Các hoạt động khoa học khác




Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 01/08/2018

Đến: 01/12/2020

2 Nghiên cứu ứng dụng công thức Tofer trong tổng quát hóa các đối tượng dạng đường

Hướng dẫn SVNCKH

Trần Quỳnh An<tqan>

19/05/2019

3 Nghiên cứu hạn hán sử dụng chỉ số lượng mưa tiêu chuẩn (SPI) và hệ thông tin địa lý (GIS)

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>

Từ: 31/10/2018

Đến: 15/05/2019

4 Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>

15/05/2019

5 Ước lượng khoảng cách di chuyển của khối trượt phục vụ đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng do tai biến trượt lở gây ra

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

6 Phân tích an toàn sườn dốc sử dụng mô hình khối 3D và các phương pháp phân loại khối đá

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

7 Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng sắt Làng Mỵ, Văn Chấn, Yên Bái

Hướng dẫn SVNCKH

htthoa

Từ: 03/10/2018

Đến: 30/04/2019

8 Nghiên cứu thiết bị cảm biến nghiêng trong TĐCT

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Việt Hà<nvha>

Từ: 01/08/2018

Đến: 15/01/2019

9 Nghiên cứu thực trạng tiêu thụ nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hướng dẫn SVNCKH

pmhai

14/01/2019

10 Áp dụng mô hình xích Markop trong phân tích tướng đá khu vực Hoành Bồ, Quảng Ninh

Hướng dẫn SVNCKH

Khương Thế Hùng<kthung>

Từ: 01/10/2018

Đến: 10/01/2019