Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
91 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Giám sát hiện tượng đảo nhiệt đô thị khu vực TP Hồ Chí Minh bằng công nghệ viễn thám
Thời gian thực hiện từ 16/10/2019 đến 23/06/2020
Lê Thị Thu Hà<lttha>
Tải tệp đính kèm
92 Tham gia Hội đồng xét duyệt cấp khoa đối với 1 đề tài NCKH cấp cơ sở
Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình Javascript trên nền tảng điện toán đám mây Google Earth Engine để đánh giá tình trạng hạn hán từ dữ liệu ảnh viễn thám.
Thời gian thực hiện từ 10/03/2020 đến 23/06/2020
Phạm Thị Thanh Hòa<ptthoa>
Tải tệp đính kèm
93 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, tính chất vật lí của vật liệu đa pha điện từ BiFeO3
22/06/2020
Đào Việt Thắng<dvthang>
94 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
SƠ LƯỢC VỀ DICHALCOGENIDE KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VÀ ỨNG DỤNG
22/06/2020
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
Tải tệp đính kèm
95 Hướng dẫn SVNCKH
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế - QTKD, trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thời gian thực hiện từ 22/06/2020 đến 22/06/2020
Phạm Minh Hải<pmhai>
Tải tệp đính kèm
96 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
22/06/2020
Đỗ Thị Hồng Hải<dthhai>
Tải tệp đính kèm
97 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vai trò của Nhà nước trong hoạt động bảo hiểm y tế cho người cao tuổi
Thời gian thực hiện từ 18/06/2020 đến 21/06/2020
Ph&#237; Mạnh Phong<pmphong>
98 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Vai trò của bảo hiểm y tế đối với tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi ở Việt Nam
Thời gian thực hiện từ 18/06/2020 đến 21/06/2020
Ph&#237; Mạnh Phong<pmphong>
99 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Quy trình đo vẽ thành lập bản đồ địa hình mỏ lộ thiên bằng thiết bị bay không người lái có tích hợp RTK
20/06/2020
L&#234; Văn Cảnh<lvcanh>
Tải tệp đính kèm
100 Biên soạn sách chuyên khảo không phải là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học
Người cao tuổi Việt Nam: Sức khỏe, sử dụng dịch vụ y tế và các vấn đề chính sách
Thời gian thực hiện từ 01/05/2020 đến 20/06/2020
Giang Thanh LongPhí Mạnh Phong<pmphong>, Hồ Kim Thanh,phạm thị hồng thắm,huỳnh văn thắng,bùi đại thụ,nguyễn thị trang,nguyễn thị thùy linh