Các hoạt động khoa học khácSTT Hoạt động khoa học Xem
3731 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Các Hệ cơ sở tri thức ( Hệ hỗ trợ Quyết định)
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
3732 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu Hệ phân tán
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Dương Ch&#237; Thiện<dcthien>
Tải tệp đính kèm
3733 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu địa tầng - trầm tích và địa mạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận. Mã số: KC.09.30/16-20
Thời gian thực hiện từ 09/01/2020 đến 08/07/2020
CT: Đỗ Đình Toát; TK: Nguyễn Khắc Du; UV: Nguyễn Địch Dỹ Tải tệp đính kèm
3734 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH TAY MÁY ROBOT ĐÀN HỒI
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 08/07/2020
Đinh Công Đạt<dcdat>
Tải tệp đính kèm
3735 29. Báo cáo hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TUYẾN TÍNH HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA ROBOT CÓ KHÂU ĐÀN HỒI
Thời gian thực hiện từ 01/08/2019 đến 08/07/2020
Đinh Công Đạt<dcdat>
Tải tệp đính kèm
3736 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu ngưỡng giới hạn an toàn phục vụ khai thác bền vững nước dưới đất tầng chứa nước lỗ hổng Pleistoxene vùng Nam Định
Thời gian thực hiện từ 07/07/2020 đến 07/07/2020
Trần Thành LêT&#244; Xu&#226;n Bản<txban>
3737 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu, tính toán và điều khiển áp lực mỏ tại một số lò chợ thuộc Công ty than Mạo Khê nhằm nâng cao mức độ an toàn trong khai thác hầm lò
07/07/2020
Lê Tiến Dũng<ltdung>
3738 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Xử Lý Tổ Hợp Tài Liệu Điện Trở Suất Và Địa Chấn, Ứng Dụng Cho Vùng Hòa Bình
07/07/2020
Kiều Duy Th&#244;ng<kdthong>
3739 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu aerogel cellulose từ phế phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng để xử lý môi trường và làm vật liệu chống cháy
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 07/07/2020
Ngô Hà Sơn<nhson>Nguyễn Thị Hoa ,Phạm Thị Ngân ,Lê Hồng Phong ,Lê Thị Anh ,Đinh Thị Tú Oanh
Tải tệp đính kèm
3740 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí trong nước (Không tính điểm khoa học)
Phân vùng nguy cơ tai biến môi trường tự nhiên tại khu vực huyện Bảo Thắng và TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai sử dụng các mô hình địa không gian
07/07/2020
Nguyễn Quang Minh<nqminh>
Tải tệp đính kèm