Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
81 Áp dụng phương pháp toán thống kê đánh giá hiện trạng và biến động môi trường tại các khu vực hoạt động khai thác khoáng sản ở tỉnh Lào Cai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Phương<npphuong>Nguyễn Phương Đông<npdong>,Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>,Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>,Trịnh Đình Huấn, Nguyễn Thị Hằng 21/12/2018
82 Safety solution and incident responding countermeasures in application of hydraulic prop DZ combined with steel bar HDJB-1200 at longwall face III-8-2, Hongthai Coal Compary-Vinacomin Geo spatial technologies and Earth Resources (GTER 2017), ISBN: 978-604-913-618-4 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
83 Các nguyên nhân và biện pháp xử lý cháy ở một số mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
84 Điều hòa khí hậu trong lò chợ Cơ giới hóa 11-1.15 bằng thiết bị MK-300 ở mỏ than Hà Lầm, Tr 408-413, Tập 58, kỳ 5 Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
85 Study on application of geographic information system (GIS) for management of minerals exploration and extraction International Conference on Advances in Mining and Tunneling Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
86 Những yếu tố ảnh hưởng đến cháy mỏ và khó khăn trong công tác phòng chống Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
87 Thực trạng và thách thức của ngành than trước cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, Tr 81-86 Hội thảo KH “Đáp ứng nhu cầu than của nền kinh tế - Hiện trạng và giải pháp”, NXB Công thương, ISBN: 978-604-931-309-7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018
88 Nghiên cứu thu hồi than sạch từ đất đá lẫn than của Công ty TNHH MTV Khe Sim - Tổng Công ty Đông Bắc Tạp chí Công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Phạm Văn LuậnLê Việt Hà ,Nhữ Thị Kim Dung 21/12/2018
89 Tích hợp công nghệ viễn thám, GIS và GPS thành lập bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt đất trên tuyến đường Hồ Chí Minh từ km 805 đến km 835 Tạp chí Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Phạm Thị HoaPhạm Thế Huynh<pthuynh> 21/12/2018
90 Áp dụng phương pháp SWOT để lựa chọn phương án xử lý đất nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Vũ Thị Lan Anh<vtlanh>Ngô Thị Thúy Hường, Lê Anh Phương, Hoàng Lê Lộc 21/12/2018