Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
21 Ảnh hưởng của kích thước hạt nano đồng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghệ Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Nguyễn Hoài Châu, Dương Thị Thủy 15/01/2019
22 Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) để xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Quốc Long<nqlong>Cao Xuân Cường<cxcuong> 14/01/2019
23 BEHAVIORS OF CRACK PROPAGATION OF ROCK-LIKE MATERIAL WITH DIFFERENT JOINTED THICKNESS

Tải tệp đính kèm

International Journal of GEOMATE

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Thị Nhàn<ptnhan>Xu Xi , Sanda Suresh 13/01/2019
24 Photocatalyst of ZnO nanorods decorated with Au nanoparticles

Tải tệp đính kèm

Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thị Hà<ttha01>, Nguyễn Việt TuyênNguyễn Mạnh Hồng, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Duy Thịnh, Nguyễn Tố Phương, Nguyễn Trọng Tâm, Hồ Khắc Hiếu 11/01/2019
25 Chemical sensing by surface enhance Raman scattering on ZnO nanorods decorated with gold nanoparticles

Tải tệp đính kèm

Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Hanoi, Vietnam Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Thị Hà<ttha01>,Nguyễn Việt TuyênNguyễn Mạnh Hồng,Mai Hồng Hạnh, Phạm Văn Thành, Sái Công Doanh, Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Trọng Tâm 11/01/2019
26 Study of structure, optical, ferroelectric and ferromagnetic properties of Gd-doped BiFeO3 materials Hanoi International Symposium Advanced Materials and Devices (HISAMD2019) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Le Thi Mai Oanh; Nguyen Cao Khang; Do Danh Bich; Nguyen Van Minh 10/01/2019
27 Lối sống thực dụng và ảnh hưởng của nó đến sinh viênTrường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay Kỷ hiếu Hội nghị Khoa học Chính trị, Quân sự trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo Đại học hiện nay Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Trần Văn Độ<tvdo> 08/01/2019
28 Giải pháp kỹ thuật chống xô nghiêng dàn chống cơ giới hóa lò chợ vỉa 14-5 mỏ than Khe Chàm Công nghiệp Mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Đức Hưng Trần Văn Thanh 07/01/2019
29 Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn điều kiện biên hợp lý khi sử dụng phần mềm RS2 xác định dịch chuyển đất đá xung quanh lò chợ đã khai thác

Tải tệp đính kèm

ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Dương Đức Hùng Phạm Quốc Tuấn,Đỗ Ngọc Tú<dntu> 07/01/2019
30 nghiên cứu tuyển nổi trọng lực mẫu quặng fenspat mỏ ngọt - Phú Thọ với thuốc tập hợp mới Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Thị Nhung<ptnhung>Nguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu> 02/01/2019