Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
121 Applications of managed pressure drilling technology in drilling HTHP wells in Vietnam: Bien Dong 1 project Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>Nguyễn Thị Hải Yến<nthyen> 07/12/2018
122 Đánh giá hiện trạng môi trường liên quan hoạt động khai thác khoáng sản vùng Quỳnh Lưu - Nghệ An Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Hòa<nthoa>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Nguyễn Phương<npphuong>, Trịnh Thành,Nguyễn Phương Đông<npdong> 07/12/2018
123 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của giếng bơm ép tới giếng khai thác cho đối tượng Miocen dưới Bể Cửu Long bằng hàm tương quan Spearman Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái Đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD) 12/2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quốc TrungLê Vũ Quân, Nguyễn Văn Đô ,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh>,Trần Nguyên Long, Trần Văn Tiến 07/12/2018
124 Đánh giá biến động lớp phủ/ sử dụng đất thành phố Uông Bí trên cơ sở ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Đào VĂn Khánh,Đoàn Thanh Hóa,Trần Quốc Đạt 07/12/2018
125 Nghiên cứu nâng cao độ dẻo đất sét làm vật liệu nung khu vực Bình Lư ,Tam Đường, Lai Châu Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững. Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Tạ Thị Toán<tttoan>Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Phạm Như Sang<pnsang> 07/12/2018
126 Nghiên cứu ứng dụng hộp giảm âm cho máy thổi khí trong hệ thống xử lý nước thải tại bệnh viện MEDLATEC Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đỗ Khắc UẩnNguyễn Mạnh Cường,Nguyễn Quốc Phi<nqphi> 07/12/2018
127 Một số giải pháp thu dọn, vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước của công trình thủy điện để bảo vệ môi trường

Tải tệp đính kèm

Hội nghị toàn quốc khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018), ISBN: 978-604-76-1753-1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đỗ Thị Hải<dthai>Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>,Đỗ Văn Bình<dvbinh>,Trần Thị Kim Hà<ttkha>,Đỗ Cao Cường<dccuong> 07/12/2018
128 Ứng dụng GIS đánh giá quy hoạch sử dụng đất nhằm phòng tránh và giảm nhẹ nguy cơ trượt lở tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Quang Minh<nqminh>Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Phí Trường Thành, Phan Đông Pha 07/12/2018
129 Nghiên cứu khai thác cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước phục vụ công tác quản lý cơ sở hạ tầng đô thị. Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Trần Quỳnh An<tqan>Trần Thị Tuyết Vinh, Nguyễn Mạnh Hà, Dương Thành Đạt 07/12/2018
130 Nguồn gốc quặng sericit Sơn Bình, Hà Tĩnh trên quan điểm của sự biến đổi nhiệt dịch Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao> 07/12/2018