Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
1 Cấp Cơ sở - T19-18
Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động giai đoạn 1989 – 2018 bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Thời gian thực hiện từ 01/04/2020 đến 01/04/2020
Đang thực hiện
Trần Hồng Hạnh<thhanh>Trần Vân Anh<tvanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
2 Cấp Nhà nước - CT.2019.01
Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ iot dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 06/01/2020 đến 05/01/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>
3 Cấp Cơ sở - T19-27
Nghiên cứu lớp mạ tổ hợp Ni-nano TiO2 từ dung dịch niken clorua bằng dòng xung vuông thường
Thời gian thực hiện từ 19/12/2019 đến 30/11/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Viết Hùng<nvhung01>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,Phạm Tiến Dũng<ptdung>,Nguyễn Mạnh Hà<nmha01>,Mai Văn Phước
Tải tệp đính kèm
4 Cấp Cơ sở - T19-35
Nghiên cứu khả năng sử dụng tro trấu làm phụ gia trong cải tạo đất yếu bằng phương pháp trộn đất-xi măng
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/11/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Văn Hùng<nvhung>,Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Phùng Hữu Hải<phhai>
5 Cấp Cơ sở - T19-39
Nghiên cứu khả năng sử dụng sóng địa chấn trong việc định hướng cho các trạm địa chấn dưới đáy biển
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 01/12/2020
Đang thực hiện
Trần Danh Hùng<tdhung01>Phan Thiên Hương<pthuong01>
Tải tệp đính kèm
6 Cấp Cơ sở - NV19-47
Xây dựng phần mềm sinh phách và ghép điểm cho các học phần khảo thí của Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 01/12/2019 đến 30/11/2020
Đang thực hiện
Nông Thị Oanh<ntoanh>Đặng Văn Nam<dvnam>,Lê Hồng Anh<lhanh>,Phạm Quang Hiển<pqhien>,Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>
7 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.09
Nghiên cứu phát triển công cụ dự báo khả năng sụt lở gương than trong các lò chợ dài cơ giới hóa đồng bộ tại các mỏ khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 05/09/2019 đến 05/09/2021
Đang thực hiện
Lê Tiến Dũng<ltdung>Vũ Đình Hiếu<vdhieu>,Nguyễn Anh Tuấn<natuan>,Đào Văn Chi<dvchi>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Đào Hồng Quảng
Tải tệp đính kèm
8 Cấp Bộ - CT.2019.01.01
Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc
Thời gian thực hiện từ 27/06/2019 đến 27/06/2021
Đang thực hiện
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Đỗ Duy Phái, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Văn Đức,Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Văn Khuê
Tải tệp đính kèm
9 Cấp Nhà nước - KC.05.24/16-20
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 31/12/2020
Đang thực hiện
Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>,Đinh Văn Thắng<dvthang01>,Cung Quang Khang<cqkhang>,Tống Ngọc Anh<tnanh>
10 Cấp Nhà nước - 105.08-2019.14
Study on Initiation Mechanisms and Hazard Assessment of Landslides for Safety Management Practices of Dams and Reservoirs: A case study of Van Hoi Reservoir
Thời gian thực hiện từ 01/06/2019 đến 01/06/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn TiềnĐỗ Minh Ngọc, Trần Thanh Nhàn,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Châu Lân
Tải tệp đính kèm