Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
31 Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước
Nghiên cứu địa tầng - trầm tích và địa mạo Pliocen - Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận. Mã số: KC.09.30/16-20
Thời gian thực hiện từ 09/01/2020 đến 08/07/2020
CT: Đỗ Đình Toát; TK: Nguyễn Khắc Du; UV: Nguyễn Địch Dỹ Tải tệp đính kèm
32 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Sử dụng video clip trong dạy từ vựngTiếng Anh chuyên ngành
Thời gian thực hiện từ 01/06/2020 đến 08/07/2020
Vũ Thái Linh
33 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ứng dụng của học máy (Machine Learning) dự đoán khả năng mắc bệnh tim mạch của những bệnh nhân bị chứng đau ngực
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Nguyễn Thùy Dương<ntduong01>
34 Hướng dẫn SVNCKH
Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống phun sương cho giàn hoa lan ứng dụng công nghệ IoT.
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Nguyễn Duy Huy<ndhuy>
35 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng chuyển từ giọng nói sang văn bản (Speech to Text) sử dụng thư viện SpeechRecognition và pyaudio
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Nông Thị Oanh<ntoanh>
36 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu các phương pháp tiền xử lý dữ liệu văn bản và áp dụng cho tập hợp dữ liệu lớn các nhận xét (Comment) trên Twitter
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Nguyễn Thị Phương Bắc<ntpbac>
37 Hướng dẫn SVNCKH
' NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG TỰ ĐẦM CHO MỘT SỐ CẤU KIỆN CHỊU LỰC TRONG KẾT CẤU KHUNG NHÀ NHIỀU TẦNG";
07/07/2020
Nguyễn Xu&#226;n M&#227;n<nxman>
38 Hướng dẫn SVNCKH
Xây dựng ứng dụng điểm danh sinh viên trên thiết bị di động.
Thời gian thực hiện từ 01/10/2019 đến 07/07/2020
Lê Hồng Anh<lhanh>
39 Hướng dẫn SVNCKH
Xây dựng hệ thống thông minh hỗ trợ chăm sóc cây trồng
07/07/2020
Trần Thị Thu Thúy<tttthuy>
40 Hướng dẫn SVNCKH
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Olga trong ổn định dòng chảy đường ống vận chuyển dầu tại mỏ Bạch Hổ
07/07/2020
Nguyễn Khắc Long<nklong>
Tải tệp đính kèm