Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 01/08/2018

Đến: 01/12/2020

2 Nghiên cứu ứng dụng công thức Tofer trong tổng quát hóa các đối tượng dạng đường

Hướng dẫn SVNCKH

Trần Quỳnh An<tqan>

19/05/2019

3 Ước lượng khoảng cách di chuyển của khối trượt phục vụ đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng do tai biến trượt lở gây ra

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

4 Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>

15/05/2019

5 Phân tích an toàn sườn dốc sử dụng mô hình khối 3D và các phương pháp phân loại khối đá

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

6 Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng sắt Làng Mỵ, Văn Chấn, Yên Bái

Hướng dẫn SVNCKH

htthoa

Từ: 03/10/2018

Đến: 30/04/2019

7 Le rôle des gaz naturels dans la transition esneergetique en Asie

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Lê Minh Thống<lmthong>

22/04/2019

8 Tìm hiểu thuật toán định vị tuyệt đối chính xác PPP

Hướng dẫn SVNCKH

ngtrong

Từ: 23/10/2018

Đến: 20/04/2019

9 Xu hướng truyền thông markting của các doanh nghiệp trong thời đại công nghệ 4.0

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

ntha

18/04/2019

10 Nghiên cứu hoạt động truyền thông thương hiệu của một số nhãn hiệu thời trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn SVNCKH

ntha

10/04/2019