Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
81 Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An – Nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần Khoáng sản tỉnh Nghệ An

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Phan Thị Thái<ptthai>Nguyễn Thanh Thủy<ntthuy>,Nguyễn Kim Ngân,Phạm Ngọc Tuấn,NGuyễn Thu Hà,Nguyễn Lan Hoàng Thảo

Từ: 01/01/2017

Đến: 18/08/2017

82 "production and decay of Higgs in the Randall-Sundrum model at hight energy colliders",

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Bùi Thị Hà GiangNguyễn Thị Hậu<nthau>,Đặng Văn Soa,Đào Thị Lệ Thủy

03/08/2017

83 Thành lập và sử dụng bản đồ du lịch

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Bùi Ngọc Quý<bnquy>

17/07/2017

84 Đánh giá công tác truyền thông của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hướng dẫn SVNCKH

Lê Đình Chiều<ldchieu>

18/05/2017

85 Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn SVNCKH

pmhai

14/05/2017

86 Lập trình game trong android

Hướng dẫn SVNCKH

Đặng Hữu Nghị<dhnghi>

Từ: 01/10/2016

Đến: 01/04/2017

87 Thẩm tra thiết kế cơ sở Dự án cải tạo và mở rộng khai thác lộ thiên khu Tây Khe sim - Tcty Đông bắc

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Chưa rõ tên

29/11/2016

88 Nghiên cứu và đánh giá các tiêu chí ảnh hưởng tới công tác trắc địa trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đào Văn Khánh<dvkhanh>

Từ: 25/11/2016

Đến: 25/11/2016

89 Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Trần Tuấn Minh<ttminh>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Viết Định

15/08/2016

90 Hóa học đại cương

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Công Tiến Dũng<ctdung>,Vũ Kim Thư<vkthu>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,...

01/06/2016