Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
121 Exciton ngưng tụ trong mô hình hai dải năng lượng có tương tác điện tử - phonon Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Duy Tân

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Phan Văn Nhâm 30/04/2019
122 Анализ характеристик активных фильтров

Tải tệp đính kèm

Повышение эффективности производства и использования энергии в условиях сибири-2019. Иркутск: ИРНИТУ, 2019 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Bùi Ngọc Hùng<bnhung>Коверникова Л.И 28/04/2019
123 Remote Sensing and GIS for Mapping and Monitoring Land Cover/Land Use Changes in the Phu Tan District of Ca Mau Province, Lower Mekong Delta

Tải tệp đính kèm

FIG 2019

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Trần Hồng Hạnh<thhanh>Phạm Bách Việt,Ngô Sỹ Cường 26/04/2019
124 Determination of Marine Gravity Anomalies in the Truong Sa Archipelago’s Sea Territory Using Satellite Altimeter Data

Tải tệp đính kèm

Geospatial Information for a Smarter Life and Environmental Resilience Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Nguyễn Văn Sáng<nvsang>Vũ Văn Trí<vvtri>,Pham Van Tuyen 26/04/2019
125 Application of Quasi-Psi Method for Landslide Determination in Northern Mountainous Region of Vietnam by Multi Sensor Radar Satellite Images

Tải tệp đính kèm

FIG Peer Review Journal

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Vân Anh<tvanh>Trần Trung Anh<ttanh01>,Quoc Cuong Tran, An Binh Nguyen 26/04/2019
126 Potential of 210Po contamination in thermal water resources in Vietnam

Tải tệp đính kèm

The 1st International Conference on Water Resources and Coastal Engineering Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Dương Văn Hào<dvhao>Nguyen Thai Son, Hung Do Quoc 25/04/2019
127 Nghiên cứu các thông số cơ học đá bằng hệ thống điều khiển thủy lực đa năng cao cấp ADVANTEST 9

Tải tệp đính kèm

Hội thảo thí nghiệm, kiểm định và quan trắc công trình xây dựng, Bộ Xây dựng Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đặng Văn Kiên<dvkien>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Đỗ Ngọc Thái<dnthai> 25/04/2019
128 Integration of geoelectrical and seismic refraction data by means of fuzzy clustering for landslide investigation EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Kiều Duy Thông<kdthong>Ngoc Dat Pham,Hop Phong Lai 24/04/2019
129 Inversion of 3D magnetotelluric data for geothermal exploration at Quang Binh province, Vietnam EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience and Engineering

Xem trang web...

Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Lê Văn Anh CườngKiều Duy Thông<kdthong>,Ngoc Dat Pham,Hop Phong Lai 24/04/2019
130 U-238 in IOCG Sin Quyen deposit, North Vietnam

Tải tệp đính kèm

EAGE-GSM 2nd Asia Pacific Meeting on Near Surface Geoscience & Engineering Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN) Dương Văn Hào<dvhao>Kiều Duy Thông<kdthong>,W Zygo 23/04/2019