nguyễn Đình Độ<nddo>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm