Công bố khoa học

STT Công bố khoa học Xem
71 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Xác định bán kính vùng phá hủy khi nổ một lượng thuốc đơn độc trong khối đá
25/10/2019
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm
72 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội nghị khoa học quốc tế (có chỉ số ISBN)
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc VietGeo 2019, Vĩnh Long, 25&26 tháng 10 năm 2019. ISBN: 978-604-67-1397-5.
Thí điểm xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông, kênh rạch tại Cà Mau từ bao sinh thái
25/10/2019
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>
Tải tệp đính kèm
73 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Sự biến động Tài nguyên nước dưới đất và định hướng các giải pháp hợp lý, bảo vệ tài nguyên nước đồng bằng sông Cửu Long
25/10/2019
Nguyễn Thị Thanh Thủy<nttthuy>Dương Thị Thanh Thủy<dttthuy>,Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thạc Cường,Phan Chu Nam
Tải tệp đính kèm
74 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Mô hình lưới phân tích ảnh hưởng của ứng suất đến hệ số thấm nước của bê tông
25/10/2019
Phạm Đức Thọ<pdtho>Bùi Anh Thắng<bathang>,Phạm Văn Hùng<pvhung01>,Hoàng Đình Phúc<hdphuc>,Đỗ Ngọc Anh<dnanh01>,Võ Văn Nam
75 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển
Nâng cao độ chính xác nguồn số liệu trọng lực trên khu vực trũng sâu Biển Đông và lân cận bằng phép tích hợp số liệu vệ tinh và số liệu đo trực tiếp
25/10/2019
Trần Tuấn DũngNguyễn Văn Sáng<nvsang>, Nguyễn Bá Đại, Nguyễn Kim Dũng, Trần Trọng \Lập, Trần Tuấn Dương, Nguyễn Thị Hải Hà
Tải tệp đính kèm
76 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019
Ứng dụng phần mềm Kanako 1D mô phỏng lũ bùn đá và đập Sabo ở Việt Nam. Lấy ví dụ khu vực cầu Móng Sến, Sa Pa, Lào Cai
25/10/2019
Nguyễn Thành Dương<ntduong>Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>
77 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp Trường, cấp ngành, Tạp chí nước ngoài không thuộc danh mục Scopus
Tạp chí KH&CN
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT VẬT LIỆU NANO Tb(TTA)3 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐÁNH DẤU HUỲNH QUANG Y SINH
25/10/2019
Hoàng Thị KhuyênLê Thị Vinh<ltvinh>,Trần Thu Hương
Tải tệp đính kèm
78 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững
Mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất, địa chất thủy văn với nguồn bổ cập cho thấu kính nước nhạt trong tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocene (qp) phía Nam đồng bằng Bắc bộ Việt Nam
25/10/2019
Nguyễn Văn Lâm<nvlam01>Đào Đức Bằng<ddbang>,Vũ Thu Hiền<vthien01>,Trần Vũ Long<tvlong>,Hoàng Văn Hoan, Đặng Đức Nhận, Lê Văn Tới
Tải tệp đính kèm
79 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế VietGeo 2019, Vĩnh Long, 25&26 tháng 10 năm 2019. ISBN: 978-604-67-1397-5.
Động đất và nhiệm vụ đặt ra trong xây dựng ở Việt Nam
25/10/2019
Nguyễn Xuân Mãn<nxman>Nguyễn Duyên Phong<ndphong>,Nguyễn Xuân Tùng
Tải tệp đính kèm
80 Báo cáo khoa học đăng trên các kỷ yếu khoa học tại Hội thảo khoa học cấp Quốc gia
Hội nghị khoa học toàn quốc Vietgeo 2019
Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến khả năng gia cố, cải tạo đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ
25/10/2019
Nguyễn Văn Phóng<nvphong01>Nguyễn Thị Nụ<ntnu01>,Nguyễn Thành Dương<ntduong>