Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3721 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu khả năng giảm nhẹ ô nhiễm dioxin trong đất tại sân bay Biên Hòa - Đồng Nai bằng cỏ Vetiver
Thời gian thực hiện từ 07/11/2019 đến 10/07/2020
Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>
Tải tệp đính kèm
3722 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu sử dụng công nghệ địa không gian nhằm đánh giá nguy cơ, khả năng thiệt hại do trượt lở và lũ bùn đá khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 10/07/2020 đến 10/07/2020
Nguyễn Quốc DũngTrần Đình Hợi,Nguyễn Trường Xuân,Đỗ Minh Toàn,Nguyễn Ngọc Thạch,Hoangt Minh Tuyển,Trần Mạnh Liểu,Bùi Trường Sơn<btson>,Khổng Trung Duân
Tải tệp đính kèm
3723 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Phân tích việc thực hiện công việc của cán bộ đoàn, cán bộ lớp của Trường Đại học Mỏ Địa – Chất
Thời gian thực hiện từ 03/03/2020 đến 10/07/2020
Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>
3724 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Ứng dụng công nghệ quét laser mặt đất thành lập bản đồ 3D hoàn công công trình nhà cao tầng
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 10/07/2020
L&#234; Đức T&#236;nh<ldtinh>
3725 27. Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường (tạm tính 1 triệu đồng đem về cho nhà trường tương đương 8 tiết)
Hợp đồng số: 08/2020/HĐTV-TĐTS ngày 6/4/2020
Thời gian thực hiện từ 06/04/2020 đến 10/07/2020
Lê Đức Tình<ldtinh>Nguyễn Hà<nhha>,Trần Thùy Linh<ttlinh>,Lê Thị Thanh Tâm<ltttam>,Nguyễn Thị Kim Thanh<ntkthanh>,Trần Anh Dũng<tadung>,Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>
3726 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu kỹ thuật tạo sương (hạt bụi lỏng phân tán) và ứng dụng
Thời gian thực hiện từ 01/08/2019 đến 09/07/2020
Nguyễn Sơn T&#249;ng<nstung>
3727 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Ngiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cấp thôn (bản) tích hợp tai biến trượt lở, lũ bùn đá, lũ quét có sự tham gia của cộng đồng tại một số khu vực trọng điểm miền núi phía Bẵc
Thời gian thực hiện từ 09/07/2020 đến 09/07/2020
Nguyễn Quốc DũngTrần Đình Hợi,Đỗ Minh Toàn,Đỗ Minh Đức,Nguyễn Mai Đăng,Nguyễn Quang Cường,Bùi Trường Sơn<btson>,Vũ Thị Thu Lan,Hoàng Công Tuấn,Khổng Trung Duân
Tải tệp đính kèm
3728 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thông gió phòng ngừa tích tụ khí mê tan tại mỏ than Hà Ráng, Công ty than Hạ Long- TKV
Thời gian thực hiện từ 18/09/2019 đến 08/07/2020
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>
Tải tệp đính kèm
3729 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Ngiên cứu cơ chế phát sinh, quy luật vận động và xác định các thông số lũ bùn đá phục vụ thiết kế công trình đập chắn bùn đá khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 08/07/2020 đến 08/07/2020
Nguyễn Quốc DũngTrần Đình Hợi,Đỗ Minh Đức,Đỗ Minh Toàn,Nguyễn Quang Cường,Vũ Thị Thu Lan,Hoàng Công Tuấn,Khổng Trung Duân,Bùi Trường Sơn<btson>
Tải tệp đính kèm
3730 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu lập trình cơ sở dữ liệu Sqlite trong Python
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Bùi Thị Vân Anh<btvanh>