Công bố khoa học

Hệ thống cấp phép khu vực biển

STT Tên Công bố Tên tạp chí Loại tạp chí Tác giả Thời gian Xem
71 Xác định chế độ làm việc hợp lý của các quạt gió chính khu mỏ than Thành Công - Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Cao Khải1,*, Đào Văn chi1, Lê Tiến Dũng1, Nguyễn Văn Quang1, Vũ Thái Tiến Dũng1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 24/12/2018
72 Ứng dụng phần mềm EndnoteX8 quản lý tài liệu tham khảo trong các công trình khoa học Đại học Mỏ-Địa chất Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đào Văn Chi1, Lê Tiến Dũng1, Vũ Thái Tiến Dũng1 24/12/2018
73 Tổng quan Hệ thống Khai thác Quặng Hầm lò trên Thế giới và Đánh giá Hiện trạng Áp dụng ở Việt Nam Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Tiến Dũng1,*,Đào Văn Chi1 24/12/2018
74 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống thông gió của mỏ than Tân Lập, Quảng Ninh Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Nguyễn Văn Thịnh1,*, Trần Xuân Hà1, Đặng Vũ Chí1, Nguyễn Cao Khải1, Đào Văn Chi1 24/12/2018
75 ROCK SLOPE FAILURE BLOCKS AND THEIR RELATION TO TECTONIC ACTIVITY: A CASE STUDY IN 3B HIGHWAY, XUATHOA AREA, BACKAN PROVINCE, VIETNAM

Tải tệp đính kèm

Bulletin of the Iraq Natural History Museum

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài trong danh mục Scopus Phi Truong ThanhPhi Hong Thinh,Nguyễn Việt Hà<nvha> 24/12/2018
76 Phân tích nguyên nhân tai nạn và đề xuất các giải pháp an toàn khai thác Lò chợ N-6-4 vỉa 6 – khu Nam mỏ than Dương Huy Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Đào Văn Chi1*, Nguyễn Văn Thịnh1, Đinh Thị Thanh Nhàn1 24/12/2018
77 Tính toán, dự báo biến dạng sụt lún trên bề mặt địa hình khi khai thác cụm vỉa than dưới khu dân cư tại mỏ than Núi Béo Hội nghị khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững (Ersd 2018) Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Lê Quang Phục1, Zubov Vladimir Pavlovich1, Đào Văn Chi2, Vũ Thái Tiến Dũng2 24/12/2018
78 A Hybrid Intelligence System Based on Relevance Vector Machines and Imperialist Competitive Optimization for Modelling Forest Fire Danger Using GIS

Tải tệp đính kèm

Journal of Environmental Informatics

Xem trang web...

Bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (danh mục ISI) Lê Văn Hưng<lvhung>Q. T. Thành,D. Tien Bui,trần hồng hạnh,N. D. Hoang 22/12/2018
79 ĐIỀU KHIỂN ÁNH SÁNG BẰNG TINH THỂ QUANG TỬ OPAL Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Lê Đắc Tuyên<ldtuyen>Nguyen Thi Hien 22/12/2018
80 Những yếu tố ảnh hưởng đến cháy mỏ và khó khăn trong công tác phòng chống Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành Đào Văn Chi<dvchi> 21/12/2018