Đề tài khoa học

STT Tên đề tài Mã số Cấp Thời gian Trạng thái Thực hiện Xem
1 Nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất, nguyên nhân và tác động giai đoạn 1989 – 2018 bằng phương pháp viễn thám, GIS và Delphi khu vực ven biển huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau T19-18

Cơ sở

Bắt đầu: 01/04/2020

Kết thúc: 01/04/2020

Đang thực hiện

Trần Hồng Hạnh<thhanh>Trần Vân Anh<tvanh>,Lê Thanh Nghị<ltnghi>
2 Nghiên cứu đánh giá tình hình khai thác sử dụng đất nông nghiệp và các tai biến thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Tải tệp đính kèm...

CT.2019.01.01

Bộ

Bắt đầu: 27/06/2019

Kết thúc: 27/06/2021

Đang thực hiện

Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Đỗ Duy Phái, Nguyễn Thị Kim Yến, Trần Văn Đức,Trần Vũ Long<tvlong>,Phạm Văn Khuê
3 Study on Initiation Mechanisms and Hazard Assessment of Landslides for Safety Management Practices of Dams and Reservoirs: A case study of Van Hoi Reservoir

Tải tệp đính kèm...

105.08-2019.14

Nhà nước

Bắt đầu: 01/06/2019

Kết thúc: 01/06/2021

Đang thực hiện

Phạm Văn TiềnĐỗ Minh Ngọc, Trần Thanh Nhàn,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>,Đinh Thị Quỳnh, Nguyễn Châu Lân
4 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V KC.05.24/16-20

Nhà nước

Bắt đầu: 01/06/2019

Kết thúc: 31/12/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Thạc Khánh<0903-09>Nguyễn Tiến Sỹ<ntsy>,Đinh Văn Thắng<dvthang01>,Cung Quang Khang<cqkhang>,Tống Ngọc Anh<tnanh>
5 Research of 238U, 234U, 228Ra, 226Ra, 224Ra, 222Rn, 220Rn, 210Pb,, 210Po isotopes in tap, thermal and underground waters in North Vietnam

Tải tệp đính kèm...

105.05-2019.10

Nhà nước

Bắt đầu: 01/06/2019

Kết thúc: 01/06/2021

Đang thực hiện

Dương Văn Hào<dvhao>Công Tiến Dũng<ctdung>,Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Quốc Phi<nqphi>
6 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống gửi xe máy thông minh

Tải tệp đính kèm...

T19-22

Cơ sở

Bắt đầu: 02/05/2019

Kết thúc: 30/04/2020

Đang thực hiện

Trần Đức Huân<tdhuan>Bùi Minh Hoàng<bmhoang>,Nguyễn Sơn Tùng<nstung>
7 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học sâu trong đánh giá nguy cơ cháy rừng, áp dụng thí điểm cho một tỉnh miền núi Việt Nam

Tải tệp đính kèm...

T19-01

Cơ sở

Bắt đầu: 02/05/2019

Kết thúc: 30/04/2020

Đang thực hiện

Hoàng Anh Đức<haduc>Lê Văn Hưng<lvhung>,Phạm Hữu Lợi<phloi>
8 Phân tích và thiết kế hàm thất thoát trong học máy T19-05

Cơ sở

Bắt đầu: 02/05/2019

Kết thúc: 08/07/2020

Đang thực hiện

Lê Bích Phượng<lbphuong>pham tuan cuong,nguyen the lam,nguyen thi hang
9 Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý để tháo khí mê tan trong điều kiện ở mỏ than Mạo Khê

Tải tệp đính kèm...

T19-09

Cơ sở

Bắt đầu: 02/05/2019

Kết thúc: 29/04/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Văn Thịnh<nvthinh01>Nguyễn Cao Khải<nckhai>,Bùi Mạnh Tùng<bmtung>,Nguyễn Hồng Cường<nhcuong>,Đinh Thị Thanh Nhàn<dttnhan>
10 Nghiên cứu động học, động lực học và tham số công nghệ của máy sàng rung để nâng cao hiệu suất, năng suất và tuổi thọ của máy T17

Cơ sở

Bắt đầu: 01/05/2019

Kết thúc: 01/04/2020

Đang thực hiện

Nguyễn Văn Xô<nvxo>Phạm Văn Tiến<pvtien>,Đoàn Văn Giáp<dvgiap>,Phạm An Cương<pacuong>,Lê Thị Hồng Thắng<lththang>