Công bố khoa học
Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Tác giả Thời gian Xem
1 Thermo-mechanically-induced thermal conductivity change and its effect on the behaviour of concrete

Tải tệp đính kèm

Construction and Building Materials

Xem trang web...

Nguyễn Trọng Dũng<ntdung02>Phạm Đức Thọ<pdtho>,Vu Minh Ngoc 20/02/2019
2 Late Permian-Triassic granitic rocks of Vietnam: the Muong Lat example International Geology Review

Xem trang web...

Trần Văn ThànhPhạm Trung Hiếu<pthieu>,Phạm Minh ,Đỗ Văn Nhuận<dvnhuan>,Nguyễn Thị Bích Thủy 17/01/2019
3 Ảnh hưởng của kích thước hạt nano đồng đến sự sinh trưởng của vi khuẩn lam Microcystis aeruginosa

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghệ Sinh học Nguyễn Trung KiênTrần Thi Thu Hương, Nguyễn Hoài Châu, Dương Thị Thủy 15/01/2019
4 Ảnh hưởng của một số vật liệu nano kim loại đến sinh trưởng của chủng VKL Microcystis aeruginosa KG

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Dương Thị Thủy, Hồ Tú Cường, Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Đào Trọng Hiền và nnk 15/01/2019
5 Nanoparticles as a control for cyanobacterial bloom

Tải tệp đính kèm

J. Viet. Env. Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Nguyen TK, Nguyen TTT, Ha PT, Le TPQ, Do VB, Dinh THV, Trinh QH, Duong TT 15/01/2019
6 Ảnh hưởng của các vật liệu nano bạc lên sinh trưởng của bèo Lemma sp.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Công nghệ Sinh học Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Đặng Đình Kim, Hà Phương Thư, Nguyễn Trung Kiên, Dương Thị Thủy và nnk 15/01/2019
7 The initial results for investigating effects of nanomaterials on growth and development of cyanobacterial population on Microcystis aeruginosa

Tải tệp đính kèm

Proceeding Trần Thị Thu Hương<ttthuong01>Duong TT., Ha PT., Nguyen TK., Dang DK., Dao TH. 15/01/2019
8 Ảnh hưởng độc tính của vật liệu nano đồng đến sự sinh trưởng của Daphnia magna

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Sinh học Nguyễn Trung KiênTrần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019
9 Inhibition effect of engineered silver nanoparticles to bloom forming cyanobacteria

Tải tệp đính kèm

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

Xem trang web...

Duong Thi ThuyThanh Son Le, Thi Thu Huong Tran, Trung Kien Nguyen, Cuong Tu Ho, Trong Hien Dao, Thi Phuong Quynh Le, Hoai Chau Nguyen, Dinh Kim Dang, Thi Thu Huong Le, Phuong Thu Ha 15/01/2019
10 Ảnh hưởng của vật liệu nano đồng đến sinh trưởng của bèo tấm Lemna sp.

Tải tệp đính kèm

Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội VNU Lê Văn BắcTrần Thị Thu Hương, Dương Thị Thủy 15/01/2019