Các hoạt động khoa học khác

STT Hoạt động khoa học Xem
91 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thực hiện một phần công việc lập báo cáo tổng hợp tài liệu tính trữ lượng than còn lại trong phạm vi giấy phép khai thác số 2817/GP-BTNMT-Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin
Thời gian thực hiện từ 26/04/2018 đến 29/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>,Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Tô Xuân Bản<txban>,Lê Thị Ngọc Tú<ltntu>
Tải tệp đính kèm
92 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số quan điểm của Clausewitz trong tác phẩm “Bàn về chiến tranh"
Thời gian thực hiện từ 16/04/2019 đến 29/07/2019
Phạm Quốc Đảm<pqdam>
Tải tệp đính kèm
93 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Lập phương án khoan trên mặt đất năm 2018 phục vụ khai thác - Công ty than Khe CHàm - TKV
Thời gian thực hiện từ 12/03/2018 đến 29/07/2019
Lê Tiến Dũng<ltdung01>Phạm Thị Vân Anh<ptvanh>,Tô Xuân Bản<txban>,Nguyễn Khắc Giảng<nkgiang>
Tải tệp đính kèm
94 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Thi công công tác thăm dò, lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản, báo cáo đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường mỏ graphit Yên Thái, xã Yên Thái, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 28/07/2019
Lương Quang Khang<lqkhang>Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>
Tải tệp đính kèm
95 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
Khảo sát địa chất, lập đề án, thăm dò địa chất, lập báo cáo thăm dò địa chất, lập dự án, thiết kế cơ sở, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường và xin cấp phép khai thác mỏ đá vôi và mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng thuộc địa bàn xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 28/07/2019
Lương Quang Khang<lqkhang>Bùi Thanh Tịnh<bttinh>,Phạm Thị Thanh Hiền<ptthien>
Tải tệp đính kèm
96 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Groundwater Resources in Vietnam: problems, management and protection
Thời gian thực hiện từ 14/07/2019 đến 27/07/2019
Doni Eka PutraNguyễn Bách Thảo<nbthao>
Tải tệp đính kèm
97 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp tổ chức hành quân học tập dã ngoại cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 26/07/2019
Vũ Quang Hay<vqhay>
98 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Làm rõ đối tượng, đối tác theo tinh thần nghị quyết số 28-NQ/TW về chiến lược bảo vệ tổ Quốc trong tình hình mới
Thời gian thực hiện từ 07/05/2019 đến 26/07/2019
Trần Văn Độ<tvdo>
99 Hội thảo chuyên đề, học thuật, seminar
Một số giải pháp giúp cho sinh viên hứng thú khi học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh
Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 26/07/2019
Hoàng Xuân Trường<hxtruong>
Tải tệp đính kèm
100 Hợp đồng NCKH, tư vấn, chuyển giao công nghệ ký về Trung tâm, Công ty
887/HD-HLC
Thời gian thực hiện từ 02/11/2018 đến 26/07/2019
Trần Xuân Hà<txha>Bùi Đình Thanh<bdthanh>,Nguyễn Xuân Nhỉ<nxnhi>