Công bố khoa học

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
111 Utilization of marine dredged soil in controlled low-strength material used as a thermal grout in geothermal systems Construction and Building Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Mạnh Tấn<dmtan>Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,GO Kang,YS KIm 03/05/2019
112 Highly effective disinfection of E. coli using the nanohybrids Ti1−xNixO2/CNTs Journal of Electronic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Diep Thi Bich DaoHong Ngoc Phan, Dung Duc Dang, Minh Van Nguyen, Minh Ngoc Phan, Khang Cao Nguyen,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Đào Việt Thắng<dvthang> 03/05/2019
113 Accuracy assessment of the single CORS technology for establishing the large scale cadastral map”. , Volume 10, Issue 4, Vol. 10, Issue 5. ISSN 2229-5518.

Tải tệp đính kèm

International Journal of Scientific & Engineering Research

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Công Khải<pckhai>Nguyễn Quốc Long<nqlong> 02/05/2019
114 Thermal Fluctuations in the Phase Structure of the Excitonic Insulator Charge Density Wave State in the Extended Falicov-Kimball Model Journal of Electronic Materials

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>Huu-Nha Nguyen and Van-Nham Phan 01/05/2019
115 Phân loại lớp phủ, sử dụng đất bằng phương pháp định hướng đối tượng sử dụng ảnh Landsat

Tải tệp đính kèm

Tạp chí tài nguyên và môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Thị Làn<ptlan>Nguyễn Văn Hùng 01/05/2019
116 Mô hình lưới dự báo thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép của bê tông trong môi trường biển Giao thông vận tải

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Đức Thọ<pdtho>Đào Phúc Lâm; Nguyễn Thị Hằng; Nguyễn Thị Ngoan 01/05/2019
117 Dự báo độ chứa khí mê tan trong các vỉa than ở độ sâu khai thác khác nhau tại mỏ than Quang Hanh

Tải tệp đính kèm

Tạp chí công nghiệp mỏ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus nguyễn hữu hòaNguyễn Văn Thịnh<nvthinh01> 01/05/2019
118 A New Intelligence Approach Based on GIS-Based Multivariate Adaptive Regression Splines and Metaheuristic optimization for Predicting Flash Flood Susceptible Areas at High-frequency Tropical Typhoon Area Journal of Hydrology

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Dieu Tien Bui Nhat-Duc Hoang, Tien-Dat Pham, Pham Viet Hoa, PijushSamui⁠g,Trần Xuân Trường<txtruong>,Ngô Thị Phương Thảo<ntpthao>,Nguyễn Quang Minh<nqminh01> 01/05/2019
119 Ứn dụng ảnh vệ tinh để giám sát chất lượng nước

Tải tệp đính kèm

tạp chí Tài nguyên và Môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Thị Ngọc<ttngoc>Trần Thanh Hà<ttha> 01/05/2019
120 “Thực hiện dân chủ theo Di chúc của Bác Hồ - Yếu tố quyết định thắng lợi của Đảng” Xây dựng Đảng Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Trần Thị Phúc An<ttpan> 01/05/2019