Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
51 Nghiên cứu hoạt động truyền thông thương hiệu của một số nhãn hiệu thời trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn SVNCKH

ntha

10/04/2019

52 Ô nhiễm hữu cơ môi trường nước hệ thống sông Đáy - Nhuệ: hiện trạng và nguyên nhân

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký trực tiếp về Trường

Phạm Thị Việt TrinhHoàng Phương Thảo Trần Quyết Thắng Nguyễn Tuấn Tú Nguyễn Hoài Nam

Từ: 01/09/2018

Đến: 01/04/2019

53 Một số giải pháp giúp cho sinh viên hứng thú khi học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

hxtruong

01/04/2019

54 Đánh giá mức độ phì dưỡng của một số hồ ngoại thành Hà Nội

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Mạnh CươngHoàng Hoàng Thanh Bình Nguyễn Thị Mỹ Hằng Nguyễn Đức Thắng Phí Thu Thủy

Từ: 01/09/2018

Đến: 01/04/2019

55 Nghiên cứu chế độ công tác phù hợp cho doanh nghiệp khai thác than hầm lò tại Việt Nam

Biên soạn sách chuyên khảo là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học

Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>Nguyễn Duy Lạc<ndlac>,Đặng Huy Thái<dhthai>,Nguyễn Văn Bưởi<nvbuoi>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>,Lê Đình Chiều<ldchieu>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Lê Thị Thu Hường<ltthuong>,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>,Lê Văn Chiến<lvchien>

29/03/2019

56 Nghiên cứu sử dụng công nghệ Tường đinh đất trong gia cố mái dốc công trình

Hướng dẫn SVNCKH

Hoàng Đình Phúc<hdphuc>

29/03/2019

57 Đánh giá khả năng tự bảo vệ tầng chứa nước khe nứt phun trào bazan vùng Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk

Phản biện 1 bài báo đăng trên tạp chí của Trường

nbthao

15/03/2019

58 Hội đồng thẩm định đối vưới 06 dự thảo TCVN về Công trinh quan trắc khí tượng thủy văn

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Ngô Thị Ngọc Hà

12/03/2019

59 HIỆN TRẠNG PHÁT SINH, THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

nmhoa

Từ: 01/03/2019

Đến: 01/03/2019

60 Tổng quan sử dụng sợi thép bê tông và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

nvhung

01/03/2019