Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
61 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Môi trường nông nghiệp, nông thôn và Phát triển bền vững
Đánh giá xu hướng ngập lụt tương lai trên lưu vực sông Cầu - Thương - Lục Nam dưới tác động của Biến đổi khí hậu
06/05/2024
Trần Anh Quân<taquan>Nguyễn Thị Hồng Ngọc,Hoàng Minh Chính
Tải tệp đính kèm
62 10. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q3)
Biodiversity
Land cover object change monitoring and environmental suitability confirmation in Cat Ba biosphere reserve of Vietnam
06/05/2024
Vũ Thị Phương Thảo<vtpthao>Le Minh Hue,Nguyen Khanh Vy
63 24. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Thiết bị công trình dầu khí với xu hướng chuyển dịch năng lượng
Tiềm năng điện gió ngoài khơi Việt Nam: xác định tiềm năng và phân tích phân bố địa lý
06/05/2024
Trần Anh Quân<taquan>Vũ Cúc Phương<vcphuong>,trịnh tuấn long
Tải tệp đính kèm
64 09. Bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong danh mục SCI/SCIE/AHCI/SSCI (Q2)
Journal of Water and Climate Change
Probabilistic projections of temperature and rainfall for climate risk assessment in Vietnam
06/05/2024
Trần Anh Quân<taquan>Ngô Đức Thành
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
65 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ sức mạnh tốc độ chạy cự ly 100m cho nữ sinh viên K68 Trường Đại học Mỏ - Địa chất
04/05/2024
Chu Thị Hồng Hạnh<cthhanh>
66 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức nhanh trong chạy cự ly ngắn cho nữ sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
04/05/2024
Đõ Tiến Thiết<dtthiet>
Tải tệp đính kèm
67 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Thiết bị Giáo dục
Hoạt động giáo dục thể chất ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất
04/05/2024
Trần Lan Hương<tlhuong>
Tải tệp đính kèm
68 19. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.5 và ≤ 0.75
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân
Giản đồ pha trạng thái điện môi exciton do mất cân bằng khối lượng
03/05/2024
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Phan Văn Nhâm
Tải tệp đính kèm
69 18. Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm > 0.75 và ≤ 1
Tạp chí Khí tượng Thủy văn
Sử dụng ảnh vệ tinh Sentinel-2 trong giám sát sự phát triển của cây lúa tại tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
02/05/2024
Lê Thị Thu Hà<lttha>GIang Thị Phương Thảo
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
70 22. Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài KHÔNG thuộc danh mục WoS/Scopus
Energy Systems Research (international scientific journal)
Additional Power Losses Under Non-Sinusoidal Conditions in a 22 kV Overhead Power Line
02/05/2024
Lidiia Kovernikova,Bui Ngoc Hung
Xem trang web...