Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương dạng rời bao gói (ký hiệu TNR1-31) trên dây chuyền thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao do nhà máy Z131 chủ trì thực hiện
Thời gian thực hiện từ 19/03/2019 đến 04/07/2020
Z131Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
2 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ
Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc nổ ANALCO trên dây chuyền sản xuất thuốc nổ AD1 hiện có của nhà máy Z114
Thời gian thực hiện từ 04/04/2019 đến 04/07/2020
Z114Phạm Văn Hòa<pvhoa>
Tải tệp đính kèm
3 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị
Thời gian thực hiện từ 28/05/2018 đến 21/05/2020
Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Sarah Tweet,Marc LeBlanc,Đặng Đức Nhận
Tải tệp đính kèm
4 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Trung tâm nghiên cứu Môi trường Địa chất
Thời gian thực hiện từ 08/09/2018 đến 31/12/2019
Trần Anh Qu&#226;n<taquan>
Tải tệp đính kèm
5 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật kỳ 1
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/12/2019
Nguyễn Văn Ngọc<nvngoc>
Tải tệp đính kèm
6 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình hoàn thiện khu thể thao K9
Thời gian thực hiện từ 19/09/2016 đến 28/12/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
7 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khoan khảo sát địa chất (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) phục vụ dự án xây dựng trường tiểu học Mai Động trụ sở cũ trường THCS)
Thời gian thực hiện từ 09/05/2018 đến 28/12/2019
Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm
8 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu, thiết lập bản đồ không gian (X-Y-Z) về độ chứa khí mê tan và đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan cho mỏ than Khe Chàm 1
04/12/2019
CT: Nguyễn Cao Khải; TK: Phạm Đức Hưng; PB: Trần Văn Thanh; UV: Trần Trung Tới, Nguyễn Duyên Phong
9 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
Thời gian thực hiện từ 11/11/2019 đến 11/11/2019
Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>
Tải tệp đính kèm
10 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất
07/11/2019
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>