Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
21 Effects of Failure of the Ocean‐Bottom Seismograph Leveling System on Receiver Function Analysis

Tải tệp đính kèm

Seismological Research Letters

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Danh Hùng<tdhung01>Ting Yang,Le Ba Manh, Youqiang Yu 12/04/2019
22 Dynamics of Negative Diffusivity and Uphill Diffusion in Ternary and Single systems European Physical Journal Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Bá Dũng<vbdung>Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Đinh Văn Thiên<dvthien> 01/04/2019
23 Nhân tố văn hóa trong quá trình xây dựng ý thức công dân ở Việt Nam hiện nay Tạp chí Giáo dục và xã hội Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đỗ Thị Vân Hà<dtvha> 01/04/2019
24 Điểm mới trong công tác dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tập trung của trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tải tệp đính kèm

Thông tin khoa học Quân sự Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Phạm Quốc Đảm<pqdam> 26/03/2019
25 Evaluation of Coal Ash-Based CLSM Made with Cementless Binder as a Thermal Grout for Borehole Heat Exchangers Journal of Materials in Civil Engineering (ASCE)

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>GyeongO Kang,Gyuhyun Go, Youngsang Kim 26/03/2019
26 Mesoscale approach to numerical modelling of thermo-mechanical behaviour of concrete at high temperature

Tải tệp đính kèm

European Journal of Environmental and Civil Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Vũ Minh Ngọc 23/03/2019
27 Generalized Review on EVD and Constraints Simplex Method of Materials Properties Optimization for Civil Engineering Civil Engineering Journal

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Kennedy OnyeloweGeorge Alaneme,Bùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Charles Ezugwu,Talal Amhadi,Felix Sosa,Francis Orji,Benjamin Ugorji 23/03/2019
28 Study on arsenic treatment in groundwater in Thanh Liem, Ha Nam areas by the method of nano iron oxide Vietnam International water week (VACI 2019) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Văn Dũng<nvdung>Đào Đình Thuần<ddthuan> 22/03/2019
29 Study of the climate change impacts on water resources in Dongnai Province and proposed solutions Vietnam International water week Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Trần Thị Ngọc<ttngoc>,Nguyễn Thị Hồng<nthong>,Đặng Thị Ngọc Thủy<dtnthuy> 22/03/2019
30 Characteristics of the hot thermal mineral water source and capability to exploite for usesing to service ecological tourism Vietnam international water week 22-25 march,2019, Hanoi Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đỗ Văn Bình<dvbinh>Ho Van Thuy,Đỗ Thị Hải<dthai> 22/03/2019