Các hoạt động khoa học khác

STT Tên Loại hoạt động Chủ nhiệm/ Tác giả/ Hướng dẫn chính Thời gian Xem
31 Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển chỉnh lưu công suất bằng vi điều khiển nhằm nâng cao kiến thức chuyên ngành

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Phan Minh Tạo<pmtao>

Từ: 01/11/2018

Đến: 15/07/2019

32 Thiết kế hệ thống điều khiển giám sát không dây trong công nghiệp ứng dụng công nghệ lora

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Đào Hiếu<dhhieu>

Từ: 01/11/2018

Đến: 15/07/2019

33 Nghiên cứu chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển mô đun băm xung áp công suất 1 chiều và xoay chiều mô đun vi điều khiển

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Thái Hải Âu<thau>

Từ: 01/11/2018

Đến: 15/07/2019

34 Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển tự động điều khiển động cơ điện một chiều

Tải tệp đính kèm...

Hướng dẫn SVNCKH

Nguyễn Thế Lực<ntluc>

Từ: 01/10/2018

Đến: 15/07/2019

35 Báo cáo học thuật HK1

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>

Từ: 01/08/2018

Đến: 13/07/2019

36 Báo cáo học thuật HK2

Tải tệp đính kèm...

Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar

Nguyễn Thị Lan Hương<ntlhuong>Hà Hữu Cao Trình<hhctrinh>

Từ: 02/01/2019

Đến: 13/07/2019

37 Thực hiện các hạng mục xin cấp phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực Đồi Mươi và Rừng Nghè, thôn Xuân Phú, xã Bắc Lũng. huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>

Từ: 05/09/2017

Đến: 12/07/2019

38 Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản (đất, đá làm vật liệu san lấp) tại khu vực núi Hữu Nghi và núi Giá Sơn, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên,tỉnh Bắc Giang

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>

Từ: 17/01/2019

Đến: 12/07/2019

39 Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản (cát, sỏi) tại khu vực bãi soi Hương Ninh, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>

Từ: 11/06/2018

Đến: 12/07/2019

40 Khảo sát, lập hồ sơ thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản đất làm nguyên liệu san lấp mặt bằng tại khu vực Núi Cầu, thôn Liên Sơn, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Tải tệp đính kèm...

Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty

Phạm Trường Sinh<ptsinh>Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>

Từ: 20/10/2018

Đến: 12/07/2019