Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
121 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q2)
Water Science and Technology
Assessing water quality in the Dong Nai River (Vietnam): implications for sustainable management and pollution control
16/06/2023
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>nguyen thi hong hanh, nguyen xuan tong,Trần Anh Quân<taquan>
Tải tệp đính kèm
122 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
Vật liệu & Xây dựng
Phân tích mất ổn định cho hệ dầm micro chịu tác dụng của lực tĩnh điện có xét đến ảnh hưởng của mật độ điện tích phân bố trên bề mặt dầm
16/06/2023 (Không tính điểm)
Phạm Ngọc Chung<pnchung>Nguyen Nhu Hieu
Tải tệp đính kèm
123 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
tạp chí thể thao
Ứng dụng các bài tập tăng cường sức mạnh giậm nhảy trong môn Nhảy xa cho sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất
16/06/2023
Lê Viết Tuấn<lvtuan01>
Tải tệp đính kèm
124 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí thể thao
Ứng dụng một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn bóng chuyền cho nam sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
15/06/2023
Vũ Thị Hương Giang<vthgiang>
Tải tệp đính kèm
125 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Các phương pháp thí nghiệm xác định các thông số đặc trưng cho quá trình dịch chuyển vật chất đã áp dụng tại Việt Nam. Thí nghiệm tại Đa Hội, Tư Sơn, Bắc Ninh.
15/06/2023
Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>
Tải tệp đính kèm
126 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí thanh niên
Nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và GPT giúp nâng cao chất lượng dạy học trong trường đại học
15/06/2023
Vũ Lan Phương<vlphuong>
Tải tệp đính kèm
127 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Tài nguyên và Môi trường
Quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm trên thế giới
15/06/2023
Vũ Thu Hiền<vthien01>
Tải tệp đính kèm
128 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục ISI/Scopus
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»
CHARACTERISTICS OF IN-PLANE FORCED VIBRATION OF A MASS - SPRING SYSTEM WITH STRIBECK FRICTION EFFECT
14/06/2023
Phạm Ngọc Chung<pnchung>Nguyen Nhu Hieu
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
129 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 1
Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải
Khuếch tán ion clorua trong kết cấu dầm bê cốt thép chịu uốn: thí nghiệm và mô phỏng số
14/06/2023
Phạm Đức Thọ<pdtho>Bùi Trường Sơn<btson>,Trần Thế Truyền,Võ Văn Nam
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
130 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Kỷ yếu Hội thảo "Một số kinh nghiệm truyền thông của trường đại học trong bối cảnh hiện nay"
Tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự - Yếu tố quyết định cho sự thành công của chiến lược truyền thông các trường đại học trong giai đoạn hiện nay
14/06/2023 (Không tính điểm)
Đặng Thị Thanh Trâm<dtttram>