Công bố khoa họcSTT Công bố khoa học Xem
61 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm < 0.5
Tài nguyên và Môi trường
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác cát sông Hồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
15/05/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Trần Thị Kim Oanh
Tải tệp đính kèm
62 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD)
Nghiên cứu xác lập chỉ tiêu tính trữ lượng, tài nguyên than trong bể than Quảng Ninh – Lý luận thực tiễn
15/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Tiến Dũng<ntdung01>,Đỗ Mạnh An<dman>,Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Huân
Tải tệp đính kèm
63 Tạp chí trong nước thuộc danh mục được tính điểm của HĐGSNN có số điểm ≥ 0.5 và < 0.75
Tạp chí Môi trường
Nghiên cứu ứng dụng hệ bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý kim loại nặng sắt, mangan trong nước thải.
15/05/2021
Đỗ Thị Hải<dthai>Bùi Thị Kim Anh,Nguyễn Văn Thành,Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
64 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Springer Nature Switzerland AG 2021
Radon, Thoron Gas Concentration and Level Living in Ban Gie Monazite Mineral Sand Mine Area, Quy Hop District, Nghe An Province, Vietnam
14/05/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
65 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q4)
THE JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
AN EXPERIMENTAL STUDY ON COMPACTION BEHAVIOR OF LATERITIC SOILS TREATED WITH QUARRY DUST BASED GEOPOLYMER CEMENT
14/05/2021
Kennedy Chibuzor Onyelowe1Bùi Văn Đức<bvduc>,Mohammed Oludare Idrees,Michael E. Onyia, Lam Dao-Phuc,Favour Deborah A. Onyelowe,Talal Amhadi,Felix Sosa,Adrian Eberemu,A. Bunyamin Salahudeen,Kolawole Osinubi,Francis Orji,Clifford Igboayaka,Chidozie Ikpa,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Benjamin Ugorji,Kizito Ibe,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm
66 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục Scopus - Q4)
Springer Nature Switzerland AG 2021
Natural Radioactivity and Environmental Impact Assessment at Dong Pao Rare Earth Mine, Lai Chau, Vietnam
14/05/2021
Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
67 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD)
Nghiên cứu dự báo mức độ ảnh hưởng đến môi trường không khí từ hoạt động nhà máy xi măng
14/05/2021
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương<npphuong>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
68 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia (có chỉ số ISBN)
Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD)
Nghiên cứu xác lập nhóm mỏ và mạng lưới thăm dò urani kiểu mỏ Bình Đường, Cao Bằng
14/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Trường Giang, Trịnh Đình Huấn
Tải tệp đính kèm
69 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học cấp Trường/Học viện
Quản lý môi trường và phát triển tài nguyên thiên nhiên (EMNR 2020)
Hạch toán tài nguyên khoáng sản - lý luận và thực tiễn tại Việt Nam
14/05/2021
Nguyễn Phương<npphuong>Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Nguyễn Phương Đông<npdong>
Tải tệp đính kèm
70 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI - Q1)
Construction and Building Materials
Loading rate effects on the properties of fiber-matrix zone surrounding steel fibers and cement based matrix.
14/05/2021
Đặng Văn Phi<dvphi>Lê Huy Việt<lhviet>,Dong JooKim
Xem trang web...