Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
131 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Journal of Mining and Earth Sciences
Vận dụng các nguyên lý thủy động lực học và lý thuyết dòng chảy để tối ưu chương trình khảo sát áp suất vỉa không cần đóng giếng khai thác - Nghiên cứu điển hình cho mỏ Biba, Algeria
01/06/2024
Nguyễn Hải AnNguyễn Hoàng Đức,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
132 26. Báo cáo khoa học đăng trên Hội nghị/Hội thảo khoa học cấp Trường/Học viện (có chỉ số ISBN)
HỘI NGHỊ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ CHÀO MỪNG SỰ KIỆN KHAI THÁC TẤN DẦU THỨ 250 TRIỆU_LIÊN DOANH VIETSOVPETRO
LITHOLOGY CLASSIFICATION FROM WELL LOGGING DATA USING MACHINE LEARNING
01/06/2024
Vũ Hồng Dương<vhduong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Thế Vinh<ntvinh>
Tải tệp đính kèm
133 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
TẠP CHÍ KHOA HỌC KỸ THUẬT MỎ - ĐỊA CHẤT
Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa trong định hướng phát triển du lịch bằng mô hình AHP
01/06/2024
Phạm Thị Làn<ptlan>,Le Kim Dung
Xem trang web...
134 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu khử tạp chất trong quặng sắt bằng phương pháp nung clorua hóa
01/06/2024
Trần Văn Được<tvduoc>
Tải tệp đính kèm
135 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí Kinh tế Châu Á Thài Bình Dương
Thực trạng công tác quản lý vật tư tại Công ty 35, chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc
01/06/2024
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
Tải tệp đính kèm
136 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The Conference on Sustainability and Emerging Technologies (CSET)
LANDSLIDE RISK ASSESSMENT BASED ON GIS AND REMOTE SENSING TECHNOLOGY IN HOA AN DISTRICT, CAO BANG PROVINCE
01/06/2024
Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>
Tải tệp đính kèm
137 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
IN SITU
READING SKILLS IN ESP FOR TECHNICAL STUDENTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS
31/05/2024
Dương Thúy Hường<dthuong01>Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
138 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
IN SITU
IMPROVING PRONUNCIATION FOR NON-ENGLISH MAJOR STUDENTS AT TECHNICAL UNIVERSITIES
31/05/2024
Dương Thúy Hường<dthuong01>Nguyễn Thị Thảo<ntthao01>
Tải tệp đính kèm
139 14. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục ESCI, Scopus (không thuộc danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI) (Q3)
Iraqi Geological Journal
Analysis Instability of the Riverbank: A Case Study of Tien Riverbank in Cai Be district, Tien Giang Province, Vietnam
31/05/2024
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Nguyen Hoang Khuyen,Bùi Trường Sơn<btson>,Bùi Văn Bình<bvbinh>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>
Tải tệp đính kèm
140 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng,
Nghiên cứu sử dụng tro bay và xỉ đáy lò của nhà máy điện rác ngôi sao xanh để chế tạo bê tông cường độ cao trong điều kiện phòng thí nghiệm
30/05/2024
Vũ Ngọc TrụTăng Văn Lâm<tvlam>,Hồ Anh Cương, Lại Ngọc Hùng
Tải tệp đính kèm