Các hoạt động khoa học khác
Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
71 Nghiên cứu trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhật Bản và bài học cho các doanh nghiệp Việt Nam

Hướng dẫn SVNCKH

pmhai

14/05/2017

72 Lập trình game trong android

Hướng dẫn SVNCKH

Đặng Hữu Nghị<dhnghi>

Từ: 01/10/2016

Đến: 01/04/2017

73 Thẩm tra thiết kế cơ sở Dự án cải tạo và mở rộng khai thác lộ thiên khu Tây Khe sim - Tcty Đông bắc

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Chưa rõ tên

29/11/2016

74 Nghiên cứu và đánh giá các tiêu chí ảnh hưởng tới công tác trắc địa trong điều kiện khí hậu nhiệt đới

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Đào Văn Khánh<dvkhanh>

Từ: 25/11/2016

Đến: 25/11/2016

75 Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Trần Tuấn Minh<ttminh>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Viết Định

15/08/2016

76 Hóa học đại cương

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Công Tiến Dũng<ctdung>,Vũ Kim Thư<vkthu>Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>,...

01/06/2016

77 Các phương pháp chuẩn bị đất đá bằng cơ giới trong khai thác mỏ lộ thiên

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Bùi Xuân Nam<bxnam>

25/05/2016

78 An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất),

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Bùi Xuân Nam<bxnam>Đặng Vũ Chí<dvchi02>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Nguyễn Đức Khoát<ndkhoat>,Hoàng Tuấn Chung

25/05/2016

79 Adaptation saves lives! Transferring excellence in occupational safety and health management from German to Southeast Asian mining (2nd edition)

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Thị Hoài Nga<nthnga>Jürgen Kretschmann

01/11/2015

80 Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ

Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Bùi Xuân Nam<bxnam>Nguyễn Văn Sáng, Trần Văn Dũng, Trần Khắc Hùng, Phạm Thái Hợp

14/07/2015