Các hoạt động khoa học khác

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
31 Ứng dụng kíp điện tử trong khai thác quặng

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>

02/01/2019

32 Giản đồ pha của trạng thái ngưng tụ exciton trong dichalcogenide kim loại chuyển tiếp

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

dthhaiPhan Van Nham

Từ: 30/07/2018

Đến: 27/12/2018

33 ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA TẦNG CHỨA NƯỚC LỖ HỔNG HOLOCEN SỬ DỤNG KHÍ NÉN (PNEUMATIC SLUG TEST – PST).

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Bách Thảo<nbthao>

Từ: 26/11/2018

Đến: 26/12/2018

34 Nghiên cứu xây dựng mô hình thu và lưu giữ nước phục vụ cấp nước sạch hiệu quả cho vùng khô hạn khan hiếm nước Ninh Thuận – Bình Thuận

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: aa; PB: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

35 Nghiên cứu đề xuất mô hình khai thác bền vững thấu kính nước nhạt trong các cồn cát ven biển phục vụ cấp nước sinh hoạt cho các vùng khan hiếm nước khu vực Bắc Trung Bộ

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: bb; PB: Vũ Thành Tâm, Nguyễn Văn Đản; UV: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

36 NNghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trungghiên cứu xây dựng phần mềm mô hình phần tử hữu hạn mô phỏng chuyển động và lan truyền các chất ô nhiễm và nhiễm mặn trong môi trường nước dưới đất - Ứng dụng cho khu vực ven biển miền Trung

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Nhà nước

CT: Trần Tân An; UV: Nguyễn Bách Thảo

26/12/2018

37 Nghiên cứu sử dụng dữ liệu ảnh chụp UAV thành lập bản đồ 3D khu dự án Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hướng dẫn SVNCKH

Bùi Ngọc Quý<bnquy>

Từ: 30/04/2019

Đến: 24/12/2018

38 HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI CÁC LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Bùi Thị Thu Thủy<bttthuy>Nguyễn Thị Kim Oanh<ntkoanh>,Đào Anh Tuấn<datuan>,Vũ Trung Tiến<vttien>,Phạm Đức Hưng<pdhung>,Phạm Kiên Trung<pktrung>,Nguyễn Thị Bích Ngọc<ntbngoc>,Nguyễn Thị Bích Phượng<ntbphuong>,Nguyễn Ngọc Khánh<nnkhanh>,Nguyễn Tiến Hưng<nthung01>,Phạm Thị Hồng Hạnh<pthhanh>,Phạm Minh Hải<pmhai>,Lưu Thị Thu Hà<lttha02>

Từ: 28/09/2018

Đến: 20/12/2018

39 Dự báo quá trình biến đổi cơ học khi xây dựng thân hầm Metro thành phố Hà Nội

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

dnthai

20/12/2018

40 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị trong điều tra đánh giá tài nguyên nước, áp dungjv ùng đồng bằng Gio Linh, Quảng Trị

Tham gia Hội đồng nghiệm thu 1 đề tài NCKH cấp Bộ, Tỉnh (Thành phố)

CT: Trần Bình Trọng; PCT: Nguyễn Thạc Cường; UV: Nguyễn Bách Thảo

17/12/2018