Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
71 Tính chất của tập hút toàn cục đối với phương trình khuếch tán

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hiền<nthien>

Từ: 01/07/2018

Đến: 10/07/2019

72 Phạm Thị Nhàn

Hướng dẫn SVNCKH

Phạm Thị Nhàn<ptnhan>

Từ: 23/10/2018

Đến: 10/07/2019

73 Tính trữ lượng tiềm năng và trữ lượng phát hiện các cấu tạo Quýt -A, Quýt - F, C, E-F lô 12/11

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Nguyễn Thị Minh Hồng<ntmhong>Ngô Thị Kim Chi<ntkchi>,Nguyễn Hữu Hiệp<nhhiep>,Nguyễn Quốc Hưng<nqhung>,Phan Văn Bình<pvbinh>,Trần Danh Hùng<tdhung01>,Bùi Thị Ngân<btngan>,Phạm Văn Tuấn<pvtuan>,Vũ Anh Đạo<vadao>,Kiều Duy Thông<kdthong>,ttluc ,Nguyễn Minh Hòa<nmhoa01>,Phạm Trung Kiên<ptkien>,Trần Ngọc Tuân<tntuan>,Dương Thị Tuyết Nhung<dttnhung>

Từ: 05/02/2019

Đến: 10/07/2019

74 Các dạng đồ thị đặc biệt

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hiền<nthien>

Từ: 01/02/2019

Đến: 10/07/2019

75 Nghiên cứu ảnh hưởng tham số của neo đến biến dạng khối đá xung quanh đường lò bằng phương pháp số

Hướng dẫn SVNCKH

Đào Viết Đoàn<dvdoan>

Từ: 10/10/2018

Đến: 10/07/2019

76 Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt

Tải tệp đính kèm...

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Xem trang web...

Đặng Trung Thành<dtthanh>Đặng Văn Quân

Từ: 01/08/2018

Đến: 10/07/2019

77 Thẩm tra thiết kế cơ sở Dự án khai thác lộ thiên cải tạo nâng công suất mỏ Tây Lộ Trí

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

L&#234; Văn Quyển<lvquyen>

Từ: 24/05/2018

Đến: 10/07/2019

78 Thăm dò và lập dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ (đất san lấp) tại khu vực Rừng Làng, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 07/03/2019

Đến: 10/07/2019

79 Lập đề án thăm dò, thi công và lập báo cáo thăm dò mỏ sét làm gạch, ngói thuộc địa phận thôn Đông Kỳ, xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phan Văn Bình<pvbinh>

Từ: 01/03/2018

Đến: 10/07/2019

80 An ninh con người và an ninh con người ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Bùi Thị Thùy Dương<bttduong>

Từ: 06/06/2019

Đến: 10/07/2019