Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
81 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoán sản đối với 26 điểm mỏ cát tại các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội - phục vụ công tác đấu giá khai thác khoáng sản
Thời gian thực hiện từ 27/12/2017 đến 30/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>
Tải tệp đính kèm
82 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập phương an khoan trên mặt đất năm 2018 phục vụ khai thác - Côn ty than Khe Chàm - TKV
Thời gian thực hiện từ 12/03/2018 đến 30/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm
83 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện một phần công việc phục vụ công tác xây dựng thể trọng đất đá nguyên khối tại công ty than Cao Sơn
Thời gian thực hiện từ 08/03/2019 đến 30/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm
84 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện các hạng mục xi cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi tại khu vực Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Thời gian thực hiện từ 16/05/2017 đến 29/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Hà Thành Như<htnhu>
Tải tệp đính kèm
85 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi soi Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TIÊN DU
Thời gian thực hiện từ 04/07/2018 đến 29/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>
Tải tệp đính kèm
86 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khoan khảo sát địa chất (Giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công) phục vụ dự án: Xây dựng trường Tiểu học Mai Động (tại trụ sở cũ trường THCS)
Thời gian thực hiện từ 09/05/2018 đến 29/07/2019
admin(admin)
87 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công thăm dò, trình duyệt báo cáo và nộp lưu trữ; Lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, hồ sơ về môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổng hợp trình xin cấp phép khai thác mỏ talc thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện từ 12/05/2019 đến 29/07/2019
Tô Xuân Bản<txban>Lê Tiến Dũng<ltdung01>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm
88 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện một phần công việc lập báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng than còn lại trong phạm vi giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT-Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 26/04/2018 đến 29/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Tô Xuân Bản<txban>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
Tải tệp đính kèm
89 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thăm dò khoáng sản mỏ mangan Roỏng Tháy xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh và xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng
Thời gian thực hiện từ 17/07/2018 đến 29/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>
Tải tệp đính kèm
90 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi tại khu vực Bản Bằng, xã Tú Đoạn - Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Thời gian thực hiện từ 28/05/2016 đến 29/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>
Tải tệp đính kèm