Đề tài khoa học

STT Tên đề tài Mã số Cấp Thời gian Trạng thái Thực hiện Xem
1 Mô hình hóa khối đá nứt nẻ và cấu trúc hệ khe nứt nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho một số mỏ đá khối ở Việt Nam B2019

Bộ

Bắt đầu: 26/01/2019

Kết thúc: 26/12/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Anh TuấnNguyễn Đình An<ndan>,Khương Thế Hùng<kthung>
2 Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng xử Thủy-cơ của vật liệu bê tông trong môi trường biển đảo phục vụ công tác dự báo tuổi thọ công trình KHB 4

Bộ

Bắt đầu: 01/01/2019

Kết thúc: 01/01/2021

Đang thực hiện

Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Vũ Minh Ngọc,Nguyễn Thị Hằng,Trần Thế Truyền,Đào Phúc Lâm
3 Nghiên cứu áp dụng mô hình tối ưu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng khu vực thành phố Đà Nẵng TD06

Bộ

Bắt đầu: 01/01/2019

Kết thúc: 31/12/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>,Kiều Thị Vân Anh<ktvanh>,Bùi Hoàng Bắc<bhbac>,Hoàng Thu Hằng
4 Nghiên cứu các đặc tính của khoáng vật haloysit nano dạng ống trong các thể pegmatit bị phong hóa thuộc Phức hệ Tân Phương vùng Thạch Khoán, Phú Thọ và ứng dụng chúng trong xử lý môi trường ô nhiễm. 111

Nhà nước

Bắt đầu: 26/12/2018

Kết thúc: 26/12/2020

Đang thực hiện

Bùi Hoàng Bắc<bhbac>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Bùi Xuân Nam<bxnam>,Đỗ Mạnh An<dman>,Khương Thế Hùng<kthung>,Ngô Xuân Thành<nxthanh>
5 Nghiên cứu phương pháp kết nối các trạm quan trắc liên tục (CORS) trong hệ tọa độ quốc gia và khung quy chiếu trái đất quốc tế T18-30

Cơ sở

Bắt đầu: 12/12/2018

Kết thúc: 29/11/2019

Đang thực hiện

Nguyễn Gia Trọng<ngtrong>Phạm Ngọc Quang<pnquang>,Nguyễn Văn Lâm<nvlam>,Vũ Trung Rụy<vtruy>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>
6 Nghiên cứu xây dựng hải đồ điện tử phục vụ công tác dẫn đường vào các luồng hàng hải ven biển Việt Nam (thử nghiệm thành lập hải đồ điện tử luồng vào cảng quốc tế Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng) T18-26

Cơ sở

Bắt đầu: 12/12/2018

Kết thúc: 21/12/2019

Đang thực hiện

Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
7 Nghiên cứu đề xuất mô hình tích hợp các giải pháp thu gom, lưu giữ và khai thác các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các vùng khan hiếm nước tỉnh Điện Biên. 2018

Nhà nước

Bắt đầu: 01/12/2018

Kết thúc: 30/11/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Huy VượngNguyễn Bách Thảo<nbthao>,ĐInh Văn Thức, Nguyễn Quốc Dũng, Đỗ Hoài Nam, Vũ Bá Thao, Phạm Văn Minh, Quách Hoàng Hải,Trần Văn Quang, Phạm Tuấn
8 Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí (pneumatic slug test - PST) T18-32

Cơ sở

Bắt đầu: 01/12/2018

Kết thúc: 31/12/2019

Đang thực hiện

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Trần Vũ Long<tvlong>,Đào Đức Bằng<ddbang>
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất đến chiều dày vỏ chống đường hầm tiết diện nhỏ trong điều kiện đô thị Việt Nam T18-25

Cơ sở

Bắt đầu: 01/12/2018

Kết thúc: 30/11/2019

Đang thực hiện

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>Đặng Văn Kiên<dvkien>,Đặng Trung Thành<dtthanh>,Trần Tuấn Minh<ttminh>,Đào Viết Đoàn<dvdoan>
10 Phát triển bộ công cụ dựa trên các kỹ thuật trí tuệ tính toán, công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý để xây dựng các mô hình nghiên cứu và dự báo cháy rừng tại Việt Nam, áp dụng thí điểm cho tỉnh Quảng Ninh 105.08-2018.09

Nhà nước

Bắt đầu: 01/12/2018

Kết thúc: 01/12/2021

Đang thực hiện

Lê Văn Hưng<lvhung>nguyễn quốc phi,trần trung chuyên,hoàng anh đức,nguyễn thị thanh,Hoàng Văn Thông