Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
121 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí vật liệu và xây dựng
Nghiên cứu công nghệ tái sinh xốp polyurethane (PU) phế thải làm vật liệu cách nhiệt
18/03/2024
Đàm Thị Mỹ Lương Mai Ngọc Tâm , Mai Trọng Nguyên , Đỗ Minh Thới , Nguyễn Thị Vui ,Vũ Thị Minh Hồng<vtmhong>
Xem trang web...
122 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Australian Journal of Earth Sciences
P-T conditions of metamorphic and hydrothermal events at Tick Hill Gold Deposit, Mount Isa, Queensland, Australia
17/03/2024
Lê Xuân Trường<lxtruong>Paul H.G.M. Dirks, Ioan V. Sanislav, J. M. Huizenga, Helen A. Cocker, Giang T. T. Nguyen
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
123 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên du lịch tỉnh Bắc Kạn
15/03/2024
Tô Xuân Bản<txban>Nguyễn Hữu Trọng<nhtrong>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Trần Thị Hải Vân<tthvan>,Hà Thành Như<htnhu>,Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen01>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
124 21. Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Không thuộc HĐGSNN
Tạp chí trong nước không thuộc danh mục quy định (hàng năm) của HĐGSNN
15/03/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>
125 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
Không thuộc WoS/Scopus
Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục WoS/Scopus
14/03/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>
126 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Giáo chức Việt Nam
Quan điểm Hồ Chí Minh về nâng cao đời sống nhân dân và ý nghĩa đối với quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
13/03/2024
Lê Thị Yến<ltyen>
Tải tệp đính kèm
127 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
International Journal of Environmental Studies
Reliability assessment of land subsidence monitoring results using PSI technique in Ho Chi Minh City, Vietnam
08/03/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Le Vu Anh, Dang Truong Giang
Tải tệp đính kèm
128 20. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≤ 0.5
06/03/2024
user_1<user_1>user_2<user_2>,user_3<user_3>,user_4<user_4>
129 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Green Processing and Synthesis
Research on the adsorption of Co2+ ions using halloysite clay and the ability to recover them by electrodeposition method
05/03/2024
Lê Thị Duyên<ltduyen>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
130 23. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế
Báo cáo khoa học đăng trên Kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
05/03/2024
user_1<user_1>