Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
1 Cấp Cơ sở - T19-18
Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động giai đoạn 1989 – 2018 bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Trần Hồng Hạnh<thhanh>Trần Vân Anh<tvanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
2 Cấp Bộ - CT.2019.01.01
Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 27/06/2019 đến 27/06/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Đỗ Duy Phái, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Văn Đức,Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Văn Khuê
Tải tệp đính kèm
3 Cấp Nhà nước - KC.05.24/16-20
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>,Đinh Văn Thắng<dvthang01>,Cung Quang Khang<cqkhang>,Tống Ngọc Anh<tnanh>
4 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.14
Study on Initiation Mechanisms and Hazard Assessment of Landslides for Safety Management Practices of Dams and Reservoirs: A case study of Van Hoi Reservoir
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn TiềnĐỗ Minh Ngọc, Trần Thanh Nhàn,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Châu Lân
Tải tệp đính kèm
5 Cấp Bộ - RD34-19
Nghiên cứu ảnh hưởng của thi công đường ống cấp thoát nước trong thành phố bằng phương pháp pipe-jacking đến các công trình trên mặt
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Nguyễn Xuân Mãn<nxman>,Vũ Minh Ngạn<vmngan>,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Bùi Anh Thắng<bathang>,Bùi Văn Đức<bvduc>,Ngô Thị Hương Trang<nthtrang>,Nguyễn Thành Nam,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>
6 Cấp Nhà nước - 105.05-2019.10
Research of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb,, 210Po isotopes in tap, thermal and underground waters in North Vietnam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Dương Văn Hào<dvhao>Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
Tải tệp đính kèm
7 Cấp Cơ sở - T19-01
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
Tải tệp đính kèm
8 Cấp Cơ sở - T19-09
Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tháo khí mê tan trong điều kiện ở mỏ than Mạo Khê
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 29/04/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
Tải tệp đính kèm
9 Cấp Cơ sở - T19-05
Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 08/07/2020
Đang thực hiện
Lê Bích Phượng<lbphuong>pham tuan cuong,nguyen the lam,nguyen thi hang
10 Cấp Cơ sở - T19-22
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh
Thời gian thực hiện từ 02/05/2019 đến 30/04/2020
Đang thực hiện
Trần Đức Huân<tdhuan>Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>
Tải tệp đính kèm