Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc nổ ANALCO trên dây chuyền sản xuất thuốc nổ AD1 hiện có của nhà máy Z114

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ

Z114Phạm Văn Hòa<pvhoa>

Từ: 04/04/2019

Đến: 04/07/2020

2 Nghiên cứu chế tạo thuốc nổ nhũ tương dạng rời bao gói (ký hiệu TNR1-31) trên dây chuyền thuốc nổ nhũ tương chất lượng cao do nhà máy Z131 chủ trì thực hiện

Tải tệp đính kèm...

Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Bộ

Z131Phạm Văn Hòa<pvhoa>

Từ: 19/03/2019

Đến: 04/07/2020

3 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nước mặt và nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp kỹ thuật đồng vị

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>Sarah Tweet,Marc LeBlanc,Đặng Đức Nhận

Từ: 28/05/2018

Đến: 21/05/2020

4 Thăm dò và lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (đất san lấp) tại khu vực Khe Cô Tư, thôn Kép 11, xã Hương Sơn, thôn 20 và 21, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>

Từ: 26/04/2019

Đến: 26/04/2020

5 Báo cáo học thuật kỳ 1

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Văn Ngọc<nvngoc>

Từ: 01/08/2018

Đến: 31/12/2019

6 Huấn luyện đội hội thao dân quân tự vệ Nhà trường tham gia thi đấu Hội thao lực lượng dân quân tự vệ cấp quận từ năm 2002-2018

Huấn luyện đội đại biểu của Trường tham gia các giải đấu ngoài Trường (áp dụng với bộ môn Giáo dục thể chất và khoa Giáo dục quốc phòng)

Phạm C&#244;ng T&#250;<pctu>

Từ: 01/08/2019

Đến: 30/09/2019

7 Gia công phân tích mẫu

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 20/08/2018

Đến: 10/09/2019

8 Chế tạo than sinh học từ bã mía và răm mảnh vụn gỗ keo dùng cho tổng hợp xúc tác axit rắn

Tải tệp đính kèm...

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>

30/08/2019

9 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo tời kéo sử dụng búa khoan hơi trong hầm lò

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Đinh Văn Chiến; UV: Nguyễn Văn Xô

17/08/2019

10 Nghiên cứu thiết kế, tời cáp treo chở người trong đường lò hẹp

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Đinh Văn Chiến; UV: Nguyễn Văn Xô

17/08/2019