Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
71 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Contemporary Economic Issues in Asian Countries: Proceeding of CEIAC 2022
Circular Economic Model Applied to the Mining Industry in Vietnam
01/04/2023
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đồng Thị Bích<dtbich>,Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
72 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tạp chí Công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu thành phần vật chất và đề xuất phương pháp thu hồi quặng tinh sắt từ quặng đuôi của bãi thải xưởng tuyển sắt Kíp Tước - Lào Cai
01/04/2023
Phạm Thanh Hải<pthai>Phạm Thị Nhung<ptnhung>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Trần Trung Tới<tttoi>,Trần Đức Thịnh
Tải tệp đính kèm
73 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Hội thảo mining confex & kết nối doanh nghiệp trực tuyến digitalconect
THỰC NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÝ XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CỤC BỘ TẠI MỎ MÔNG DƯƠNG
31/03/2023
Nguyễn Phi Hùng<nphung>
Tải tệp đính kèm
74 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808
Thu hút lao động trong mỏ hầm lò tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
31/03/2023
Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>
Tải tệp đính kèm
75 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.75 và < 1
VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences
Toxicity of Military Chemical Sulfur Mustard on the Growth of Daphnia magna
26/03/2023
Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Vu Ngoc Toan2, Le Ta Dang Khoi
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
76 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH TUYÊN QUANG THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
25/03/2023
Trần Xuân Miễn<txmien>Nguyễn Thế Công<ntcong>,Hà Văn Hưng
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
77 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ SỐ 55-3/2023
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG THU THẬP DỮ LIỆU TỪ NGƯỜI DÙNG PHỤC VỤ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
25/03/2023
Nguyễn Thị Mai Dung<ntmdung>
Xem trang web...
78 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q3)
Journal of Applied Science and Engineering
Thermo-hydro-mechanical responses of the host rock in the context of geological nuclear waste disposal
23/03/2023
Tran Nam HungNguyen Thi Thu Nga;,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Triệu Hùng Trường<thtruong>
Xem trang web...
79 Tạp chí trong nước KHÔNG thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN
Tạp chí Tà nguyên và Môi trường
Bài toán phân tách hành lang an toàn lưới điện và khả năng ứng dụng của dữ liệu LiDAR
23/03/2023 (Không tính điểm)
Nguyễn Thị Hữu Phương<nthphuong>
80 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí công nghiệp Mỏ
Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ quy chiếu và sự dịch chuyển cục bộ vỏ trái đất đến độ chính xác định vị các vùng đảo xa của Việt Nam
20/03/2023
Dương Vân Phong<dvphong>Phạm Ngọc Quang<pnquang>
Tải tệp đính kèm