Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
71 Hướng dẫn SVNCKH
Tìm hiểu thực trạng sử dụng internet banking của khách hàng tại ngân hàng BIDV chi nhánh Cầu Giấy
29/06/2020
Phạm Thu Hương<pthuong>
72 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nhu cầu quản trị tri thức trong các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Vinacomin
29/06/2020
Phạm Thị Nguyệt<ptnguyet>
73 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
MỘT SỐ XU HƯỚNG MỚI CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
29/06/2020
Đ&#224;o Anh Tuấn<datuan>
Tải tệp đính kèm
74 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giới thiệu công tác lập quy hoạch sử dụng đất theo Luật quy hoạch
29/06/2020
Trần Xuân Miễn<txmien>
75 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Cơ hội và thách thức đối với kế toán viên trong thời đại công nghệ 4.0
29/06/2020
Phạm Thu Hương<pthuong>
76 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Các hình thức của Digital Marketing trong kinh doanh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 29/06/2020
Phan Thị Th&#249;y Linh<pttlinh>
77 Hướng dẫn SVNCKH
Định giá cổ phiếu công ty cổ phần than Hà Lầm
29/06/2020
Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>
78 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số lỗi thông thường khi sử dụng câu điều kiện trong tiếng Anh
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 28/06/2020
Nguyễn Thị Thu Ph&#250;c<nttphuc>
79 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường
Áp dụng việc dạy tiếng Anh như là một ngôn ngữ quốc tế cho sinh viên treuowngf Đại học Mỏ - Địa chất
28/06/2020
Đặng Thanh Mai<dtmai>
Tải tệp đính kèm
80 Hướng dẫn SVNCKH
Đặc điểm hình thành và quy luật phân bố của Gas hydrate
28/06/2020
Lê Ngọc ánh<lnanh>nguyễn Đình Đức, Nguyễn Duy Đại