Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
51 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hoàn thiện tên gọi và ký hiệu các chỉ tiêu kinh tế trong các giáo trình, tài liệu chuyên môn của Khoa Kinh tế-QTKD
Thời gian thực hiện từ 30/06/2019 đến 01/07/2020
Đặng Huy Thái<dhthai>Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>
Tải tệp đính kèm
52 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Xây dựng đề cương hướng dẫn thực tập nghiệp vụ cho sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng
01/07/2020
Ph&#237; Thị Kim Thư<ptkthu>
Tải tệp đính kèm
53 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
” Xây dựng Trung đội tự quản trong quản lý trong giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn”
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 01/07/2020
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
54 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng bạo lực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 30/06/2020
Nguyễn Thị Kim Dung<ntkdung>
55 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Tìm hiểu thực trạng công tác kế hoạch tại các doanh nghiệp công nghiệp mỏ thuộc TKV
30/06/2020
L&#234; Đ&#236;nh Chiều<ldchieu>
56 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
MỘT SỐ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ẢNH HƯỞNG TỚI LẠM PHÁT
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
Vũ Thị Hiền<vthien>
57 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Lớp mạ tổ hợp Ni/TiO2 tạo bởi dòng xung
30/06/2020
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
Tải tệp đính kèm
58 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Hợp chất Fe(VI): điều chế và khả năng ứng dụng
30/06/2020
Lê Thị Phương Thảo<ltpthao>
Tải tệp đính kèm
59 Hướng dẫn SVNCKH
Tác động của nhóm tham khảo đến hành vi lựa chọn trung tâm học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 30/10/2019 đến 30/06/2020
Vũ Thị Hiền<vthien>
Tải tệp đính kèm
60 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng trang thông tin điện tử nội bộ và dịch vụ mạng xã hội vào dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Khoa Giáo dục quốc phòng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2020 đến 30/06/2020
Trần Bắc Bộ<tbbo>
Tải tệp đính kèm