Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
71 Xây dựng mô hình Trung tâm Điều hành sản xuất phù hợp với điều kiện sẩn xuất chế biến than tại CTCP Than Hà lầm. Tổng giá trị hợp đồng 218,784

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Chưa rõ tên

29/03/2018

72 Một số thuật toán tính toán Vector chuyển động (Motion Vector) trong nén dữ liệu Video.

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đặng Văn Nam<dvnam>

01/01/2018

73 "Khoán chi phí lao động thường trực SCTX tại các công trường, phân xưởng - CTCP Than Hà lầm.

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Chưa rõ tên

Từ: 07/07/2017

Đến: 31/12/2017

74 SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT ĐỂ DỰ BÁO NỒNG ĐỘ CỦA CHẤT Ô NHIỄM TRONG NGUỒN NƯỚC

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

26/12/2017

75 Mã số: T17-08

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở

CT: Vũ Thị Minh Hồng; TK: Lê Thị Phương Thảo; PB: Vũ Kim Thư; UV: Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi

Từ: 10/12/2017

Đến: 10/12/2017

76 Xác định dị thường trọng lực biển bằng số liệu đo cao vệ tinh

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Văn Sáng<nvsang>

29/11/2017

77 Đào tạo, bồi dưỡng khóa "Quản lý điều hành mỏ và chỉ huy sản xuất"

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Nguyễn Phụ Vụ

28/11/2017

78 Thẩm tra thiết kế cơ sở Dự án khai thác lộ thiên Khu Khe hùm Bù lù - Mỏ Tân lập, Công ty Khai thác khoáng sản - Tcty Đông bắc

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Chưa rõ tên

10/11/2017

79 Geo-spatial technologies and Earth resources

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Quốc Long<nqlong>Phạm Thị Làn<ptlan>,Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Khương Thế Hùng<kthung>,Lê Thị Thu Hà<lttha>,La Phú Hiến

10/10/2017

80 Nghiên cứu hiện trạng và diễn biến xâm nhập mặn vùng ven biển phía nam đồng bằng bắc bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

26/09/2017