Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
71 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng yêu cầu kỹ thuật về thiết bị điện có dạng bảo vệ an toàn tia lửa i TCVN10888-11 và có dạng bảo vệ tăng cường tin cậy e TCVN10888-7 thuộc bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN1088
09/08/2019
Viên KHCN MỏĐỗ Như ý<dny>
72 Tham gia Hội đồng tư vấn tuyển chọn 1 đề tài KHCN cấp Nhà nước
Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy định kỹ thuật an toàn, yêu cầu quản lý đối với máy phát điện phòng nổ dùng trong hầm lò
09/08/2019
Cục an toànĐỗ Như ý<dny>
73 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống khắc phục nhanh sự cố tăng/giảm điện áp ngắn hạn chu phụ tải
08/08/2019
CT: GS.TS Lê Hùng Lân; UV: Đỗ Như ý
74 Hướng dẫn SVNCKH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM TRONG ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG KHOÁNG SẢN THIẾC GỐC KHU VỰC MA TY – DU LONG, NINH THUẬN.
Thời gian thực hiện từ 01/09/2018 đến 06/08/2019
Bùi Thanh Tịnh<bttinh>
75 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ kết hợp xúc tác quang MOF-compozit trong điều kiện ánh sáng tự nhiên
05/08/2019
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
76 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Synthesis, characterization and Ampyrone drug release behavior of Magnetite nanoparticles/2,3-dialdehyde Cellulose-6-Phosphate Composite
04/08/2019
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
77 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Công nghệ đo đạc biển
Thời gian thực hiện từ 30/07/2018 đến 02/08/2019
Dương Vân Phong<dvphong>
78 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Quét laser mặt đất – Công nghệ địa không gian trong công nghiệp khoáng sản
31/07/2019
Nguyễn Viết Nghĩa<nvnghia>,Vũ Quốc Lập,Nguyễn Quốc Long<nqlong>,Phạm Thị Làn<ptlan>,Phạm Văn Chung<pvchung>,ntthuong
Tải tệp đính kèm
79 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện một phần công việc phục vụ công tác xây dựng thể trọng đất đá nguyên khối tại công ty than Cao Sơn
Thời gian thực hiện từ 08/03/2019 đến 30/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>
Tải tệp đính kèm
80 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Đồi Mươi và Rừng Nghè, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng. huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
Thời gian thực hiện từ 05/09/2017 đến 30/07/2019
Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
Tải tệp đính kèm