Công bố khoa học
Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Tác giả Thời gian Xem
81 Nghiên cứu tuyển nổi bùn than khu vực Cẩm Phả bằng hỗn hợp thuốc pha chế từ dầu thải Hội nghị toàn quốc Khoc học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD) Phạm Văn Luận<pvluan>Lê Việt Hà<lvha> 07/12/2018
82 Đánh giá biến động lớp phủ/ sử dụng đất thành phố Uông Bí trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD2018) Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đào VĂn Khánh,Đoàn Thanh Hóa,Trần Quốc Đạt 07/12/2018
83 Nghiên cứu hệ thống Agitator trong việc giảm xung- rung lắc khi sử dụng với các công nghệ và quy trình khoan khác nhau Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen>Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh> 07/12/2018
84 Khảo sát ảnh hưởng của địa triều đến kết quả định vị GNSS trên lãnh thổ Việt Nam Hội nghị toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với phát triển bền vững Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>Phạm Ngọc Quang<pnquang> 07/12/2018
85 Một số giải pháp nâng cao độ chính xác xác định dị thường trọng lực bằng số liệu đo cao vệ tinh trên vùng biển vịnh Bắc bộ - Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018). ISBN: 978-604-76-1753-1 Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Phạm Văn Tuyên 07/12/2018
86 Mô phỏng ngập lụt khi xảy ra sự cố vỡ đập Nhà máy thủy điện Long Tạo trên sông Nậm Mức Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Ngô Trà MaiNguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018
87 Tính toán vỏ hầm áp lực hai lớp, tiết diện tròn, lớp trong có chiều dày thay đổi ở phần đáy Kỷ yếu tóm tắt hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 208) Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Thành Nam,Nguyễn Duyên Phong<ndphong> 07/12/2018
88 Đánh giá và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng lưới điện 6kV Công ty Cổ phần than Đèo Nai - Vinacomin Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nội 07/12/2018 Hồ Việt Bun<hvbun>Nguyễn Thị Bích Hậu<ntbhau> 07/12/2018
89 Landslide susceptibility mapping using geospatial analysis and Recurrent Neural Network (RNN) Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Nguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018
90 Các yếu tố khống chế quặng Liti khu vực La Vi, vùng Đức Phổ - Sa Huỳnh ERSD 2018 Dương Ngọc TìnhNguyễn Quang Luật<nqluat>,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan> 07/12/2018