Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
21 Ước lượng khoảng cách di chuyển của khối trượt phục vụ đánh giá khu vực chịu ảnh hưởng do tai biến trượt lở gây ra

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

22 Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Duyên Phong<ndphong>

15/05/2019

23 Tác động của thương mại điện tử tới quản trị logistics

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hường<nthuong>

Từ: 07/01/2019

Đến: 15/05/2019

24 Vật liệu Cu2O phủ Ag

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

ttha01

15/05/2019

25 Experiences from Toyota motor Vietnam

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hường<nthuong>

Từ: 28/09/2018

Đến: 15/05/2019

26 Nghiên cứu tính liều cơ thể từ nguồn gamma nhiễm bẩn trong đất tại khu vực xã Nậm Púng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Văn Dũng<nvdung>

15/05/2019

27 Phân tích an toàn sườn dốc sử dụng mô hình khối 3D và các phương pháp phân loại khối đá

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Quốc Phi<nqphi>

15/05/2019

28 Ứng dụng mô hình i/o trong dự báo về nhu cầu Công nhân sản xuất cho các doanh nghiệp Khai thác mỏ hầm lò khu vực Quảng Ninh

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Đức Thắng<ndthang>

Từ: 01/10/2018

Đến: 15/05/2019

29 Khảo sát tổng quan Công nghệ địa chất công trình - địa kỹ thuật mới cho không gian ngầm

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nhữ Việt Hà<nvha02>

Từ: 10/01/2009

Đến: 14/05/2019

30 Trần Văn Độ

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

tvdo

14/05/2019