Đề tài khoa học

STT Đề tài Xem
1 Cấp Cơ sở - T20-06
Đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ bay không người lái có tích hợp RTK trong công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn tại các mỏ lộ thiên
Thời gian thực hiện từ 19/06/2020 đến 30/05/2021
Đang thực hiện
Lê Văn Cảnh<lvcanh>Trần Thị Thu Trang<ttttrang>,Trương Minh Hùng<tmhung02>,Phạm Văn Chung<pvchung>
2 Cấp Cơ sở - T20-13
XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC TRỤ THAN BẢO VỆ ĐẢM BẢO KHAI THÁC AN TOÀN VÀ TẬN THU TÀI NGUYÊN CHO VỈA L7 CÁNH TÂY CẠNH RÌA MOONG LỘ THIÊN 790 – CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Đức Hưng<pdhung>Lê Tiến Dũng; Bùi Mạnh Tùng; Đào Văn Chi; Vũ Trung Tiến; Đỗ Anh Sơn
Tải tệp đính kèm
3 Cấp Cơ sở - T20-10
Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>Trần Thanh Hà<ttha>,Phạm Văn Đông,Lê Thanh Nghị<ltnghi>,Đoàn Thị Nam Phương<dtnphuong>
Tải tệp đính kèm
4 Cấp Cơ sở - T20-22
Nghiên cứu sự hình thành, phát triển diapia sét và mối quan hệ với các tích tụ dầu khí ở khu vực trung tâm bể trầm tích Sông Hồng.
Thời gian thực hiện từ 16/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Lê Ngọc ánh<lnanh>Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Nguyễn Thị Thu Hằng<ntthang>
Tải tệp đính kèm
5 Cấp Cơ sở - T20-36
Giải pháp phát triển du lịch khám phá địa chất gắn trải nghiệm du lịch văn hóa ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 07/07/2021
Đang thực hiện
Đào Thị Tuyết<dttuyet>Nguyễn Bách Thảo<nbthao>,Nguyễn Thi Phương<ntphuong>,Nguyễn Thị Thu Hương<ntthuong01>
6 Cấp Cơ sở - T20-17
Nghiên cứu ảnh hưởng của hỗn hợp phụ gia biến tính đến tính chất của bê tông chất lượng cao hạt mịn sử dụng trong các công trình ven biển và hải đảo
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 30/05/2021
Đang thực hiện
Tăng Văn Lâm<tvlam>Phạm Thị Nhàn<ptnhan>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Bùi Văn Đức<bvduc>
Tải tệp đính kèm
7 Cấp Cơ sở - T20-09
Nghiên cứu giải thuật SfM phục vụ xử lý dữ liệu ảnh UAV trong thành lập mô hình địa hình 3D
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Phạm Văn Hiệp<pvhiep>Dương Anh Quân<daquan>,Nguyễn Danh Đức<ndduc>,Bùi Ngọc Quý<bnquy>
8 Cấp Cơ sở - T20-27
Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán thống kê đa chiều trong xây dựng mạng lưới thăm dò than mỏ Bình Minh, Quảng Ninh.
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Đỗ Mạnh An<dman>Nguyễn Khắc Du<nkdu>,Tạ Thị Toán<tttoan>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>,Hoàng Thị Thoa<htthoa>
Tải tệp đính kèm
9 Cấp Cơ sở - T20-26
Nghiên cứu khả năng ứng dụng giải pháp bơm ép hệ hóa phẩm chất hoạt tính bề mặt – polymer nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho tầng Móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 31/05/2021
Đang thực hiện
Nguyễn Khắc Long<nklong>Nguyễn Tiến Hùng<nthung>,Nguyễn Văn Thành<nvthanh02>,Trương Văn Từ<tvtu>,Đinh Đức Huy
Tải tệp đính kèm
10 Cấp Cơ sở - USTH.SA.01/20-22
Nghiên cứu kết hợp kỹ thuật giao thoa radar và ảnh máy bay không người lái trong quan trắc biến động rừng ngập mặn
Thời gian thực hiện từ 15/05/2020 đến 15/05/2022
Đang thực hiện
Tống Sĩ SơnPhạm Thị Làn<ptlan>,Lê Văn Cảnh<lvcanh>,Phan Thanh Hiền, Phạm Đức Bình,Bùi Văn Tuấn
Tải tệp đính kèm