Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
81 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Những nhân tố chủ quan góp phần hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh
26/06/2020
L&#234; Thị Yến<ltyen>
82 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Xây dựng giải pháp tăng cường văn hóa an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 20/04/2020 đến 25/06/2020
Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Đồng Thị Bích<dtbich>,Phan Thị Thùy Linh<pttlinh>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>,Đặng Huy Thái<dhthai>,Nguyễn Đức Thắng<ndthang>,Nguyễn Thị Hường<nthuong>,Lê Văn Chiến<lvchien>
Tải tệp đính kèm
83 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Phương pháp lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường
25/06/2020
Nguyễn Thị Cúc<ntcuc01>Nguyễn Văn Dũng<nvdung>,Đào Đình Thuần<ddthuan>,Nguyễn Văn Bình<nvbinh02>,Phan Thị Mai Hoa<ptmhoa>
84 Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia
Hướng dẫn đội tuyển MOS quốc gia
Thời gian thực hiện từ 14/05/2020 đến 25/06/2020
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>Đặng Quốc Trung<dqtrung>
85 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu về phương pháp tuyển điện
Thời gian thực hiện từ 01/05/2020 đến 25/06/2020
Phạm Văn Luận<pvluan>
Tải tệp đính kèm
86 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu lựa chọn các phương án vận chuyển vật liệu đào khi thi công hầm bằng máy đào hầm TBM
Thời gian thực hiện từ 25/11/2019 đến 24/06/2020
Vũ Minh Ngạn<vmngan>
87 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Giáo trình thí nghiệm vật lý đại cương
23/06/2020
Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Đinh Văn Thiên<dvthien>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Trần Thị Hà<ttha01>
Tải tệp đính kèm
88 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Nghiên cứu chỉ số đô thị trong chiết tách đất trống và đất xây dựng Khu vực Hà Nội từ ảnh vệ tinh Landsat 8
Thời gian thực hiện từ 10/08/2019 đến 23/06/2020
Lê Thị Thu Hà<lttha>
89 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực TP Hồ Chí Minh bằng công nghệ viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/10/2019 đến 23/06/2020
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Tải tệp đính kèm
90 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lựa chọn ý tưởng khởi sự kinh doanh
Thời gian thực hiện từ 20/12/2019 đến 23/06/2020
Nguyễn Văn Thưởng<nvthuong>