Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 01/08/2018

Đến: 01/12/2020

2 Nghiên cứu ứng dụng công thức Tofer trong tổng quát hóa các đối tượng dạng đường

Hướng dẫn SVNCKH

Trần Quỳnh An<tqan>

19/05/2019

3 Nghiên cứu hạn hán sử dụng chỉ số lượng mưa tiêu chuẩn (SPI) và hệ thông tin địa lý (GIS)

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>

Từ: 31/10/2018

Đến: 15/05/2019

4 Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>

15/05/2019

5 Ước lượng khoảng cách di chuyển của khối trượt phục vụ đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng do tai biến trượt lở gây ra

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

6 Phân tích an toàn sườn dốc sử dụng mô hình khối 3D và các phương pháp phân loại khối đá

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

7 Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng sắt Làng Mỵ, Văn Chấn, Yên Bái

Hướng dẫn SVNCKH

htthoa

Từ: 03/10/2018

Đến: 30/04/2019

8 Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan vùng Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

nbthao

15/03/2019

9 Hội đồng thẩm định đối vưới 06 dự thảo TCVN về Công trinh quan trắc khí tượng thủy văn

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Ngô Thị Ngọc Hà

12/03/2019

10 Tổng quan sử dụng sợi thép bê tông và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

nvhung

01/03/2019