Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 01/08/2018

Đến: 01/12/2020

2 Trần Thanh Hanh

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Trần Thanh Hanh<tthanh>

17/08/2019

3 Tư tưởng trị nước thời Lê Sơ và ý nghĩa lịch sử của nó

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Ngô Văn Hưởng

Từ: 01/09/2018

Đến: 01/06/2019

4 Bài toán tính toán công trình ngầm hình tròn theo lý thuyết độ tin cậy

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đỗ Ngọc Tú<dntu>

Từ: 01/01/2019

Đến: 31/05/2019

5 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỔNG TRỞ TRONG NGHIÊN CỨU LỚP MẠ TỔ HỢP Ni-TiO2

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>

Từ: 21/05/2019

Đến: 21/05/2019

6 Giải pháp đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử tại Việt Nam

Hướng dẫn SVNCKH

Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>

Từ: 01/10/2018

Đến: 20/05/2019

7 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các chuyên ngành đào tạo của sinh viên tại khoa Kinh tế – QTKD trường Đại học Mỏ – Địa chất

Hướng dẫn SVNCKH

nvthuong

Từ: 19/12/2018

Đến: 20/05/2019

8 Những trở ngại đối với sinh viên khối kỹ thuật học tiếng Anh chuyên ngành tại trường ĐH Mỏ - Địa chất

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Dương Thúy Hường<dthuong01>

Từ: 01/11/2017

Đến: 19/05/2019

9 Một số thủ thuật học từ vựng trong tiếng Anh

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

nttphuc,Nguyễn Thị Thu Phúc<nttphuc>

19/05/2019

10 Nghiên cứu ứng dụng công thức Tofer trong tổng quát hóa các đối tượng dạng đường

Hướng dẫn SVNCKH

Trần Quỳnh An<tqan>

19/05/2019