Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
51 Khởi nghiệp kinh doanh tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Hướng dẫn SVNCKH

pmhai

14/05/2018

52 Vận dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích ảnh hưởng của tự do hóa thương mại tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Hướng dẫn SVNCKH

Vũ Diệp AnhLê Thị Loan,Nguyễn Vân Chi,Lê Phương Thảo

04/05/2018

53 Tìm hiểu hoạt động kiểm toán tài nguyên khoáng sản của Kiểm toán Nhà nước

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

bttthuy

02/05/2018

54 Nghiên cứu ứng xử phi tuyến của khung thép phẳng

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>

01/05/2018

55 Nghiên cứu sự làm việc của khung bê tông cốt thép có xét đến sự hình thành khớp dẻo

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>

01/05/2018

56 Đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam và phương hướng hoàn thiện

Hướng dẫn SVNCKH

bttthuy

30/04/2018

57 Ảnh hưởng của nhiệt độ lên trạng thái ngưng tụ exciton trong mô hình Falicov-Kimball mở rộng có xét đến tương tác điện tử - phonon

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hậu<nthau>

26/04/2018

58 "Quá trình sinh Higgs và U-hạt trong mô hình Randall - sundrum",

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Hậu<nthau>Lê Như Thục

26/04/2018

59 Hướng dẫn đội tuyển Olympic Vật lý

Hướng dẫn đội tuyển Olympic cấp Quốc gia

Chưa rõ tênHồ Quỳnh Anh<hqanh>,Trần Thanh Hà<ttha>,Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>,Nguyễn Thị Hậu<nthau>,Đào Việt Thắng<dvthang>,Đinh Văn Thiên<dvthien>,Nguyễn Thị Diệu Thu<ntdthu>,Phạm Thị Trang<pttrang>,Tống Bá Tuấn<tbtuan>,Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>,Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>

24/04/2018

60 Xây dựng chương trình sắp xếp thời khóa biểu trường Mỏ địa chất

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Đặng Hữu Nghị<dhnghi>

Từ: 01/10/2017

Đến: 01/04/2018