Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO2019
Sử dụng mô hình số GEO5 phân tích giải pháp giữ ổn định vách hố đào tầng hầm dự án Lotte Mall, Tây Hồ, Hà Nội
18/09/2029
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Bình<dbbinh>,Phạm Thế Công
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences
Stress induced permeability change in brittle fractured porous rock
17/01/2020
Thi Thu Nga NguyenVu Minh Ngoc,Nam-Hung TRAN, Ngoc Ha Dao ,Phạm Đức Thọ<pdtho>
3 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Construction and Building Materials
Detecting crack and damage location in self-sensing fiber reinforced cementitious composites
16/01/2020
Lê Huy Việt<lhviet>,Kim Dong Joo
Xem trang web...
4 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Transportation Geotechnics
Study on the behavior of squared and sub-rectangular tunnels using the Hyperstatic Reaction Method
12/01/2020
Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>Daniel Dias,ZixinZhang,Xin Huang,Nguyễn Tài Tiến<nttien>,Pham Van Vi, Ouahcène Nait-Rabah
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
5 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Vietnam Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học)
Pregnane glycosides from Gymnema sylvestre
31/12/2019
Duong Thi Hai YenVũ Kim Thư<vkthu>,Bui Huu Tai,Pham Hai Yen,Nguyen Xuan Nhiem,Phan Van Kiem
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
6 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp đất gia cố bằng xi măng kết hợp tro bay Nhà máy nhiệt điện An Khánh làm áo đường giao thông nông thôn
Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp đất gia cố bằng xi măng kết hợp tro bay Nhà máy nhiệt điện An Khánh làm áo đường giao thông nông thôn
28/12/2019
Bùi Trường Sơn<btson>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Phùng Hữu Hải<phhai>,Phạm Thị Ngọc Hà<ptnha>,Nguyễn Văn Hùng<nvhung>
Tải tệp đính kèm
7 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Vietgeo2019
Ứng dụng phần mềm modde 5.0 để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ hỗn hợp đất xi măng trong phòng thí nghiệm
28/12/2019
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Đỗ Mai Anh
Tải tệp đính kèm
8 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus
Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, Lecture Notes in Civil Engineering
Determining the LCPC abrasivity of sand and gravel in project of Hanoi pilot light metro line, section Nhon – Hanoi railway station
28/12/2019
Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>Hoang Dinh Quy, Ngo Thi Thoan
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
9 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
XIX International Coal Preparation Congress
Coal mining and coal preparation in Vietnam
27/12/2019
Kwaldema MijalNguyễn Hoàng Sơn<nhson01>,Nhữ Thị Kim Dung<ntkdung01>,Nguyễn Ngọc Phú<nnphu>
Tải tệp đính kèm
10 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí khí tượng thủy văn
Dự báo lượng mưa tại một số trạm quan trắc Việt Nam dựa trên lập trình di truyền
27/12/2019
Nguyễn Thị HiềnĐặng Văn Nam<dvnam>,Nguyễn Xuân Hoài,Ngô Văn Mạnh
Tải tệp đính kèm