Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
1 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững - VIETGEO2019
Sử dụng mô hình số GEO5 phân tích giải pháp giữ ổn định vách hố đào tầng hầm dự án Lotte Mall, Tây Hồ, Hà Nội
18/09/2029
Nhữ Việt Hà<nvha02>Dương Bình<dbbinh>,Phạm Thế Công
Tải tệp đính kèm
2 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại
VÀI NÉT VỀ CHÍNH SÁCH TRANG BỊ QUỐC PHÒNG CỦA NHẬT BẢN
27/12/2020
Nguyễn Văn Phong<nvphong>
3 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
IMPC 2020 - 30th International Mineral Processing Congress
Mineral processing optimization using a particle-based approach
19/10/2020
Lucas Pereira Max Frenzel, Mahdi Khodadadzadeh, Raimon Tolosana-Delgado, Ahmad Hassandzadeh,Hoàng Hữu Đường<hhduong>,Juliana Livi Antoniassi, Giseli Ramos, Jens Gutzmer
4 Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục ISI/Scopus
IMPC 2020 - 30th International Mineral Processing Congress
Fine or coarse particle flotation in mineral processing? A critical and technological assessment of the recent flotation developments
19/10/2020
Ahmad HassandzadehHoàng Hữu Đường<hhduong>
5 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI)
Engineering Analysis with Boundary Elements
Some analytical solutions for fluid flow in and around a single fracture in a porous formation based on singular integral equation
01/09/2020
A. PouyaVu Minh Ngoc,Phạm Đức Thọ<pdtho>,Triệu Hùng Trường<thtruong>,Nguyen Sy Tuan, To Quy Dong,Nguyen Trung Thoi
Xem trang web...
6 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí địa kỹ thuật
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ NÂNG CAO TỐC ĐỘ ĐÀO GIẾNG NGHIÊNG 3-2 TRONG ĐIỀU KIỆN TRANG THIẾT BỊ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THAN NAM MẪU
15/07/2020
Ngô Doãn Hào<ndhao>
Tải tệp đính kèm
7 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí địa kỹ thuật
LỰA CHỌN, THIẾT KẾ KẾT CẤU CHỐNG HỢP LÝ CHO LÒ DỌC VỈA 6+125 T.IIATV MỎ THAN NAM MẪU
15/07/2020
Ngô Doãn Hào<ndhao>
Tải tệp đính kèm
8 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí tài nguyên và môi trường
Nghiên cứu chỉ tiêu giám sát tuân thủ và xây dựng hệ thống giám sát các quy định trong giấy phép tài nguyên nước
15/07/2020
Nguyễn Hồng HiếuVũ Lan Phương<vlphuong>,Trần Thị Thu Hằng,Trương Mai Hoa,Trương Quang Đại,Vũ Hải Ninh,Nghiêm Đức Bình
Tải tệp đính kèm
9 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Journal of Mining and Earth sciences
A 2-D numerical model of the mechanical behavior of the textile-reinforced concrete composite material
15/07/2020
Trần Mạnh Tiến<tmtien>Đỗ Ngọc Tú<dntu>,Đinh Thị Thu Hà<dttha>,Xuân Hồng Vũ, Emmanuel Ferrier
Xem trang web...
Tải tệp đính kèm
10 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
European Mineral Processing and Recycling Congress - EMPRC 2020
Recovery of REE as co-products from Vietnamese sedimentary phosphate ore by flotation
14/07/2020
Hoàng Hữu Đường<hhduong>A. Balinski, N. Kupka, A. Hassanzadeh, N. Kelly, R. Moeckel, H. Sprenger, M. Rudolph