Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
51 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nghiên cứu các giải pháp khoa học, công nghệ hạn chế xâm nhập mặn đối với các tầng chứa nước ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ứng dụng thí điểm cho công trình cụ thể trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
14/12/2019
CT: Trần Duy Kiều; PCT: Nguyễn Bá Dũng; PB: Nguyễn Bách Thảo
52 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số kết quả nghiên cứu về trường trọng lực toàn cầu
13/12/2019
Nguyễn Văn Sáng<nvsang>
Tải tệp đính kèm
53 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu, thiết lập bản đồ không gian (X-Y-Z) về độ chứa khí mê tan và đề xuất giải pháp phòng ngừa cháy nổ khí mê tan cho mỏ than Khe Chàm 1
04/12/2019
CT: Nguyễn Cao Khải; TK: Phạm Đức Hưng; PB: Trần Văn Thanh; UV: Trần Trung Tới, Nguyễn Duyên Phong
54 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Mô hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận
Thời gian thực hiện từ 11/11/2019 đến 11/11/2019
Nguyễn Mai Hoa<nmhoa>
Tải tệp đính kèm
55 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu tính toán hệ tương tác kết cấu chống đường hầm tiết diện nhỏ với khối đất
07/11/2019
Nguyễn Duyên Phong<ndphong>
56 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò
06/11/2019
CT: TS Nguyễn Huy Hoàn; UV: Đỗ Như ý
57 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Ứng dụng kíp điện tử trong khai thác quặng
05/11/2019
Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>
Tải tệp đính kèm
58 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)
Nghiên cứu lựa chọn kết quả chống thép linh hoạt hợp lý cho các đường lò đá cơ bản trong điều kiện vỉa dầy và góc dốc lớn, áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Uông Bí, Quảng Ninh
30/10/2019
CT: Võ Trọng Hùng; TK: Nguyễn Thạc Khánh; PB: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Viết Định; UV: Nguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Bình, Nguyễn Quang Huy
59 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Phương pháp giảng dạy ESP Tuyển khoáng
Thời gian thực hiện từ 23/10/2019 đến 23/10/2019
Nguyễn Ngọc Ph&#250;<nnphu>
Tải tệp đính kèm
60 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nâng cao kỹ năng nghe nói thông qua bộ phim "Taking flight"
23/10/2019
L&#234; Thị Th&#250;y H&#224;<lttha01>
Tải tệp đính kèm