Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
1 Điểm mới trong công tác dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh tập trung của trường Đại học Mỏ - Địa chất

Tải tệp đính kèm

Thông tin khoa học Quân sự Pháo binh Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Phạm Quốc Đảm<pqdam> 26/03/2019
2 Generalized Review on EVD and Constraints Simplex Method of Materials Properties Optimization for Civil Engineering Civil Engineering Journal

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Kennedy OnyeloweGeorge Alaneme,Bùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Charles Ezugwu,Talal Amhadi,Felix Sosa,Francis Orji,Benjamin Ugorji 23/03/2019
3 Mesoscale approach to numerical modelling of thermo-mechanical behaviour of concrete at high temperature

Tải tệp đính kèm

European Journal of Environmental and Civil Engineering

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Phạm Đức Thọ<pdtho>Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>,Vũ Minh Ngọc 23/03/2019
4 Experimental assessment of subgrade stiffness of lateritic soils treated with crushed waste plastics and ceramics for pavement foundation International Journal of Low-Carbon Technologies

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Kennedy Chibuzor OnyeloweBùi Văn Đức<bvduc>,Nguyễn Văn Mạnh<nvmanh>,Charles Ezugwu,Talal Amhadi,Felix Sosa,Wei Wu,Tạ Đức Thịnh<tdthinh>,Francis Orji,George Alaneme 20/03/2019
5 Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng kaolin khu Nà Thức, Đại Từ, Thái Nguyên để sản xuất gốm sứ Tài nguyên và Môi trường Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Nguyễn Thị Thanh Thảo<nttthao>Đặng Thành Luân 26/02/2019
6 Nghiên cứu điều khiển đá vách ban đầu hợp lý cho lò chợ dài tại Công ty 86, Tổng Công ty Đông Bắc Tạp chí công nghiệp mỏ, số 1, 2.2019 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, hoặc đăng trong các tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus Vũ Trung Tiến<vttien>Đỗ Văn Viên 20/02/2019
7 Tai biến trượt lở ở khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang, phương pháp phân vùng dự báo ERSD 2018 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Tô Xuân Vu<txvu> 13/02/2019
8 Structural, Electrical, and Magnetic Properties of Bi0.90Nd0.10Fe0.98TM0.02O3 ( TM = Mn, Co, Ni, and Cu) Materials IEEE Magnetics Letters Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Đào Việt Thắng<dvthang>Nguyễn Mạnh Hùng<nmhung>,Dư Thị Xuân Thảo<dtxthao>,Le Thi Mai Oanh; Do Danh Bich; Nguyen Cao Khang; Van Quang Nguyen; Nguyen Van Minh 01/02/2019
9 Late Permian-Triassic granitic rocks of Vietnam: the Muong Lat example International Geology Review

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Trần Văn ThànhPhạm Trung Hiếu<pthieu>,Phạm Minh ,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Thị Bích Thủy 17/01/2019
10 Ảnh hưởng độc tính của vật liệu nano đồng đến sự sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Sinh học Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương<ttthuong01>,Dương Thị Thủy 15/01/2019