Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
1 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập hồ sơ khảo sát đánh giá chất lượng, tính trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Hồ Khe Đá xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/02/2022
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
2 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật mỏ đất san lấp mặt bằng tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn và xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 19/05/2019 đến 19/05/2021
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
3 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản (đất san lấp) tại khu vự Rừng Làng, thôn Chính Hạ, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Thời gian thực hiện từ 07/03/2019 đến 07/03/2021
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
4 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thăm dò và lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (đất, đá làm vậ liệu san lấp) tại khu vực núi Giá Sơn, núi Hữu Nghị, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 17/01/2019 đến 17/01/2021
ptsinhLê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
Tải tệp đính kèm
5 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện công tác gia công, phân tích mẫu thạch học và khoáng tướng phục vụ đề án "Thăm dò sericit tại khu vực Bản Suối Lềnh, xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La".
Thời gian thực hiện từ 22/10/2018 đến 22/10/2020
Phạm Thị V&#226;n Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
6 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu công nghệ tuyển nổi bùn than bằng dầu biodiezen được sản xuất từ nguồn dầu ăn phế thải
Thời gian thực hiện từ 28/10/2019 đến 15/07/2020
Phạm Thị Nhung<ptnhung>
Tải tệp đính kèm
7 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương học phần kinh tế học cho chương trình học bổ sung kiến thức ngành Quản lý kinh tế
Thời gian thực hiện từ 01/02/2020 đến 15/07/2020
Nguyễn Thị B&#237;ch Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
8 Hướng dẫn SVNCKH
Tính toán thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống phun thuốc trừ sâu tự động
15/07/2020
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
9 Hướng dẫn SVNCKH
Tính toán, xây dựng mô hình máy sấy thóc mini.
15/07/2020
Nguyễn Thanh T&#249;ng<nttung02>
10 Hướng dẫn SVNCKH
Phạm Thị Thanh Loan
Thời gian thực hiện từ 15/03/2020 đến 15/07/2020
Phạm Thị Thanh Loan<pttloan>Nguyễn Minh Hùng