Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
21 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ảnh hưởng của nồng độ tiền chất lên tính chất của vật liệu nano ZnO
08/01/2020
Trần Thị Hà<ttha01>
22 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Khảo sát tính chất của vật liệu ZnO với các điện cực khác nhau
08/01/2020
Trần Thị Hà<ttha01>
23 Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường
Porous SiO2@ SiC Core-Shell nanospheres Functionalized with an Amino Hybrid of WO3 as an Oxidative Desulfurization Catalyst
06/01/2020
Phạm Xu&#226;n N&#250;i<pxnui>
Tải tệp đính kèm
24 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
TRAO ĐỔI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
06/01/2020
Nguyễn Đức Thắng<ndthang>
Tải tệp đính kèm
25 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu đặc điểm hình thành và phát triển lũ quét làm cơ sở khoa học định hướng khai thác kinh tế lãnh thổ. Lấy ví dụ cho huyện Sơn Động, Bắc Giang.
03/01/2020
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>
26 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu chế tạo vật liệu BiFeO3 pha tạp và thử nghiệm ứng dụng cho thiết bị chuyển đổi cơ - điện
01/01/2020
CT: vbd; PB: ldtuyen
27 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số vấn đề về an toàn và bảo mật trong thương mại điện tử
Thời gian thực hiện từ 01/09/2019 đến 31/12/2019
Lê Văn Chiến<lvchien>
28 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số vấn đề về hóa đơn điện tử
Thời gian thực hiện từ 15/09/2019 đến 31/12/2019
Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>
29 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Báo cáo học thuật kỳ 1
Thời gian thực hiện từ 01/08/2018 đến 31/12/2019
Nguyễn Văn Ngọc<nvngoc>
Tải tệp đính kèm
30 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
31/12/2019
CT: TS. Trần Bảo Việt; PB: Phạm Đức Thọ