Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
21 Thực hiện một phần công việc phục vụ công tác xây dựng thể trọng đất đá nguyên khối tại công ty than Cao Sơn

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Tiến Dũng<ltdung01>Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>,Đặng Thị Vinh<dtvinh>

Từ: 08/03/2019

Đến: 30/07/2019

22 Lập đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoán sản đối với 26 điểm mỏ cát tại các sông trên địa bàn thành phố Hà Nội - phục vụ công tác đấu giá khai thác khoáng sản

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>

Từ: 27/12/2017

Đến: 30/07/2019

23 Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Đồi Mươi và Rừng Nghè, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng. huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 05/09/2017

Đến: 30/07/2019

24 Lập phương an khoan trên mặt đất năm 2018 phục vụ khai thác - Côn ty than Khe Chàm - TKV

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Tiến Dũng<ltdung01>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>

Từ: 12/03/2018

Đến: 30/07/2019

25 Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi soi Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG TIÊN DU

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>

Từ: 04/07/2018

Đến: 29/07/2019

26 Khoan khảo sát địa chất (Giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công) phục vụ dự án: Xây dựng trường Tiểu học Mai Động (tại trụ sở cũ trường THCS)

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

admin(admin)

Từ: 09/05/2018

Đến: 29/07/2019

27 Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi tại khu vực Bản Bằng, xã Tú Đoạn - Khuất Xá, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Nguyễn Trung Thành<ntthanh03>

Từ: 28/05/2016

Đến: 29/07/2019

28 Thực hiện các hạng mục xi cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi tại khu vực Tân Liên, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Hà Thành Như<htnhu>

Từ: 16/05/2017

Đến: 29/07/2019

29 Thăm dò khoáng sản mỏ mangan Roỏng Tháy xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh và xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>

Từ: 17/07/2018

Đến: 29/07/2019

30 Thực hiện một phần công việc lập báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng than còn lại trong phạm vi giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT-Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Lê Tiến Dũng<ltdung01>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Tô Xuân Bản<txban>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 26/04/2018

Đến: 29/07/2019