Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
81 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Nghiên cứu ứng dụng bộ thiết bị sử dụng khí nén xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng và trầm tích đáy sông
24/10/2019
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>
Tải tệp đính kèm
82 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Paleoceanography and Paleoclimatology
Reconstructing chemical weathering intensity in the Mekong River basin since the Last Glacial Maximum
24/10/2019
Thanakorn Jiwarungrueangkul Zhifei Liu, Karl Stattegger,Phạm Như Sang<pnsang>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
83 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Công Thương (ISSN: 0866-7756)
Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế hoạch của doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)
20/10/2019
Lê Đình Chiều<ldchieu>Đặng Huy Thái<dhthai>,Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>,Đồng Thị Bích<dtbich>
Tải tệp đính kèm
84 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Journal of Engineering
Utilizing Coal Bottom Ash from Thermal Power Plants in Vietnam as Partial Replacement of Aggregates in Concrete Pavement
18/10/2019
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Bùi Trường Sơn<btson>, Phí Hồng Thịnh
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
85 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
International Graduate Research Symposium (IGRS 2019)
The roles of English for Specific Purposes at a Vietnamese Technical University from teachers’ perspectives
16/10/2019
Dương Thúy Hường<dthuong01>
Tải tệp đính kèm
86 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
The 4th International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology.
Microstructure, magnetic and electrical properties of (La, Ni) co-doped BiFeO3 materials
15/10/2019
Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>
87 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC)
Large Soil-Cement Column Technique for Urban Underground Projects in Vietnam
14/10/2019
Lê Quang HanhVũ Minh Ngạn<vmngan>
88 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ – Địa Chất
Tính chuyển giá trị trọng lực giữa các hệ triều
02/10/2019
Nguyễn Thành LêNguyễn Văn Sáng<nvsang>
Tải tệp đính kèm
89 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Экспозиция нефть газ
Поисковые критерии нефтегазоносности фундамента Западной-Сибири
02/10/2019
Goryunov E.Yu.Mamedov R.A. ,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Mamedova S.A.
Tải tệp đính kèm
90 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
International Journal of Science and Research (IJSR)
Recycle Domestic Wastewater by Biotechnology
02/10/2019
Nguyễn Hoàng Nam<nhnam>Hiep, Nguyen Hoang,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm